สดุดี 16 TNCV - Заб 16 CARST

สดุดี

Thai New Contemporary Bible

สดุดี 16

(มิคทาม[a]บทหนึ่งของดาวิด)

1ข้าแต่พระเจ้า ขอทรงปกป้องข้าพระองค์ให้ปลอดภัย
เพราะข้าพระองค์ลี้ภัยในพระองค์

ข้าพเจ้ากราบทูลองค์พระผู้เป็นเจ้าว่า “พระองค์ทรงเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าของข้าพระองค์
นอกจากพระองค์แล้ว ข้าพระองค์ไม่มีอะไรดีเลย”
ข้าพเจ้าชื่นชมเหล่าวิสุทธิชนในโลกนี้
พวกเขาเป็นผู้ทรงเกียรติ น่ายกย่อง
บรรดาผู้ที่ติดตามพระอื่นๆ จะทุกข์โศกมากยิ่งขึ้น
ข้าพเจ้าจะไม่เทเลือดถวายเป็นเครื่องสักการบูชาเหมือนที่พวกเขาทำ
หรือเอ่ยชื่อพระต่างๆ ของพวกเขา

ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้า พระองค์ทรงเป็นส่วนมรดกและเป็นจอกแห่งพระพรของข้าพระองค์
พระองค์ทรงดูแลรักษากรรมสิทธิ์ของข้าพระองค์
ทรงให้ข้าพระองค์ได้รับส่วนในเขตแดนอันรื่นรมย์
แน่นอน ข้าพระองค์มีมรดกอันน่าชื่นชม
ข้าพเจ้าจะสรรเสริญองค์พระผู้เป็นเจ้า ผู้ทรงให้คำปรึกษาแก่ข้าพเจ้า
แม้ในยามค่ำคืนจิตใจของข้าพเจ้าก็สอนตัวเอง
ข้าพเจ้าให้องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงอยู่ตรงหน้าข้าพเจ้าเสมอ
เพราะพระองค์ทรงประทับอยู่ที่ด้านขวามือของข้าพเจ้า
ข้าพเจ้าจะไม่หวั่นไหว

ฉะนั้นจิตใจของข้าพเจ้าจึงยินดีและลิ้นของข้าพเจ้าก็ปรีดา
กายของข้าพเจ้าก็จะพักอยู่อย่างปลอดภัยเช่นกัน
10 เพราะพระองค์จะไม่ทรงทิ้งข้าพระองค์ไว้กับหลุมฝังศพ
ทั้งจะไม่ทรงปล่อยให้ผู้ซื่อสัตย์ของพระองค์[b]เน่าเปื่อย
11 พระองค์ได้ทรงสำแดง[c]หนทางแห่งชีวิตแก่ข้าพระองค์
พระองค์จะทรงให้ข้าพระองค์เปี่ยมด้วยความชื่นชมยินดีต่อหน้าพระองค์
มีความชื่นบานอยู่ที่เบื้องขวาพระหัตถ์ของพระองค์เป็นนิตย์

Notas al pie

  1. + หัวเรื่องสดุดี 16 คงจะเป็นศัพท์ทางวรรณกรรมหรือทางดนตรี
  2. 16:10 หรือองค์บริสุทธิ์ของพระองค์
  3. 16:11 หรือพระองค์จะทรงสำแดง

Священное Писание (Восточный перевод), версия для Таджикистана

Заб 16

Услышь, Вечный, мольбу мою о справедливости;
    прислушайся к крику моему!
    Внемли молитве из нелживых уст!
Суди меня Сам,
    пусть увидят правду глаза Твои.

Ты изучил моё сердце, испытал меня ночью;
    Ты испытал меня, но не нашёл вины,
    потому что я не грешу устами моими.
Что же до дел других,
    то по слову из Твоих уст
я себя сохранил
    от путей притеснителя.
Стопы мои шли по Твоим путям,
    ноги мои не оступались.

Я взываю к Тебе, Всевышний, ведь Ты мне ответишь;
    прислушайся ко мне, молитву мою услышь.
Яви мне чудо милости Твоей,
    Ты, правой рукой Своей спасающий
    тех, кто ищет у Тебя прибежища от врага.
Береги меня, как зеницу ока;
    в тени Своих крыльев сохрани меня
от нечестивых, ополчившихся на меня,
    от смертельных врагов, обступивших меня.

10 Закрыты для жалости их сердца,
    и уста их надменное говорят.
11 Они выслеживали меня, а теперь окружают;
    высматривают глаза их удобный миг,
    чтобы на землю меня повергнуть.
12 Они словно лев голодный,
    словно лев, что в засаде ждёт.

13 Вечный, восстань, предстань пред ними, повергни их!
    Своим мечом избавь меня от нечестивых;
14 Своею рукою, Вечный, спаси от людей –
    людей этого мира, чья доля лишь в этой жизни.

Пусть наполнится чрево их тем, что Ты для них припас,
    пусть у детей их излишек останется,
    пусть внукам своим отдадут оставшееся.
15 А я в праведности увижу Твоё лицо,
    пробудившись, буду насыщаться образом Твоим.