สดุดี 18 TNCV - 詩 篇 18 CUVS

สดุดี

Thai New Contemporary Bible

สดุดี 18

(ถึงหัวหน้านักร้อง บทสดุดีของดาวิดผู้รับใช้ขององค์พระผู้เป็นเจ้า ทรงขับร้องถวายแด่องค์พระผู้เป็นเจ้า เมื่อครั้งองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงกอบกู้พระองค์จากศัตรูทั้งสิ้น รวมทั้งซาอูลด้วย)

1ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้าผู้ทรงเป็นกำลังของข้าพระองค์ ข้าพระองค์รักพระองค์

องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงเป็นศิลา เป็นป้อมปราการ และผู้กอบกู้ของข้าพเจ้า
พระเจ้าของข้าพเจ้าทรงเป็นศิลาที่ข้าพเจ้าเข้าไปลี้ภัย
ทรงเป็นโล่ เป็นกำลัง[a]แห่งความรอดและเป็นที่มั่นของข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าร้องทูลต่อองค์พระผู้เป็นเจ้า ผู้ทรงสมควรแก่การสรรเสริญ
แล้วข้าพเจ้าก็ได้รับการช่วยให้รอดพ้นจากเหล่าศัตรู
บ่วงแห่งความตายพันธนาการข้าพเจ้าไว้
กระแสแห่งความหายนะท่วมท้นข้าพเจ้า
บ่วงแห่งแดนผู้ตายรัดรอบตัวข้าพเจ้า
บ่วงแร้วแห่งความตายอยู่ตรงหน้าข้าพเจ้า

ในยามทุกข์โศก ข้าพเจ้าร้องทูลองค์พระผู้เป็นเจ้า
ข้าพเจ้าร้องทูลขอความช่วยเหลือจากพระเจ้าของข้าพเจ้า
พระองค์ทรงสดับเสียงของข้าพเจ้าจากพระวิหารของพระองค์
เสียงร่ำร้องของข้าพเจ้าไปถึงพระองค์ ถึงพระกรรณของพระองค์
แผ่นดินโลกสะเทือนเลื่อนลั่น
รากของภูเขาทั้งหลายสั่นคลอน
ภูเขาเหล่านั้นสั่นสะเทือนเพราะพระองค์ทรงพระพิโรธ
ควันพลุ่งออกมาจากพระนาสิก
เปลวไฟเผาผลาญและถ่านไฟลุกโชน
ออกมาจากพระโอษฐ์ของพระองค์
พระองค์ทรงแหวกฟ้าสวรรค์และเสด็จลงมา
เมฆมืดทึบอยู่ใต้พระบาทของพระองค์
10 พระองค์ทรงประทับเหนือเครูบและทะยานมา
เสด็จมาด้วยปีกแห่งกระแสลม
11 พระองค์ทรงให้ความมืดปกคลุมอยู่รายรอบพระองค์
ทรงให้เมฆฝนดำทะมึนในท้องฟ้าอยู่รอบพระองค์
12 แสงสว่างเจิดจ้าแห่งการปรากฏของพระองค์ผ่านหมู่เมฆออกมา
ด้วยสายฟ้าแลบและพายุลูกเห็บ
13 องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงเปล่งกัมปนาทจากฟ้าสวรรค์
พระสุรเสียงขององค์ผู้สูงสุดดังก้อง[b]
14 ทรงยิงลูกศรของพระองค์ ทำให้เหล่าศัตรูกระเจิดกระเจิงไป
ทรงส่งฟ้าแลบแวบวาบทำให้พวกเขาแตกพ่ายไป
15 ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้า เมื่อพระองค์ทรงกำราบ
เมื่อลมพวยพุ่งออกจากพระนาสิกของพระองค์
หุบเขาในทะเลก็เผยออก
รากฐานของโลกก็ปรากฏ

