สดุดี 150 TNCV - 詩篇 150 CCBT

สดุดี

Thai New Contemporary Bible

สดุดี 150

1จงสรรเสริญองค์พระผู้เป็นเจ้า[a]

จงสรรเสริญพระเจ้าในสถานนมัสการของพระองค์
จงสรรเสริญพระองค์ในฟ้าสวรรค์อันเกรียงไกรของพระองค์
จงสรรเสริญพระเจ้าเนื่องด้วยพระราชกิจอันทรงเดชานุภาพ
จงสรรเสริญพระองค์เพราะความยิ่งใหญ่อันหาที่เปรียบมิได้
จงสรรเสริญพระองค์ด้วยเสียงแตรดังก้อง
จงสรรเสริญพระองค์ด้วยพิณใหญ่และพิณเขาคู่
จงสรรเสริญพระองค์ด้วยรำมะนาและการเต้นรำ
จงสรรเสริญพระองค์ด้วยเครื่องสายและปี่
จงสรรเสริญพระองค์ด้วยเสียงฉิ่งเสียงฉาบ
จงสรรเสริญพระองค์ด้วยเสียงฉิ่งฉาบอันกังวาน

ให้ทุกสิ่งที่มีลมหายใจ สรรเสริญองค์พระผู้เป็นเจ้า

จงสรรเสริญองค์พระผู้เป็นเจ้า

Notas al pie

  1. 150:1 ภาษาฮีบรูว่าฮาเลลูยาเช่นเดียวกับข้อ 6

Chinese Contemporary Bible (Traditional)

詩篇 150

讚美上帝

1你們要讚美耶和華!
在祂的聖殿讚美祂,
在彰顯祂能力的穹蒼讚美祂!
你們要因祂大能的作為讚美祂,
讚美祂的無比偉大!
要吹響號角讚美祂,
要彈琴鼓瑟讚美祂!
要擊鼓跳舞讚美祂,
要撥弦吹笛讚美祂!
要擊響鐃鈸讚美祂,
用響亮的鈸聲讚美祂!
凡有生命的都要讚美耶和華!
你們要讚美耶和華!