สดุดี 2 TNCV - Psalm 2 AMP

สดุดี

Thai New Contemporary Bible

สดุดี 2

1เหตุใดประชาชาติทั้งหลายจึงคบคิด[a]กัน?
ชนชาติต่างๆ จะวางแผนให้ป่วยการไปทำไม?
เหล่ากษัตริย์ของโลกตั้งตนขัดขืน
บรรดาผู้ปกครองรวมตัวกัน
เพื่อวางแผนต่อต้านองค์พระผู้เป็นเจ้า
และต่อต้านผู้หนึ่งซึ่งพระองค์ทรงเจิมตั้งไว้
แล้วกล่าวว่า “ให้พวกเราหักโซ่ตรวน
และปลดเครื่องพันธนาการของพวกเขาทิ้งไป”

องค์พระผู้เป็นเจ้าผู้ประทับในฟ้าสวรรค์ทรงหัวเราะ
พระองค์ทรงเย้ยหยันพวกเขา
แล้วพระองค์ทรงกำราบพวกเขาด้วยพระพิโรธ
และทรงทำให้พวกเขาหวาดกลัวด้วยพระพิโรธ โดยตรัสว่า
“เราได้ตั้งกษัตริย์ผู้หนึ่งของเราไว้แล้ว
บนศิโยนภูเขาศักดิ์สิทธิ์ของเรา”

กษัตริย์ผู้นั้นจะประกาศพระบัญชาขององค์พระผู้เป็นเจ้าว่า

พระองค์ได้ตรัสแก่ข้าพเจ้าว่า “เจ้าเป็นบุตรของเรา
วันนี้เราได้เป็นบิดาของเจ้า[b]
จงขอจากเรา
แล้วเราจะมอบประชาชาติทั้งหลายให้เป็นกรรมสิทธิ์ของเจ้า
และให้เจ้าครอบครองไปจนสุดปลายแผ่นดินโลก
เจ้าจะตีพวกเขาให้แตกด้วยกระบองเหล็ก[c]
เจ้าจะฟาดพวกเขาให้แหลกเป็นชิ้นๆ เหมือนหม้อดิน”

10 เหตุฉะนั้น กษัตริย์ทั้งหลายเอ๋ย จงมีปัญญา
บรรดาผู้นำของโลกเอ๋ย จงฟังคำตักเตือน
11 จงปรนนิบัติองค์พระผู้เป็นเจ้าด้วยความยำเกรง
และจงชื่นชมยินดีจนเนื้อเต้น
12 จงก้มกราบพระบุตรนั้น[d] มิฉะนั้นพระองค์จะทรงพระพิโรธ
และท่านกับหนทางต่างๆ ของท่านจะถูกทำลาย
เพราะว่าพระพิโรธของพระองค์จะพลุ่งขึ้นในพริบตา
ความสุขมีแก่ทุกคนที่เข้ามาลี้ภัยในพระองค์

Notas al pie

  1. 2:1 ฉบับ LXX. ว่าเดือดดาล
  2. 2:7 หรือได้ให้กำเนิดเจ้า
  3. 2:9 หรือจะปกครองพวกเขาด้วยคทาเหล็ก
  4. 2:12 ในภาษาฮีบรูวลีนี้มีความหมายไม่ชัดเจน

Amplified Bible

Psalm 2

The Reign of the Lord’s Anointed.

1Why are the [a]nations in an [b]uproar [in turmoil against God],
And why do the people devise a vain and hopeless plot?

The kings of the earth take their stand;
And the rulers take counsel together
Against the Lord and His Anointed (the Davidic King, the Messiah, the Christ), saying,

“Let us break apart their [divine] bands [of restraint]
And cast away their cords [of control] from us.”


He who sits [enthroned] in the heavens laughs [at their rebellion];
The [Sovereign] [c]Lord scoffs at them [and in supreme contempt He mocks them].

Then He will speak to them in His [profound] anger
And terrify them with His displeasure, saying,

“Yet as for Me, I have anointed and firmly installed My King
Upon Zion, My holy mountain.”


“I will declare the decree of the Lord:
He said to Me, ‘You are My Son;
This day [I proclaim] I have begotten You.

‘Ask of Me, and I will assuredly give [You] the nations as Your inheritance,
And the ends of the earth as Your possession.

‘You shall break them with a rod of iron;
You shall shatter them [in pieces] like earthenware.’”

10 
Now therefore, O kings, act wisely;
Be instructed and take warning, O leaders (judges, rulers) of the earth.
11 
Worship the Lord and serve Him with reverence [with awe-inspired fear and submissive wonder];
Rejoice [yet do so] with trembling.
12 
Kiss (pay respect to) the [d]Son, so that He does not become angry, and you perish in the way,
For His wrath may soon be kindled and set aflame.
How blessed [fortunate, prosperous, and favored by God] are all those who take refuge in Him!

Notas al pie

  1. Psalm 2:1 Or Gentiles.
  2. Psalm 2:1 I.e. a confusion of voices.
  3. Psalm 2:4 Heb Adonai.
  4. Psalm 2:12 The word in the original is bar, taken to be the Aramaic for “son.” But it is surprising that an Aramaic word would be used here. The ancient rabbis maintained that a different word with the same spelling in Hebrew was intended, whose meaning is “pure.” They claimed that it is a reference to the Torah, on the ground that all the words in the Torah are pure.