16 พระองค์ทรงเอื้อมพระหัตถ์จากเบื้องบนลงมายึดข้าพเจ้าไว้
ทรงดึงข้าพเจ้าขึ้นจากห้วงน้ำลึก
17 พระองค์ทรงช่วยข้าพเจ้าให้พ้นจากศัตรูผู้ทรงอำนาจ
จากปฏิปักษ์ผู้แข็งแกร่งกว่าข้าพเจ้า
18 พวกเขาบุกโจมตีในยามที่ข้าพเจ้าประสบภัยพิบัติ
แต่องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงค้ำชูข้าพเจ้าไว้
19 พระองค์ทรงนำข้าพเจ้าออกมายังที่กว้างขวาง
ทรงช่วยข้าพเจ้าไว้เพราะทรงปีติยินดีในตัวข้าพเจ้า

20 องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงตอบแทนข้าพเจ้าตามความชอบธรรมของข้าพเจ้า
ทรงปูนบำเหน็จแก่ข้าพเจ้าเนื่องจากข้าพเจ้าเป็นคนมือสะอาด
21 เพราะข้าพเจ้ารักษาทางขององค์พระผู้เป็นเจ้า
ข้าพเจ้าไม่ได้ทำชั่วโดยหันไปจากพระเจ้าของข้าพเจ้า
22 บทบัญญัติทั้งสิ้นของพระองค์อยู่ต่อหน้าข้าพเจ้า
ข้าพเจ้าไม่ได้หันไปจากกฎหมายของพระองค์
23 ข้าพเจ้าไร้ตำหนิต่อหน้าพระองค์
และได้รักษาตนให้พ้นจากบาป
24 องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงปูนบำเหน็จแก่ข้าพเจ้าตามความชอบธรรมของข้าพเจ้า
ตามที่ทรงเห็นว่าข้าพเจ้าเป็นคนมือสะอาด

25 ต่อผู้ที่ซื่อสัตย์ ทรงสำแดงพระองค์ว่าซื่อสัตย์
ต่อผู้ที่ไร้ที่ติ ทรงสำแดงพระองค์ว่าไร้ที่ติ
26 ต่อผู้ที่บริสุทธิ์ ทรงสำแดงพระองค์ว่าบริสุทธิ์
แต่กับผู้ที่คดโกง ทรงสำแดงพระองค์ว่าฉลาดหลักแหลม
27 พระองค์ทรงช่วยผู้ที่ถ่อมใจให้รอดพ้น
ส่วนผู้ที่หยิ่งผยอง ทรงทำให้ตกต่ำลง
28 ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้า พระองค์ทรงรักษาประทีปของข้าพระองค์ให้โชติช่วง
พระเจ้าของข้าพระองค์ทรงเปลี่ยนความมืดมนของข้าพระองค์ให้กลายเป็นความสว่าง
29 ข้าพระองค์สามารถตะลุยกองทัพได้[c]ด้วยความช่วยเหลือจากพระองค์
และข้าพระองค์ปีนข้ามกำแพงเมืองได้โดยพระเจ้าของข้าพระองค์

30 สำหรับพระเจ้า วิถีของพระองค์นั้นดีพร้อม
พระดำรัสขององค์พระผู้เป็นเจ้าไม่มีข้อผิดพลาด
พระองค์ทรงเป็นโล่
สำหรับทุกคนที่เข้าลี้ภัยในพระองค์
31 ใครเล่าเป็นพระเจ้า นอกจากพระยาห์เวห์?
ผู้ใดเล่าคือพระศิลา เว้นแต่พระเจ้าของเรา?
32 พระเจ้านี่แหละ ทรงเป็นผู้ประทานกำลังแก่ข้าพเจ้า
ทรงกระทำให้หนทางของข้าพเจ้าดีพร้อม
33 พระองค์ทรงกระทำให้เท้าของข้าพเจ้าเป็นเหมือนเท้ากวาง
ทรงทำให้ข้าพเจ้ายืนอยู่บนที่สูงได้
34 พระองค์ทรงฝึกมือของข้าพเจ้าให้พร้อมรบ
แขนของข้าพเจ้าจึงสามารถโก่งคันธนูทองสัมฤทธิ์ได้
35 พระองค์ประทานโล่แห่งชัยชนะของพระองค์แก่ข้าพระองค์
และทรงค้ำชูข้าพระองค์ไว้ด้วยพระหัตถ์ขวา
พระองค์ทรงน้อมพระองค์ลงเพื่อกระทำให้ข้าพระองค์ยิ่งใหญ่
36 พระองค์ทรงกระทำให้ทางที่ข้าพระองค์เดินนั้นกว้างขวาง
เพื่อข้าพระองค์จะไม่พลาดล้ม[d]

