สดุดี 150 TNCV - Matej 150 CRO

สดุดี

Thai New Contemporary Bible

สดุดี 150:1-6

สดุดี 150

1จงสรรเสริญองค์พระผู้เป็นเจ้า150:1 ภาษาฮีบรูว่าฮาเลลูยาเช่นเดียวกับข้อ 6

จงสรรเสริญพระเจ้าในสถานนมัสการของพระองค์

จงสรรเสริญพระองค์ในฟ้าสวรรค์อันเกรียงไกรของพระองค์

2จงสรรเสริญพระเจ้าเนื่องด้วยพระราชกิจอันทรงเดชานุภาพ

จงสรรเสริญพระองค์เพราะความยิ่งใหญ่อันหาที่เปรียบมิได้

3จงสรรเสริญพระองค์ด้วยเสียงแตรดังก้อง

จงสรรเสริญพระองค์ด้วยพิณใหญ่และพิณเขาคู่

4จงสรรเสริญพระองค์ด้วยรำมะนาและการเต้นรำ

จงสรรเสริญพระองค์ด้วยเครื่องสายและปี่

5จงสรรเสริญพระองค์ด้วยเสียงฉิ่งเสียงฉาบ

จงสรรเสริญพระองค์ด้วยเสียงฉิ่งฉาบอันกังวาน

6ให้ทุกสิ่งที่มีลมหายใจ สรรเสริญองค์พระผู้เป็นเจ้า

จงสรรเสริญองค์พระผู้เป็นเจ้า

Knijga O Kristu

Este capítulo no está disponible momentáneamente. Por favor intente nuevamente luego.