สดุดี 150 TNCV - Nnwom 150 NA-TWI

สดุดี

Thai New Contemporary Bible

สดุดี 150

1จงสรรเสริญองค์พระผู้เป็นเจ้า[a]

จงสรรเสริญพระเจ้าในสถานนมัสการของพระองค์
จงสรรเสริญพระองค์ในฟ้าสวรรค์อันเกรียงไกรของพระองค์
จงสรรเสริญพระเจ้าเนื่องด้วยพระราชกิจอันทรงเดชานุภาพ
จงสรรเสริญพระองค์เพราะความยิ่งใหญ่อันหาที่เปรียบมิได้
จงสรรเสริญพระองค์ด้วยเสียงแตรดังก้อง
จงสรรเสริญพระองค์ด้วยพิณใหญ่และพิณเขาคู่
จงสรรเสริญพระองค์ด้วยรำมะนาและการเต้นรำ
จงสรรเสริญพระองค์ด้วยเครื่องสายและปี่
จงสรรเสริญพระองค์ด้วยเสียงฉิ่งเสียงฉาบ
จงสรรเสริญพระองค์ด้วยเสียงฉิ่งฉาบอันกังวาน

ให้ทุกสิ่งที่มีลมหายใจ สรรเสริญองค์พระผู้เป็นเจ้า

จงสรรเสริญองค์พระผู้เป็นเจ้า

Notas al pie

  1. 150:1 ภาษาฮีบรูว่าฮาเลลูยาเช่นเดียวกับข้อ 6

Nkwa Asem

Nnwom 150

Kamfo Awurade

1Kamfo Awurade! Kamfo Awurade wɔ ne fi! Kamfo ne tumi wɔ soro! Kamfo no wɔ nneɛma akɛse a wayɛ no ho. Kamfo ne kɛseyɛ. Momfa ntorobɛnto nkamfo no. Momfa asanku ne bɛnta nkamfo no. Momfa nkyene ne asaw nkamfo no. Momfa asanku ne mmɛn nkamfo no. Momfa kyɛnkyɛnn nkamfo no. Mommɔ kyɛnkyɛnn dennen nkamfo no.

Momma nea ɛhome nyinaa nkamfo Awurade!

Kamfo Awurade!