สดุดี 17 TNCV - Заб 17 CARST

สดุดี

Thai New Contemporary Bible

สดุดี 17

(คำอธิษฐานของดาวิด)

1ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้า ขอทรงฟังคำอ้อนวอนขอความยุติธรรมของข้าพระองค์
ขอทรงฟังคำร้องทูลของข้าพระองค์
ขอทรงฟังคำอธิษฐานของข้าพระองค์
คำที่ไม่ได้มาจากริมฝีปากอันหลอกลวง
ขอให้พระองค์ทรงตัดสินว่าข้าพระองค์บริสุทธิ์
ขอให้พระเนตรของพระองค์เห็นสิ่งที่ถูกต้อง

แม้พระองค์ได้ทรงพิสูจน์จิตใจของข้าพระองค์ แม้พระองค์ได้ตรวจสอบข้าพระองค์ในยามค่ำคืน
และทดสอบข้าพระองค์ พระองค์จะเห็นว่าข้าพระองค์ไม่ได้วางแผนชั่วใดๆ
ปากของข้าพระองค์จะไม่ทำบาป
ข้าพระองค์ได้ระวังตน
ให้พ้นจากวิถีทางของคนใจเหี้ยม
โดยอาศัยพระวจนะ
จากพระโอษฐ์ของพระองค์
ย่างเท้าของข้าพระองค์ได้ยึดมั่นอยู่บนวิถีของพระองค์
เท้าของข้าพระองค์ไม่พลาดพลั้ง

ข้าแต่พระเจ้า ข้าพระองค์กราบทูลพระองค์ เพราะพระองค์จะทรงตอบข้าพระองค์
ขอทรงเงี่ยพระกรรณฟังข้าพระองค์ และสดับฟังคำอธิษฐานของข้าพระองค์
ขอทรงสำแดงความมหัศจรรย์แห่งความรักอันยิ่งใหญ่ของพระองค์
พระองค์ผู้ทรงช่วยบรรดาผู้ที่ลี้ภัยในพระองค์
ให้พ้นจากศัตรูของเขาโดยพระหัตถ์ขวาของพระองค์
ขอทรงปกป้องข้าพระองค์ดั่งแก้วพระเนตรของพระองค์
ขอทรงซ่อนข้าพระองค์ไว้ใต้ร่มปีกของพระองค์
ให้พ้นจากคนชั่วที่รุกรานข้าพระองค์
จากศัตรูตัวฉกาจที่ล้อมรอบข้าพระองค์

10 พวกเขาไร้ความเมตตา
และปากของเขากล่าวคำโอหัง
11 พวกเขาไล่ล่าข้าพระองค์ และบัดนี้ล้อมข้าพระองค์ไว้
และกระเหี้ยนกระหือรือที่จะเหวี่ยงข้าพระองค์ลงกับพื้น
12 เขาเปรียบเหมือนสิงโตกระหายเหยื่อ
เหมือนราชสีห์ซุ่มรอขย้ำ

13 ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้า ขอทรงลุกขึ้นต่อสู้คนชั่ว ขอทรงโค่นล้มเขา
ขอทรงช่วยข้าพระองค์ให้พ้นจากคนชั่วด้วยดาบของพระองค์
14 ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้า โดยพระหัตถ์ของพระองค์ ขอทรงช่วยกู้ข้าพระองค์จากคนเช่นนี้
จากคนของโลกนี้ซึ่งบำเหน็จของเขาอยู่แค่ในชีวิตนี้
ขอให้สิ่งที่พระองค์ได้สั่งสมไว้ให้คนชั่วเติมเต็มท้องของพวกเขา
ขอให้ลูกหลานของพวกเขากินมันอย่างตะกละตะกลาม
ขอให้เหลือตกทอดไปถึงลูกเล็กเด็กแดง

15 และข้าพระองค์จะได้เห็นพระพักตร์ของพระองค์ในความชอบธรรม
เมื่อตื่นขึ้น ข้าพระองค์จะอิ่มเอิบใจที่ได้เห็นพระลักษณะของพระองค์

Священное Писание (Восточный перевод), версия для Таджикистана

Заб 17

Песнь 17

Дирижёру хора. Песнь Довуда, раба Вечного, которую он воспел Вечному, когда Вечный избавил его от рук всех его врагов и от руки Шаула. Довуд сказал:

– Я люблю Тебя, Вечный, сила моя!

Вечный – скала моя,
    твердыня моя и мой избавитель,
Бог мой – скала моя,
    в Нём я ищу прибежища.
Он – мой щит и сила[a] моего спасения,
    моя крепость.
К Вечному воззову, достойному хвалы, –
    и от врагов моих спасусь.

Узы смерти оплели меня,
    захлестнула стремнина гибели.
Цепи мира мёртвых обвили меня,
    и опутали меня сети смерти.
В бедствии своём я Вечного призвал;
    я воззвал о помощи к Богу моему.
Из храма Своего Он услышал голос мой;
    крик мой достиг ушей Его.

