สดุดี 16 TNCV - Mateusza 16 SZ-PL

สดุดี

Thai New Contemporary Bible

สดุดี 16:1-11

สดุดี 16

(มิคทาม16:0 หัวเรื่องสดุดี 16 คงจะเป็นศัพท์ทางวรรณกรรมหรือทางดนตรีบทหนึ่งของดาวิด)

1ข้าแต่พระเจ้า ขอทรงปกป้องข้าพระองค์ให้ปลอดภัย

เพราะข้าพระองค์ลี้ภัยในพระองค์

2ข้าพเจ้ากราบทูลองค์พระผู้เป็นเจ้าว่า “พระองค์ทรงเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าของข้าพระองค์

นอกจากพระองค์แล้ว ข้าพระองค์ไม่มีอะไรดีเลย”

3ข้าพเจ้าชื่นชมเหล่าวิสุทธิชนในโลกนี้

พวกเขาเป็นผู้ทรงเกียรติ น่ายกย่อง

4บรรดาผู้ที่ติดตามพระอื่นๆ จะทุกข์โศกมากยิ่งขึ้น

ข้าพเจ้าจะไม่เทเลือดถวายเป็นเครื่องสักการบูชาเหมือนที่พวกเขาทำ

หรือเอ่ยชื่อพระต่างๆ ของพวกเขา

5ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้า พระองค์ทรงเป็นส่วนมรดกและเป็นจอกแห่งพระพรของข้าพระองค์

พระองค์ทรงดูแลรักษากรรมสิทธิ์ของข้าพระองค์

6ทรงให้ข้าพระองค์ได้รับส่วนในเขตแดนอันรื่นรมย์

แน่นอน ข้าพระองค์มีมรดกอันน่าชื่นชม

7ข้าพเจ้าจะสรรเสริญองค์พระผู้เป็นเจ้า ผู้ทรงให้คำปรึกษาแก่ข้าพเจ้า

แม้ในยามค่ำคืนจิตใจของข้าพเจ้าก็สอนตัวเอง

8ข้าพเจ้าให้องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงอยู่ตรงหน้าข้าพเจ้าเสมอ

เพราะพระองค์ทรงประทับอยู่ที่ด้านขวามือของข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าจะไม่หวั่นไหว

9ฉะนั้นจิตใจของข้าพเจ้าจึงยินดีและลิ้นของข้าพเจ้าก็ปรีดา

กายของข้าพเจ้าก็จะพักอยู่อย่างปลอดภัยเช่นกัน

10เพราะพระองค์จะไม่ทรงทิ้งข้าพระองค์ไว้กับหลุมฝังศพ

ทั้งจะไม่ทรงปล่อยให้ผู้ซื่อสัตย์ของพระองค์16:10 หรือองค์บริสุทธิ์ของพระองค์เน่าเปื่อย

11พระองค์ได้ทรงสำแดง16:11 หรือพระองค์จะทรงสำแดงหนทางแห่งชีวิตแก่ข้าพระองค์

พระองค์จะทรงให้ข้าพระองค์เปี่ยมด้วยความชื่นชมยินดีต่อหน้าพระองค์

มีความชื่นบานอยู่ที่เบื้องขวาพระหัตถ์ของพระองค์เป็นนิตย์

Słowo Życia

Este capítulo no está disponible momentáneamente. Por favor intente nuevamente luego.