สดุดี 21 TNCV - Matej 21 CRO

สดุดี

Thai New Contemporary Bible

สดุดี 21:1-13

สดุดี 21

(ถึงหัวหน้านักร้อง บทสดุดีของดาวิด)

1ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้า กษัตริย์ปีติยินดีในพระเดชานุภาพของพระองค์

ความเปรมปรีดิ์ของท่านในชัยชนะที่พระองค์ประทานนั้นช่างยิ่งใหญ่นัก!

2พระองค์ได้ประทานตามที่ใจของท่านปรารถนา

ไม่ได้ทรงหน่วงเหนี่ยวสิ่งที่ท่านทูลขอ

เสลาห์

3พระองค์ทรงต้อนรับท่านด้วยพระพรอันอุดม

และทรงสวมมงกุฎทองคำบริสุทธิ์บนศีรษะของท่าน

4ท่านทูลขอชีวิต พระองค์ก็ประทาน

วันคืนแห่งชีวิตของท่านจึงยืนยงนิรันดร์

5ศักดิ์ศรีของท่านยิ่งใหญ่โดยชัยชนะที่พระองค์ประทาน

พระองค์ทรงประสิทธิ์ประสาทสง่าราศีและบารมีแก่ท่าน

6แน่นอน พระองค์ประทานพระพรนิรันดร์แก่ท่าน

และทำให้ท่านสุขใจจากความยินดีที่ได้เข้าเฝ้าพระองค์

7เพราะกษัตริย์วางใจในองค์พระผู้เป็นเจ้า

โดยความรักมั่นคงขององค์ผู้สูงสุด

ท่านจะไม่มีวันคลอนแคลนหวั่นไหว

8พระหัตถ์ของพระองค์จะจับกุมศัตรูทั้งปวง

พระหัตถ์ขวาจะยึดข้าศึกทั้งหลายของพระองค์ไว้

9เมื่อพระองค์ทรงปรากฏ

พระองค์จะทรงทำลายพวกเขาเหมือนเผาในเตาไฟร้อนแรง

องค์พระผู้เป็นเจ้าจะทรงกลืนพวกเขาด้วยพระพิโรธ

ไฟของพระองค์จะเผาผลาญพวกเขา

10พระองค์จะทรงทำลายล้างวงศ์วานของพวกเขาไปจากแผ่นดินโลก

กำจัดเผ่าพันธุ์ของพวกเขาจากมนุษยชาติ

11แม้พวกเขาคิดร้ายต่อพระองค์

และคิดวางแผนชั่ว พวกเขาไม่สามารถทำให้สำเร็จได้

12เพราะพระองค์จะทรงทำให้พวกเขาหันหลังหนีไป

เมื่อพระองค์ทรงเล็งธนูไปที่พวกเขา

13ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้า ขอทรงรับการเชิดชูในพระเดชานุภาพของพระองค์

ข้าพระองค์ทั้งหลายจะร้องเพลงสรรเสริญฤทธานุภาพของพระองค์

Knijga O Kristu

Este capítulo no está disponible momentáneamente. Por favor intente nuevamente luego.