Задрожала земля и сотряслась,
    пошатнулись основания гор
    и от гнева Его задрожали.
Дым вырвался из Его ноздрей,
    огонь пожирающий из уст Его,
    сыпались от Него горящие угли.
10 Он расторг небеса и сошёл,
    чёрные тучи под ногами Его.
11 Он воссел на херувима[b] и полетел,
    воспарил Он на крыльях ветра.
12 Мраком покрыл Себя, словно пологом,
    окружил Себя тучами дождевыми.
13 От сияния перед Ним из туч
    падал град, и сверкали молнии.
14 Вечный возгремел на небесах,
    Высочайшего раздался голос.
15 Он пустил Свои стрелы и рассеял врагов,
    множество молний – и разбил их.
16 Тогда открылось морское дно
    и обнажились основания земли
от грозного крика Твоего, Вечный,
    от мощного дыхания ноздрей Твоих.

17 С высоты Он склонился и взял меня;
    Он извлёк меня из глубоких вод.
18 Он избавил меня от могучего врага,
    от ненавистников моих, слишком сильных для меня.
19 В день бедствия моего они на меня ополчились,
    но Вечный был мне опорой.
20 Он вывел меня на безопасное место;
    Он избавил меня, потому что я угоден Ему.

21 Воздал мне Вечный по праведности моей,
    по чистоте моих рук наградил меня,
22 ведь я хранил пути Вечного
    и не сделал зла, отвернувшись от Бога моего.
23 Все законы Его предо мной;
    я от установлений Его не отошёл.
24 Я был непорочен перед Ним
    и хранил себя от греха.
25 И воздал мне Вечный по праведности моей,
    по чистоте моих рук перед глазами Его.

26 Ты верен с тем, кто верен,
    с беспорочным Ты поступаешь беспорочно,
27 с чистым – чисто,
    но с коварным – по его коварству.
28 Ты спасаешь смиренных,
    но унижаешь тех, чьи глаза надменны.
29 Ты, Вечный, не даёшь угаснуть моему светильнику[c];
    мой Бог озаряет мрак мой.
30 С Твоей помощью я сокрушаю войско;
    с Богом моим поднимаюсь на стену.

31 Путь Всевышнего безупречен,
    чисто слово Вечного.
Он щит для всех,
    кто ищет в Нём прибежища.
32 Ведь кто Бог, кроме Вечного?
    И кто скала, кроме нашего Бога?
33 Всевышний наделяет меня силою
    и делает верным мой путь.
34 Он делает мои ноги сильными, как у оленя,
    и ставит меня на высотах.
35 Он учит руки мои войне,
    так что гнут они бронзовый лук.
36 Вечный, Ты вручил мне щит спасения Твоего,
    и поддерживает меня правая рука Твоя;
    Твоя милость меня возвеличивает.
37 Ты расширяешь мой шаг подо мною,
    чтобы ногам моим не оступиться.

38 Я преследовал моих врагов и настиг,
    и не повернул назад, пока не истребил их.
39 Я сокрушил их, и им не встать;
    под ноги мне они пали.
40 Ты дал мне силу для битвы;
    восставших на меня Ты поверг к моим ногам.
41 Врагов обратил Ты ко мне спиной,
    и я истребил ненавидящих меня.
42 Они взывали о помощи,
    но не было никого, чтобы спасти их –
    к Вечному взывали, но Он не ответил им.
43 Я стёр их в порошок, в пыль, носимую ветром;
    я топтал их, как уличную грязь.

44 Ты избавил меня от мятежа моего народа;
    Ты сделал меня главой чужеземцев.
Народы, которых я не знал, служат мне,
45     покоряются, едва обо мне услышав;
    чужеземцы раболепствуют предо мной.
46 Все они пали духом
    и выходят, дрожа, из своих крепостей.

47 Жив Вечный! Хвала моей Скале!
    Да будет превознесён Бог моего спасения!
48 Он Бог, Который мстит за меня,
    Который покоряет мне народы
49     и избавляет меня от моих врагов.
Ты вознёс меня над моими противниками,
    от жестоких людей спас меня.
50 За это я буду славить Тебя, Вечный, среди других народов;
    имени Твоему воспою я хвалу.
51 Своему царю Он дарует большие победы
    и милость являет Своему помазаннику Довуду
    и его потомкам вовеки.

Notas al pie

  1. Заб 17:3 Букв.: «рог». Рог был символом могущества, власти и силы.
  2. Заб 17:11 Херувим – один из высших ангельских чинов. См. также пояснительный словарь.
  3. Заб 17:29 Светильник здесь символизирует жизнь Довуда. Другой перевод: «Ты, Вечный, – мой светильник».