37 ข้าพระองค์รุกไล่ศัตรูจนทัน
ข้าพระองค์ไม่ได้หันหลังกลับจนกระทั่งพวกเขาถูกทำลาย
38 ข้าพระองค์บดขยี้จนพวกเขาไม่อาจลุกขึ้นมาได้อีก
พวกเขาสยบอยู่ใต้เท้าของข้าพระองค์
39 พระองค์ประทานกำลังให้ข้าพระองค์แข็งแกร่งพร้อมรบ
ทรงกระทำให้บรรดาปฏิปักษ์ของข้าพระองค์หมอบแทบเท้าข้าพระองค์
40 พระองค์ทรงกระทำให้ศัตรูของข้าพระองค์ถอยหนีไป
ข้าพระองค์ทำลายล้างปฏิปักษ์ของข้าพระองค์
41 พวกเขาร้องขอความช่วยเหลือ แต่ไม่มีใครช่วย
เขาร้องทูลต่อองค์พระผู้เป็นเจ้า แต่พระองค์ไม่ทรงตอบ
42 ข้าพระองค์จึงบดขยี้พวกเขาแหลกละเอียดเป็นผงธุลีฟุ้งไปในสายลม
ข้าพระองค์เหยียบย่ำพวกเขาเหมือนเหยียบโคลนตามถนน
43 พระองค์ทรงช่วยข้าพระองค์จากการโจมตีของฝูงชน
ทรงตั้งข้าพระองค์ให้เป็นประมุขของประชาชาติทั้งหลาย
ผู้คนที่ข้าพระองค์ไม่รู้จักก็มาสวามิภักดิ์ต่อข้าพระองค์
44 ทันทีที่ได้ยินถึงข้าพระองค์ พวกเขาก็เชื่อฟังข้าพระองค์
คนต่างชาติมาสยบต่อข้าพระองค์
45 พวกเขาล้วนเสียขวัญ
ต่างก็ตัวสั่นออกมาจากที่มั่น

46 องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงพระชนม์อยู่! ขอถวายสรรเสริญแด่พระศิลาของข้าพระองค์!
ขอพระเจ้า พระผู้ช่วยให้รอดของข้าพระองค์ทรงเป็นที่ยกย่องเทิดทูน!
47 พระองค์ทรงเป็นพระเจ้าผู้ทรงแก้แค้นให้ข้าพเจ้า
ผู้ทรงกระทำให้ประชาชาติต่างๆ ยอมสยบต่อข้าพเจ้า
48 ผู้ทรงช่วยข้าพเจ้าให้รอดพ้นจากเหล่าศัตรู
พระองค์ทรงเชิดชูข้าพเจ้าไว้เหนือข้าศึกทั้งหลาย
ทรงกอบกู้ข้าพเจ้าจากหมู่คนอำมหิต
49 ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้า เพราะเหตุนี้ข้าพระองค์จะสรรเสริญพระองค์ในหมู่ประชาชาติทั้งหลาย
จะร้องเพลงสรรเสริญพระนามของพระองค์

50 พระองค์ประทานชัยชนะยิ่งใหญ่แก่กษัตริย์ที่ทรงเลือกสรรไว้
ทรงสำแดงความกรุณาอย่างไม่หยุดยั้งต่อผู้ที่พระองค์ทรงเจิมตั้งไว้
คือดาวิดและวงศ์วานของเขาสืบไปเป็นนิตย์

