สดุดี 17 TNCV - Mateusza 17 SZ-PL

สดุดี

Thai New Contemporary Bible

สดุดี 17:1-15

สดุดี 17

(คำอธิษฐานของดาวิด)

1ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้า ขอทรงฟังคำอ้อนวอนขอความยุติธรรมของข้าพระองค์

ขอทรงฟังคำร้องทูลของข้าพระองค์

ขอทรงฟังคำอธิษฐานของข้าพระองค์

คำที่ไม่ได้มาจากริมฝีปากอันหลอกลวง

2ขอให้พระองค์ทรงตัดสินว่าข้าพระองค์บริสุทธิ์

ขอให้พระเนตรของพระองค์เห็นสิ่งที่ถูกต้อง

3แม้พระองค์ได้ทรงพิสูจน์จิตใจของข้าพระองค์ แม้พระองค์ได้ตรวจสอบข้าพระองค์ในยามค่ำคืน

และทดสอบข้าพระองค์ พระองค์จะเห็นว่าข้าพระองค์ไม่ได้วางแผนชั่วใดๆ

ปากของข้าพระองค์จะไม่ทำบาป

4ข้าพระองค์ได้ระวังตน

ให้พ้นจากวิถีทางของคนใจเหี้ยม

โดยอาศัยพระวจนะ

จากพระโอษฐ์ของพระองค์

5ย่างเท้าของข้าพระองค์ได้ยึดมั่นอยู่บนวิถีของพระองค์

เท้าของข้าพระองค์ไม่พลาดพลั้ง

6ข้าแต่พระเจ้า ข้าพระองค์กราบทูลพระองค์ เพราะพระองค์จะทรงตอบข้าพระองค์

ขอทรงเงี่ยพระกรรณฟังข้าพระองค์ และสดับฟังคำอธิษฐานของข้าพระองค์

7ขอทรงสำแดงความมหัศจรรย์แห่งความรักอันยิ่งใหญ่ของพระองค์

พระองค์ผู้ทรงช่วยบรรดาผู้ที่ลี้ภัยในพระองค์

ให้พ้นจากศัตรูของเขาโดยพระหัตถ์ขวาของพระองค์

8ขอทรงปกป้องข้าพระองค์ดั่งแก้วพระเนตรของพระองค์

ขอทรงซ่อนข้าพระองค์ไว้ใต้ร่มปีกของพระองค์

9ให้พ้นจากคนชั่วที่รุกรานข้าพระองค์

จากศัตรูตัวฉกาจที่ล้อมรอบข้าพระองค์

10พวกเขาไร้ความเมตตา

และปากของเขากล่าวคำโอหัง

11พวกเขาไล่ล่าข้าพระองค์ และบัดนี้ล้อมข้าพระองค์ไว้

และกระเหี้ยนกระหือรือที่จะเหวี่ยงข้าพระองค์ลงกับพื้น

12เขาเปรียบเหมือนสิงโตกระหายเหยื่อ

เหมือนราชสีห์ซุ่มรอขย้ำ

13ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้า ขอทรงลุกขึ้นต่อสู้คนชั่ว ขอทรงโค่นล้มเขา

ขอทรงช่วยข้าพระองค์ให้พ้นจากคนชั่วด้วยดาบของพระองค์

14ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้า โดยพระหัตถ์ของพระองค์ ขอทรงช่วยกู้ข้าพระองค์จากคนเช่นนี้

จากคนของโลกนี้ซึ่งบำเหน็จของเขาอยู่แค่ในชีวิตนี้

ขอให้สิ่งที่พระองค์ได้สั่งสมไว้ให้คนชั่วเติมเต็มท้องของพวกเขา

ขอให้ลูกหลานของพวกเขากินมันอย่างตะกละตะกลาม

ขอให้เหลือตกทอดไปถึงลูกเล็กเด็กแดง

15และข้าพระองค์จะได้เห็นพระพักตร์ของพระองค์ในความชอบธรรม

เมื่อตื่นขึ้น ข้าพระองค์จะอิ่มเอิบใจที่ได้เห็นพระลักษณะของพระองค์

Słowo Życia

Este capítulo no está disponible momentáneamente. Por favor intente nuevamente luego.