สดุดี 19 TNCV - Salmo 19 HLGN

สดุดี

Thai New Contemporary Bible

สดุดี 19

(ถึงหัวหน้านักร้อง บทสดุดีของดาวิด)

1ฟ้าสวรรค์ประกาศพระเกียรติสิริของพระเจ้า
ท้องฟ้าสำแดงฝีพระหัตถ์ของพระองค์
วันแล้ววันเล่ากล่าวถึงพระเจ้า
คืนแล้วคืนเล่าสำแดงความรู้
พวกมันไม่มีคำพูด ไม่มีถ้อยคำ
ไม่ได้ยินเสียงใดๆ จากพวกมัน
แต่กระนั้นเสียงของพวกมันก็ยังออกไปทั่วโลก
ถ้อยคำของพวกมันไปถึงสุดปลายแผ่นดินโลก
พระองค์ทรงกำหนดตำแหน่งของดวงอาทิตย์ไว้บนฟ้าสวรรค์
ซึ่งเป็นเหมือนเจ้าบ่าวก้าวเข้าสู่พิธีสมรส
เหมือนนักกีฬาผู้ยิ่งใหญ่ซึ่งร่าเริงยินดีที่จะเข้าสู่การแข่งขัน
ดวงอาทิตย์ขึ้นจากฟากหนึ่ง
แล้วโคจรไปยังอีกฟากหนึ่งของฟ้าสวรรค์
ไม่มีสิ่งใดหลบซ่อนจากความร้อนของมันได้

บทบัญญัติขององค์พระผู้เป็นเจ้าสมบูรณ์ไร้ที่ติ
ฟื้นฟูจิตวิญญาณ
กฎเกณฑ์ขององค์พระผู้เป็นเจ้าเชื่อถือได้
กระทำให้คนรู้น้อยมีปัญญา
ข้อบังคับขององค์พระผู้เป็นเจ้านั้นถูกต้อง
ให้ความชื่นชมยินดีแก่จิตใจ
พระบัญชาขององค์พระผู้เป็นเจ้ากระจ่างชัด
ให้ความสว่างแก่ดวงตา
ความยำเกรงองค์พระผู้เป็นเจ้านั้นบริสุทธิ์
ยั่งยืนเป็นนิตย์
ข้อปฏิบัติขององค์พระผู้เป็นเจ้านั้นแน่นอน
และล้วนแต่ชอบธรรมทั้งสิ้น

10 ล้ำค่ากว่าทองคำ
ยิ่งกว่าทองบริสุทธิ์
หวานยิ่งกว่าน้ำผึ้ง
ยิ่งกว่าน้ำผึ้งที่หยดจากรวง
11 สิ่งเหล่านี้ตักเตือนผู้รับใช้ของพระองค์
และเป็นบำเหน็จยิ่งใหญ่แก่ทุกคนที่ยึดถือปฏิบัติตาม
12 ใครเล่าสามารถสังเกตเห็นความผิดพลาดของตน?
ขอทรงอภัยความผิดที่ซ่อนเร้นของข้าพระองค์
13 ขอทรงยับยั้งผู้รับใช้ของพระองค์ไม่ให้ทำบาปโดยตั้งใจ
อย่าให้บาปเหล่านั้นครอบงำข้าพระองค์
แล้วข้าพระองค์จะไร้ตำหนิ
พ้นจากการล่วงละเมิดอันใหญ่หลวง

14 ขอให้วาจาที่ออกจากปากและการใคร่ครวญในใจของข้าพระองค์นั้น
เป็นที่พอพระทัยในสายพระเนตรของพระองค์
ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้าพระศิลาและพระผู้ไถ่ของข้าพระองค์

Ang Pulong Sang Dios

Salmo 19

Ang Pagkagamhanan sang Dios nga Makita sa Iya mga Gintuga

1Ang kalangitan nagapahayag sang gahom sang Dios
kag nagapakita sang iya ginhimo.
Ang kada adlaw kag kada gab-i daw sa nagasugid parte sa gahom sang Dios.
Wala sing pulong ukon tingog nga mabatian sa ila,
pero ang ila mensahi nagalambot sa bug-os nga kalibutan;
nagalapnag ini sa bisan diin nga lugar.

Naghimo ang Dios sa kalangitan sang elistaran sang adlaw.
Kag halin didto nagaguwa ang adlaw kon aga
nga pareho sa nobyo nga malipayon nga nagaguwa sa lugar nga sa diin siya ginkasal,
ukon pareho sa kampyon nga manugdalagan, nga handa sa pagdalagan.
Nagabutlak ini sa sidlangan kag nagasalop sa nakatundan.
Kag wala sing may makapanago sa iya nga init.

Ang Kasuguan sang Ginoo

Ang kasuguan sang Ginoo wala sing sayop.
Nagapabaskog ini sang aton kabuhi.
Ang mga pagpanudlo sang Ginoo masaligan
kag nagahatag sang kaalam sa mga wala sing alam.
Ang mga pagsulundan sang Ginoo husto kag nagahatag sang kalipay.
Ang mga sugo sang Ginoo wala sing sayop kag nagapasanag sa hunahuna sang tawo.
Ang pagtahod sa Ginoo maayo,
kag dapat himuon ini hasta san-o.
Ang paghukom sang Ginoo sigurado kag matarong.
10 Ini nga mga butang mas malahalon pa sang sa puro gid nga bulawan.
Kag mas matam-is pa sang sa puro gid nga dugos.
11 Nagahatag man ini sang paandam sa akon nga imo alagad, Ginoo.
Kag kon ginatuman ko ini makabaton ako sang dako nga balos.

12 Kon kaisa indi mahibaluan sang tawo nga nakasala siya.
Gani, Ginoo, tinlui ako sa mga sala nga wala ko mahibalui!
13 Buligi man ako nga indi makahimo sing hungod nga sala
kag indi pag-itugot nga ulipunon ako sini,
agod wala sing kasawayan ang akon kabuhi
kag hilway sa madamo nga klase sang mga sala.
14 Kabay pa nga ang akon mga ginahambal kag mga ginahunahuna makapalipay sa imo, Ginoo, nga akon palalipdan nga bato kag manunubos.