สดุดี 21 TNCV - Psalm 21 NASB

สดุดี

Thai New Contemporary Bible

สดุดี 21

(ถึงหัวหน้านักร้อง บทสดุดีของดาวิด)

1ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้า กษัตริย์ปีติยินดีในพระเดชานุภาพของพระองค์
ความเปรมปรีดิ์ของท่านในชัยชนะที่พระองค์ประทานนั้นช่างยิ่งใหญ่นัก!

พระองค์ได้ประทานตามที่ใจของท่านปรารถนา
ไม่ได้ทรงหน่วงเหนี่ยวสิ่งที่ท่านทูลขอ
เสลาห์
พระองค์ทรงต้อนรับท่านด้วยพระพรอันอุดม
และทรงสวมมงกุฎทองคำบริสุทธิ์บนศีรษะของท่าน
ท่านทูลขอชีวิต พระองค์ก็ประทาน
วันคืนแห่งชีวิตของท่านจึงยืนยงนิรันดร์
ศักดิ์ศรีของท่านยิ่งใหญ่โดยชัยชนะที่พระองค์ประทาน
พระองค์ทรงประสิทธิ์ประสาทสง่าราศีและบารมีแก่ท่าน
แน่นอน พระองค์ประทานพระพรนิรันดร์แก่ท่าน
และทำให้ท่านสุขใจจากความยินดีที่ได้เข้าเฝ้าพระองค์
เพราะกษัตริย์วางใจในองค์พระผู้เป็นเจ้า
โดยความรักมั่นคงขององค์ผู้สูงสุด
ท่านจะไม่มีวันคลอนแคลนหวั่นไหว

พระหัตถ์ของพระองค์จะจับกุมศัตรูทั้งปวง
พระหัตถ์ขวาจะยึดข้าศึกทั้งหลายของพระองค์ไว้
เมื่อพระองค์ทรงปรากฏ
พระองค์จะทรงทำลายพวกเขาเหมือนเผาในเตาไฟร้อนแรง
องค์พระผู้เป็นเจ้าจะทรงกลืนพวกเขาด้วยพระพิโรธ
ไฟของพระองค์จะเผาผลาญพวกเขา
10 พระองค์จะทรงทำลายล้างวงศ์วานของพวกเขาไปจากแผ่นดินโลก
กำจัดเผ่าพันธุ์ของพวกเขาจากมนุษยชาติ
11 แม้พวกเขาคิดร้ายต่อพระองค์
และคิดวางแผนชั่ว พวกเขาไม่สามารถทำให้สำเร็จได้
12 เพราะพระองค์จะทรงทำให้พวกเขาหันหลังหนีไป
เมื่อพระองค์ทรงเล็งธนูไปที่พวกเขา

13 ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้า ขอทรงรับการเชิดชูในพระเดชานุภาพของพระองค์
ข้าพระองค์ทั้งหลายจะร้องเพลงสรรเสริญฤทธานุภาพของพระองค์

New American Standard Bible

Psalm 21

Praise for Deliverance.

For the choir director. A Psalm of David.

1O Lord, in Your strength the king will be glad,
And in Your [a]salvation how greatly he will rejoice!
You have given him his heart’s desire,
And You have not withheld the request of his lips. [b]Selah.
For You meet him with the blessings of good things;
You set a crown of fine gold on his head.
He asked life of You,
You gave it to him,
Length of days forever and ever.
His glory is great through Your [c]salvation,
Splendor and majesty You place upon him.
For You make him [d]most blessed forever;
You make him joyful with gladness in Your presence.

For the king trusts in the Lord,
And through the lovingkindness of the Most High he will not be shaken.
Your hand will find out all your enemies;
Your right hand will find out those who hate you.
You will make them as a fiery oven in the time [e]of your anger;
The Lord will swallow them up in His wrath,
And fire will devour them.
10 Their [f]offspring You will destroy from the earth,
And their [g]descendants from among the sons of men.
11 Though they [h]intended evil against You
And devised a plot,
They will not succeed.
12 For You will make them turn their back;
You will [i]aim with Your bowstrings at their faces.
13 Be exalted, O Lord, in Your strength;
We will sing and praise Your power.

Notas al pie

  1. Psalm 21:1 Or victory
  2. Psalm 21:2 Selah may mean: Pause, Crescendo or Musical interlude
  3. Psalm 21:5 Or victory
  4. Psalm 21:6 Lit blessings
  5. Psalm 21:9 Or of your presence
  6. Psalm 21:10 Lit fruit
  7. Psalm 21:10 Lit seed
  8. Psalm 21:11 Lit stretched out
  9. Psalm 21:12 Lit make ready