สดุดี 20 TNCV - Заб 20 CARSA

สดุดี

Thai New Contemporary Bible

สดุดี 20

(ถึงหัวหน้านักร้อง บทสดุดีของดาวิด)

1ขอองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงตอบท่านในยามทุกข์โศก
ขอพระนามของพระเจ้าแห่งยาโคบคุ้มครองท่าน
ขอพระองค์ประทานความช่วยเหลือแก่ท่านจากสถานนมัสการ
ขอประทานการค้ำชูมาจากศิโยน
ขอพระองค์ทรงระลึกถึงเครื่องบูชาทั้งปวงที่ท่านถวาย
และทรงรับเครื่องเผาบูชาของท่าน
เสลาห์
ขอพระองค์ทรงประทานแก่ท่านตามใจปรารถนา
และขอทรงทำให้แผนงานทั้งสิ้นของท่านสำเร็จ
ขอให้เราโห่ร้องยินดีเพราะชัยชนะของท่าน
และชูธงในพระนามพระเจ้าของเรา

ขอองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงตอบคำอธิษฐานของท่านทุกประการ

บัดนี้ข้าพเจ้าทราบว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงช่วยผู้ที่ทรงเจิมตั้งไว้
พระองค์ทรงตอบเขาจากฟ้าสวรรค์อันบริสุทธิ์ของพระองค์
ด้วยฤทธานุภาพในการช่วยกู้จากพระหัตถ์ขวาของพระองค์
บางคนไว้วางใจในรถรบ บางคนไว้วางใจในม้า
แต่พวกเราไว้วางใจในพระนามพระยาห์เวห์พระเจ้าของเรา
เขาเหล่านั้นจะล้มลงพ่ายแพ้
แต่พวกเราจะลุกขึ้นและยืนหยัดมั่นคง
ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้า ขอทรงช่วยกู้องค์กษัตริย์!
ขอทรงตอบ[a]เมื่อข้าพระองค์ทั้งหลายร้องทูลพระองค์!

Notas al pie

  1. 20:9 หรือข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้าขอทรงช่วย! / ข้าแต่องค์กษัตริย์ขอทรงตอบ

Священное Писание (Восточный перевод), версия с «Аллахом»

Заб 20

1Дирижёру хора. Песнь Давуда.

Вечный, царь радуется силе Твоей,
    о победах Твоих ликует безмерно.
Ты исполнил то, чего он желал,
    и мольбы его не отверг. Пауза
Ты встретил его с обильными благословениями,
    возложил на голову его венец из чистого золота.
Он просил жизни, и Ты дал ему
    долгоденствие навеки.
Велика его слава из-за побед, что Ты даровал;
    Ты возложил на него честь и величие.
Ты одарил его вечными благословениями
    и исполнил радости от Твоего присутствия.
Ведь царь надеется на Вечного,
    и по милости Высочайшего не падёт.

Твоя рука схватит врагов Твоих,
    правая рука Твоя – ненавистников Твоих.
10 Во время явления Твоего
    Ты сделаешь их подобными горящей печи.
В гневе Своём Вечный их погубит,
    и огонь Его их сожжёт.
11 Ты истребишь с земли их детей,
    из людской среды – их потомство.
12 Они против Тебя замышляют зло
    и строят козни, но безуспешно.
13 Ты в бегство их обратишь,
    нацелив в них натянутый лук.

14 В силе Твоей вознесись, Вечный!
    Мы Твою мощь воспоём и прославим.