Notas al pie

  1. 18:2 ภาษาฮีบรูว่าเขาสัตว์ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของกำลัง
  2. 18:13 สำเนาต้นฉบับภาษาฮีบรูส่วนใหญ่ว่าด้วยสายฟ้าแลบและพายุลูกเห็บ
  3. 18:29 หรือสามารถวิ่งผ่านขวากหนามได้
  4. 18:36 ภาษาฮีบรูว่าเพื่อข้อเท้าของข้าพระองค์จะไม่พลิก

Chinese Union Version (Simplified)

詩 篇 18

1( 耶 和 华 的 仆 人 大 卫 的 诗 , 交 与 伶 长 。 当 耶 和 华 救 他 脱 离 一 切 仇 敌 和 扫 罗 之 手 的 日 子 , 他 向 耶 和 华 念 这 诗 的 话 。 说 : ) 耶 和 华 , 我 的 力 量 啊 , 我 爱 你 !

耶 和 华 是 我 的 岩 石 , 我 的 山 寨 , 我 的 救 主 , 我 的 神 , 我 的 磐 石 , 我 所 投 靠 的 。 他 是 我 的 盾 牌 , 是 拯 救 我 的 角 , 是 我 的 高 ? 。

我 要 求 告 当 赞 美 的 耶 和 华 ; 这 样 我 必 从 仇 敌 手 中 被 救 出 来 。

曾 有 死 亡 的 绳 索 缠 绕 我 , 匪 类 的 急 流 使 我 惊 惧 ,

阴 间 的 绳 索 缠 绕 我 , 死 亡 的 网 罗 临 到 我 。

我 在 急 难 中 求 告 耶 和 华 , 向 我 的 神 呼 求 。 他 从 殿 中 听 了 我 的 声 音 ; 我 在 他 面 前 的 呼 求 入 了 他 的 耳 中 。

