สดุดี 20 TNCV - Mateusza 20 SZ-PL

สดุดี

Thai New Contemporary Bible

สดุดี 20:1-9

สดุดี 20

(ถึงหัวหน้านักร้อง บทสดุดีของดาวิด)

1ขอองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงตอบท่านในยามทุกข์โศก

ขอพระนามของพระเจ้าแห่งยาโคบคุ้มครองท่าน

2ขอพระองค์ประทานความช่วยเหลือแก่ท่านจากสถานนมัสการ

ขอประทานการค้ำชูมาจากศิโยน

3ขอพระองค์ทรงระลึกถึงเครื่องบูชาทั้งปวงที่ท่านถวาย

และทรงรับเครื่องเผาบูชาของท่าน

เสลาห์

4ขอพระองค์ทรงประทานแก่ท่านตามใจปรารถนา

และขอทรงทำให้แผนงานทั้งสิ้นของท่านสำเร็จ

5ขอให้เราโห่ร้องยินดีเพราะชัยชนะของท่าน

และชูธงในพระนามพระเจ้าของเรา

ขอองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงตอบคำอธิษฐานของท่านทุกประการ

6บัดนี้ข้าพเจ้าทราบว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงช่วยผู้ที่ทรงเจิมตั้งไว้

พระองค์ทรงตอบเขาจากฟ้าสวรรค์อันบริสุทธิ์ของพระองค์

ด้วยฤทธานุภาพในการช่วยกู้จากพระหัตถ์ขวาของพระองค์

7บางคนไว้วางใจในรถรบ บางคนไว้วางใจในม้า

แต่พวกเราไว้วางใจในพระนามพระยาห์เวห์พระเจ้าของเรา

8เขาเหล่านั้นจะล้มลงพ่ายแพ้

แต่พวกเราจะลุกขึ้นและยืนหยัดมั่นคง

9ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้า ขอทรงช่วยกู้องค์กษัตริย์!

ขอทรงตอบ20:9 หรือข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้าขอทรงช่วย! / ข้าแต่องค์กษัตริย์ขอทรงตอบเมื่อข้าพระองค์ทั้งหลายร้องทูลพระองค์!

Słowo Życia

Este capítulo no está disponible momentáneamente. Por favor intente nuevamente luego.