สดุดี 16 TNCV - 詩 篇 16 CUVS

สดุดี

Thai New Contemporary Bible

สดุดี 16

(มิคทาม[a]บทหนึ่งของดาวิด)

1ข้าแต่พระเจ้า ขอทรงปกป้องข้าพระองค์ให้ปลอดภัย
เพราะข้าพระองค์ลี้ภัยในพระองค์

ข้าพเจ้ากราบทูลองค์พระผู้เป็นเจ้าว่า “พระองค์ทรงเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าของข้าพระองค์
นอกจากพระองค์แล้ว ข้าพระองค์ไม่มีอะไรดีเลย”
ข้าพเจ้าชื่นชมเหล่าวิสุทธิชนในโลกนี้
พวกเขาเป็นผู้ทรงเกียรติ น่ายกย่อง
บรรดาผู้ที่ติดตามพระอื่นๆ จะทุกข์โศกมากยิ่งขึ้น
ข้าพเจ้าจะไม่เทเลือดถวายเป็นเครื่องสักการบูชาเหมือนที่พวกเขาทำ
หรือเอ่ยชื่อพระต่างๆ ของพวกเขา

ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้า พระองค์ทรงเป็นส่วนมรดกและเป็นจอกแห่งพระพรของข้าพระองค์
พระองค์ทรงดูแลรักษากรรมสิทธิ์ของข้าพระองค์
ทรงให้ข้าพระองค์ได้รับส่วนในเขตแดนอันรื่นรมย์
แน่นอน ข้าพระองค์มีมรดกอันน่าชื่นชม
ข้าพเจ้าจะสรรเสริญองค์พระผู้เป็นเจ้า ผู้ทรงให้คำปรึกษาแก่ข้าพเจ้า
แม้ในยามค่ำคืนจิตใจของข้าพเจ้าก็สอนตัวเอง
ข้าพเจ้าให้องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงอยู่ตรงหน้าข้าพเจ้าเสมอ
เพราะพระองค์ทรงประทับอยู่ที่ด้านขวามือของข้าพเจ้า
ข้าพเจ้าจะไม่หวั่นไหว

ฉะนั้นจิตใจของข้าพเจ้าจึงยินดีและลิ้นของข้าพเจ้าก็ปรีดา
กายของข้าพเจ้าก็จะพักอยู่อย่างปลอดภัยเช่นกัน
10 เพราะพระองค์จะไม่ทรงทิ้งข้าพระองค์ไว้กับหลุมฝังศพ
ทั้งจะไม่ทรงปล่อยให้ผู้ซื่อสัตย์ของพระองค์[b]เน่าเปื่อย
11 พระองค์ได้ทรงสำแดง[c]หนทางแห่งชีวิตแก่ข้าพระองค์
พระองค์จะทรงให้ข้าพระองค์เปี่ยมด้วยความชื่นชมยินดีต่อหน้าพระองค์
มีความชื่นบานอยู่ที่เบื้องขวาพระหัตถ์ของพระองค์เป็นนิตย์

Notas al pie

  1. + หัวเรื่องสดุดี 16 คงจะเป็นศัพท์ทางวรรณกรรมหรือทางดนตรี
  2. 16:10 หรือองค์บริสุทธิ์ของพระองค์
  3. 16:11 หรือพระองค์จะทรงสำแดง

Chinese Union Version (Simplified)

詩 篇 16

1( 大 卫 的 金 诗 。 ) 神 啊 , 求 你 保 佑 我 , 因 为 我 投 靠 你 。

我 的 心 哪 , 你 曾 对 耶 和 华 说 : 你 是 我 的 主 ; 我 的 好 处 不 在 你 以 外 。

论 到 世 上 的 圣 民 , 他 们 又 美 又 善 , 是 我 最 喜 悦 的 。

以 别 神 代 替 耶 和 华 的 ( 或 译 : 送 礼 物 给 别 神 的 ) , 他 们 的 愁 苦 必 加 增 ; 他 们 所 浇 奠 的 血 我 不 献 上 ; 我 嘴 唇 也 不 提 别 神 的 名 号 。

耶 和 华 是 我 的 产 业 , 是 我 杯 中 的 分 ; 我 所 得 的 , 你 为 我 持 守 。

用 绳 量 给 我 的 地 界 , 坐 落 在 佳 美 之 处 ; 我 的 产 业 实 在 美 好 。

我 必 称 颂 那 指 教 我 的 耶 和 华 ; 我 的 心 肠 在 夜 间 也 警 戒 我 。

我 将 耶 和 华 常 摆 在 我 面 前 , 因 他 在 我 右 边 , 我 便 不 致 摇 动 。

因 此 , 我 的 心 欢 喜 , 我 的 灵 ( 原 文 是 荣 耀 ) 快 乐 ; 我 的 肉 身 也 要 安 然 居 住 。

10 因 为 你 必 不 将 我 的 灵 魂 撇 在 阴 间 , 也 不 叫 你 的 圣 者 见 朽 坏 。

11 你 必 将 生 命 的 道 路 指 示 我 。 在 你 面 前 有 满 足 的 喜 乐 ; 在 你 右 手 中 有 永 远 的 福 乐 。