那 时 , 因 他 发 怒 , 地 就 摇 撼 战 抖 ; 山 的 根 基 也 震 动 摇 撼 。

从 他 鼻 孔 冒 烟 上 腾 ; 从 他 口 中 发 火 焚 烧 , 连 炭 也 着 了 。

他 又 使 天 下 垂 , 亲 自 降 临 , 有 黑 云 在 他 脚 下 。

10 他 坐 着 基 路 伯 飞 行 ; 他 藉 着 风 的 翅 膀 快 飞 。

11 他 以 黑 暗 为 藏 身 之 处 , 以 水 的 黑 暗 、 天 空 的 厚 云 为 他 四 围 的 行 宫 。

12 因 他 面 前 的 光 辉 , 他 的 厚 云 行 过 便 有 冰 雹 火 炭 。

13 耶 和 华 也 在 天 上 打 雷 ; 至 高 者 发 出 声 音 便 有 冰 雹 火 炭 。

14 他 射 出 箭 来 , 使 仇 敌 四 散 ; 多 多 发 出 闪 电 , 使 他 们 扰 乱 。

15 耶 和 华 啊 , 你 的 斥 责 一 发 , 你 鼻 孔 的 气 一 出 , 海 底 就 出 现 , 大 地 的 根 基 也 显 露 。

16 他 从 高 天 伸 手 抓 住 我 , 把 我 从 大 水 中 拉 上 来 。

17 他 救 我 脱 离 我 的 劲 敌 和 那 些 恨 我 的 人 , 因 为 他 们 比 我 强 盛 。

18 我 遭 遇 灾 难 的 日 子 , 他 们 来 攻 击 我 ; 但 耶 和 华 是 我 的 倚 靠 。

19 他 又 领 我 到 宽 阔 之 处 ; 他 救 拔 我 , 因 他 喜 悦 我 。

20 耶 和 华 按 着 我 的 公 义 报 答 我 , 按 着 我 手 中 的 清 洁 赏 赐 我 。

21 因 为 我 遵 守 了 耶 和 华 的 道 , 未 曾 作 恶 离 开 我 的 神 。

22 他 的 一 切 典 章 常 在 我 面 前 ; 他 的 律 例 我 也 未 曾 丢 弃 。

23 我 在 他 面 前 作 了 完 全 人 ; 我 也 保 守 自 己 远 离 我 的 罪 孽 。

24 所 以 , 耶 和 华 按 我 的 公 义 , 按 我 在 他 眼 前 手 中 的 清 洁 偿 还 我 。

25 慈 爱 的 人 , 你 以 慈 爱 待 他 ; 完 全 的 人 , 你 以 完 全 待 他 。

26 清 洁 的 人 , 你 以 清 洁 待 他 ; 乖 僻 的 人 , 你 以 弯 曲 待 他 。

27 困 苦 的 百 姓 , 你 必 拯 救 ; 高 傲 的 眼 目 , 你 必 使 他 降 卑 。

28 你 必 点 着 我 的 灯 ; 耶 和 华 ─ 我 的 神 必 照 明 我 的 黑 暗 。

29 我 藉 着 你 冲 入 敌 军 , 藉 着 我 的 神 跳 过 墙 垣 。

30 至 於 神 , 他 的 道 是 完 全 的 ; 耶 和 华 的 话 是 炼 净 的 。 凡 投 靠 他 的 , 他 便 作 他 们 的 盾 牌 。

31 除 了 耶 和 华 , 谁 是 神 呢 ? 除 了 我 们 的 神 , 谁 是 磐 石 呢 ?

32 惟 有 那 以 力 量 束 我 的 腰 、 使 我 行 为 完 全 的 , 他 是 神 。

33 他 使 我 的 脚 快 如 母 鹿 的 蹄 , 又 使 我 在 高 处 安 稳 。

34 他 教 导 我 的 手 能 以 争 战 , 甚 至 我 的 膀 臂 能 开 铜 弓 。

35 你 把 你 的 救 恩 给 我 作 盾 牌 ; 你 的 右 手 扶 持 我 ; 你 的 温 和 使 我 为 大 。

36 你 使 我 脚 下 的 地 步 宽 阔 ; 我 的 脚 未 曾 滑 跌 。

37 我 要 追 赶 我 的 仇 敌 , 并 要 追 上 他 们 ; 不 将 他 们 灭 绝 , 我 总 不 归 回 。

38 我 要 打 伤 他 们 , 使 他 们 不 能 起 来 ; 他 们 必 倒 在 我 的 脚 下 。

39 因 为 你 曾 以 力 量 束 我 的 腰 , 使 我 能 争 战 ; 你 也 使 那 起 来 攻 击 我 的 都 服 在 我 以 下 。

40 你 又 使 我 的 仇 敌 在 我 面 前 转 背 逃 跑 , 叫 我 能 以 剪 除 那 恨 我 的 人 。

41 他 们 呼 求 , 却 无 人 拯 救 ; 就 是 呼 求 耶 和 华 , 他 也 不 应 允 。

42 我 捣 碎 他 们 , 如 同 风 前 的 灰 尘 , 倒 出 他 们 , 如 同 街 上 的 泥 土 。

43 你 救 我 脱 离 百 姓 的 争 竞 , 立 我 作 列 国 的 元 首 ; 我 素 不 认 识 的 民 必 事 奉 我 。

44 他 们 一 听 见 我 的 名 声 就 必 顺 从 我 ; 外 邦 人 要 投 降 我 。

45 外 邦 人 要 衰 残 , 战 战 兢 兢 地 出 他 们 的 营 寨 。

46 耶 和 华 是 活 神 。 愿 我 的 磐 石 被 人 称 颂 ; 愿 救 我 的 神 被 人 尊 崇 。

47 这 位 神 , 就 是 那 为 我 伸 冤 、 使 众 民 服 在 我 以 下 的 。

48 你 救 我 脱 离 仇 敌 , 又 把 我 举 起 , 高 过 那 些 起 来 攻 击 我 的 ; 你 救 我 脱 离 强 暴 的 人 。

49 耶 和 华 啊 , 因 此 我 要 在 外 邦 中 称 谢 你 , 歌 颂 你 的 名 。

50 耶 和 华 赐 极 大 的 救 恩 给 他 所 立 的 王 , 施 慈 爱 给 他 的 受 膏 者 , 就 是 给 大 卫 和 他 的 後 裔 , 直 到 永 远 。