สดุดี 2 TNCV - Заб 2 CARST

สดุดี

Thai New Contemporary Bible

สดุดี 2

1เหตุใดประชาชาติทั้งหลายจึงคบคิด[a]กัน?
ชนชาติต่างๆ จะวางแผนให้ป่วยการไปทำไม?
เหล่ากษัตริย์ของโลกตั้งตนขัดขืน
บรรดาผู้ปกครองรวมตัวกัน
เพื่อวางแผนต่อต้านองค์พระผู้เป็นเจ้า
และต่อต้านผู้หนึ่งซึ่งพระองค์ทรงเจิมตั้งไว้
แล้วกล่าวว่า “ให้พวกเราหักโซ่ตรวน
และปลดเครื่องพันธนาการของพวกเขาทิ้งไป”

องค์พระผู้เป็นเจ้าผู้ประทับในฟ้าสวรรค์ทรงหัวเราะ
พระองค์ทรงเย้ยหยันพวกเขา
แล้วพระองค์ทรงกำราบพวกเขาด้วยพระพิโรธ
และทรงทำให้พวกเขาหวาดกลัวด้วยพระพิโรธ โดยตรัสว่า
“เราได้ตั้งกษัตริย์ผู้หนึ่งของเราไว้แล้ว
บนศิโยนภูเขาศักดิ์สิทธิ์ของเรา”

กษัตริย์ผู้นั้นจะประกาศพระบัญชาขององค์พระผู้เป็นเจ้าว่า

พระองค์ได้ตรัสแก่ข้าพเจ้าว่า “เจ้าเป็นบุตรของเรา
วันนี้เราได้เป็นบิดาของเจ้า[b]
จงขอจากเรา
แล้วเราจะมอบประชาชาติทั้งหลายให้เป็นกรรมสิทธิ์ของเจ้า
และให้เจ้าครอบครองไปจนสุดปลายแผ่นดินโลก
เจ้าจะตีพวกเขาให้แตกด้วยกระบองเหล็ก[c]
เจ้าจะฟาดพวกเขาให้แหลกเป็นชิ้นๆ เหมือนหม้อดิน”

10 เหตุฉะนั้น กษัตริย์ทั้งหลายเอ๋ย จงมีปัญญา
บรรดาผู้นำของโลกเอ๋ย จงฟังคำตักเตือน
11 จงปรนนิบัติองค์พระผู้เป็นเจ้าด้วยความยำเกรง
และจงชื่นชมยินดีจนเนื้อเต้น
12 จงก้มกราบพระบุตรนั้น[d] มิฉะนั้นพระองค์จะทรงพระพิโรธ
และท่านกับหนทางต่างๆ ของท่านจะถูกทำลาย
เพราะว่าพระพิโรธของพระองค์จะพลุ่งขึ้นในพริบตา
ความสุขมีแก่ทุกคนที่เข้ามาลี้ภัยในพระองค์

Notas al pie

  1. 2:1 ฉบับ LXX. ว่าเดือดดาล
  2. 2:7 หรือได้ให้กำเนิดเจ้า
  3. 2:9 หรือจะปกครองพวกเขาด้วยคทาเหล็ก
  4. 2:12 ในภาษาฮีบรูวลีนี้มีความหมายไม่ชัดเจน

Священное Писание (Восточный перевод), версия для Таджикистана

Заб 2

Песнь 2[a]

Зачем возмущаются народы,
    и племена замышляют пустое?
Восстают земные цари,
    и правители собираются вместе
против Вечного
    и против Его Помазанника[b].
«Цепи их разорвём, – говорят. –
    Оковы их сбросим!»

Восседающий на небесах смеётся,
    Владыка насмехается над ними.
Тогда скажет им во гневе Своём
    и яростью Своею приведёт их в смятение:
«Я поставил Своего Царя
    над Сионом, Моей святой горой».

Возвещу волю Вечного:

Он сказал Мне: «Ты Сын Мой (Избранный Мной Царь).
    Я Отцом Твоим отныне буду назван.[c]
Проси у Меня,
    и отдам народы Тебе в наследие,
    все земли – Тебе во владение.
Сокрушишь их железным скипетром,
    как сосуд горшечника расколешь».

10 Итак, образумьтесь, цари,
    научитесь, земные судьи!
11 Служите Вечному со страхом
    и радуйтесь с трепетом.
12 Преклонитесь перед Сыном,[d]
    чтобы Он не разгневался,
    и вы не погибли на вашем пути,
потому что гнев Его может вспыхнуть быстро.
    Благословенны все, кто вверяет Ему себя!

Notas al pie

  1. Заб 2:1 Песнь 2: Эта песнь является пророчеством об Исо Масехе (см. Деян. 4:25-26; 13:33; Евр. 1:5; 5:5; Отк. 12:15; 19:15). Она была написана по случаю коронации исроильского царя.
  2. Заб 2:2 Помазанник – человек, посвящённый на определённое служение посредством обряда помазания. Такого помазания удостаивались пророки, цари и священнослужители.
  3. Заб 2:7 Букв.: «Ты Сын Мой. Сегодня Я родил Тебя».
  4. Заб 2:12 Букв.: «Целуйте Сына».