สดุดี 17 TNCV - 詩 篇 17 CUVS

สดุดี

Thai New Contemporary Bible

สดุดี 17

(คำอธิษฐานของดาวิด)

1ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้า ขอทรงฟังคำอ้อนวอนขอความยุติธรรมของข้าพระองค์
ขอทรงฟังคำร้องทูลของข้าพระองค์
ขอทรงฟังคำอธิษฐานของข้าพระองค์
คำที่ไม่ได้มาจากริมฝีปากอันหลอกลวง
ขอให้พระองค์ทรงตัดสินว่าข้าพระองค์บริสุทธิ์
ขอให้พระเนตรของพระองค์เห็นสิ่งที่ถูกต้อง

แม้พระองค์ได้ทรงพิสูจน์จิตใจของข้าพระองค์ แม้พระองค์ได้ตรวจสอบข้าพระองค์ในยามค่ำคืน
และทดสอบข้าพระองค์ พระองค์จะเห็นว่าข้าพระองค์ไม่ได้วางแผนชั่วใดๆ
ปากของข้าพระองค์จะไม่ทำบาป
ข้าพระองค์ได้ระวังตน
ให้พ้นจากวิถีทางของคนใจเหี้ยม
โดยอาศัยพระวจนะ
จากพระโอษฐ์ของพระองค์
ย่างเท้าของข้าพระองค์ได้ยึดมั่นอยู่บนวิถีของพระองค์
เท้าของข้าพระองค์ไม่พลาดพลั้ง

ข้าแต่พระเจ้า ข้าพระองค์กราบทูลพระองค์ เพราะพระองค์จะทรงตอบข้าพระองค์
ขอทรงเงี่ยพระกรรณฟังข้าพระองค์ และสดับฟังคำอธิษฐานของข้าพระองค์
ขอทรงสำแดงความมหัศจรรย์แห่งความรักอันยิ่งใหญ่ของพระองค์
พระองค์ผู้ทรงช่วยบรรดาผู้ที่ลี้ภัยในพระองค์
ให้พ้นจากศัตรูของเขาโดยพระหัตถ์ขวาของพระองค์
ขอทรงปกป้องข้าพระองค์ดั่งแก้วพระเนตรของพระองค์
ขอทรงซ่อนข้าพระองค์ไว้ใต้ร่มปีกของพระองค์
ให้พ้นจากคนชั่วที่รุกรานข้าพระองค์
จากศัตรูตัวฉกาจที่ล้อมรอบข้าพระองค์

10 พวกเขาไร้ความเมตตา
และปากของเขากล่าวคำโอหัง
11 พวกเขาไล่ล่าข้าพระองค์ และบัดนี้ล้อมข้าพระองค์ไว้
และกระเหี้ยนกระหือรือที่จะเหวี่ยงข้าพระองค์ลงกับพื้น
12 เขาเปรียบเหมือนสิงโตกระหายเหยื่อ
เหมือนราชสีห์ซุ่มรอขย้ำ

13 ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้า ขอทรงลุกขึ้นต่อสู้คนชั่ว ขอทรงโค่นล้มเขา
ขอทรงช่วยข้าพระองค์ให้พ้นจากคนชั่วด้วยดาบของพระองค์
14 ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้า โดยพระหัตถ์ของพระองค์ ขอทรงช่วยกู้ข้าพระองค์จากคนเช่นนี้
จากคนของโลกนี้ซึ่งบำเหน็จของเขาอยู่แค่ในชีวิตนี้
ขอให้สิ่งที่พระองค์ได้สั่งสมไว้ให้คนชั่วเติมเต็มท้องของพวกเขา
ขอให้ลูกหลานของพวกเขากินมันอย่างตะกละตะกลาม
ขอให้เหลือตกทอดไปถึงลูกเล็กเด็กแดง

15 และข้าพระองค์จะได้เห็นพระพักตร์ของพระองค์ในความชอบธรรม
เมื่อตื่นขึ้น ข้าพระองค์จะอิ่มเอิบใจที่ได้เห็นพระลักษณะของพระองค์

Chinese Union Version (Simplified)

詩 篇 17

1( 大 卫 的 祈 祷 。 ) 耶 和 华 啊 , 求 你 听 闻 公 义 , 侧 耳 听 我 的 呼 吁 ! 求 你 留 心 听 我 这 不 出 於 诡 诈 嘴 唇 的 祈 祷 !

愿 我 的 判 语 从 你 面 前 发 出 ; 愿 你 的 眼 睛 观 看 公 正 。

你 已 经 试 验 我 的 心 ; 你 在 夜 间 鉴 察 我 ; 你 熬 炼 我 , 却 找 不 着 甚 麽 ; 我 立 志 叫 我 口 中 没 有 过 失 。

论 到 人 的 行 为 , 我 藉 着 你 嘴 唇 的 言 语 自 己 谨 守 , 不 行 强 暴 人 的 道 路 。

我 的 脚 踏 定 了 你 的 路 径 ; 我 的 两 脚 未 曾 滑 跌 。

神 啊 , 我 曾 求 告 你 , 因 为 你 必 应 允 我 ; 求 你 向 我 侧 耳 , 听 我 的 言 语 。

求 你 显 出 你 奇 妙 的 慈 爱 来 ; 你 是 那 用 右 手 拯 救 投 靠 你 的 脱 离 起 来 攻 击 他 们 的 人 。

求 你 保 护 我 , 如 同 保 护 眼 中 的 瞳 人 ; 将 我 隐 藏 在 你 翅 膀 的 荫 下 ,

使 我 脱 离 那 欺 压 我 的 恶 人 , 就 是 围 困 我 要 害 我 命 的 仇 敌 。

10 他 们 的 心 被 脂 油 包 裹 ; 他 们 用 口 说 骄 傲 的 话 。

11 他 们 围 困 了 我 们 的 脚 步 ; 他 们 瞪 着 眼 , 要 把 我 们 推 倒 在 地 。

12 他 像 狮 子 急 要 抓 食 , 又 像 少 壮 狮 子 蹲 伏 在 暗 处 。

13 耶 和 华 啊 , 求 你 起 来 , 前 去 迎 敌 , 将 他 打 倒 ! 用 你 的 刀 救 护 我 命 脱 离 恶 人 。

14 耶 和 华 啊 , 求 你 用 手 救 我 脱 离 世 人 , 脱 离 那 只 在 今 生 有 福 分 的 世 人 ! 你 把 你 的 财 宝 充 满 他 们 的 肚 腹 ; 他 们 因 有 儿 女 就 心 满 意 足 , 将 其 馀 的 财 物 留 给 他 们 的 婴 孩 。

15 至 於 我 , 我 必 在 义 中 见 你 的 面 ; 我 醒 了 的 时 候 , 得 见 ( 或 译 : 着 ) 你 的 形 像 就 心 满 意 足 了 。