สดุดี 19 TNCV - Matej 19 CRO

สดุดี

Thai New Contemporary Bible

สดุดี 19:1-14

สดุดี 19

(ถึงหัวหน้านักร้อง บทสดุดีของดาวิด)

1ฟ้าสวรรค์ประกาศพระเกียรติสิริของพระเจ้า

ท้องฟ้าสำแดงฝีพระหัตถ์ของพระองค์

2วันแล้ววันเล่ากล่าวถึงพระเจ้า

คืนแล้วคืนเล่าสำแดงความรู้

3พวกมันไม่มีคำพูด ไม่มีถ้อยคำ

ไม่ได้ยินเสียงใดๆ จากพวกมัน

4แต่กระนั้นเสียงของพวกมันก็ยังออกไปทั่วโลก

ถ้อยคำของพวกมันไปถึงสุดปลายแผ่นดินโลก

พระองค์ทรงกำหนดตำแหน่งของดวงอาทิตย์ไว้บนฟ้าสวรรค์

5ซึ่งเป็นเหมือนเจ้าบ่าวก้าวเข้าสู่พิธีสมรส

เหมือนนักกีฬาผู้ยิ่งใหญ่ซึ่งร่าเริงยินดีที่จะเข้าสู่การแข่งขัน

6ดวงอาทิตย์ขึ้นจากฟากหนึ่ง

แล้วโคจรไปยังอีกฟากหนึ่งของฟ้าสวรรค์

ไม่มีสิ่งใดหลบซ่อนจากความร้อนของมันได้

7บทบัญญัติขององค์พระผู้เป็นเจ้าสมบูรณ์ไร้ที่ติ

ฟื้นฟูจิตวิญญาณ

กฎเกณฑ์ขององค์พระผู้เป็นเจ้าเชื่อถือได้

กระทำให้คนรู้น้อยมีปัญญา

8ข้อบังคับขององค์พระผู้เป็นเจ้านั้นถูกต้อง

ให้ความชื่นชมยินดีแก่จิตใจ

พระบัญชาขององค์พระผู้เป็นเจ้ากระจ่างชัด

ให้ความสว่างแก่ดวงตา

9ความยำเกรงองค์พระผู้เป็นเจ้านั้นบริสุทธิ์

ยั่งยืนเป็นนิตย์

ข้อปฏิบัติขององค์พระผู้เป็นเจ้านั้นแน่นอน

และล้วนแต่ชอบธรรมทั้งสิ้น

10ล้ำค่ากว่าทองคำ

ยิ่งกว่าทองบริสุทธิ์

หวานยิ่งกว่าน้ำผึ้ง

ยิ่งกว่าน้ำผึ้งที่หยดจากรวง

11สิ่งเหล่านี้ตักเตือนผู้รับใช้ของพระองค์

และเป็นบำเหน็จยิ่งใหญ่แก่ทุกคนที่ยึดถือปฏิบัติตาม

12ใครเล่าสามารถสังเกตเห็นความผิดพลาดของตน?

ขอทรงอภัยความผิดที่ซ่อนเร้นของข้าพระองค์

13ขอทรงยับยั้งผู้รับใช้ของพระองค์ไม่ให้ทำบาปโดยตั้งใจ

อย่าให้บาปเหล่านั้นครอบงำข้าพระองค์

แล้วข้าพระองค์จะไร้ตำหนิ

พ้นจากการล่วงละเมิดอันใหญ่หลวง

14ขอให้วาจาที่ออกจากปากและการใคร่ครวญในใจของข้าพระองค์นั้น

เป็นที่พอพระทัยในสายพระเนตรของพระองค์

ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้าพระศิลาและพระผู้ไถ่ของข้าพระองค์

Knijga O Kristu

Este capítulo no está disponible momentáneamente. Por favor intente nuevamente luego.