สดุดี 150 TNCV - Заб 150 CARST

สดุดี

Thai New Contemporary Bible

สดุดี 150

1จงสรรเสริญองค์พระผู้เป็นเจ้า[a]

จงสรรเสริญพระเจ้าในสถานนมัสการของพระองค์
จงสรรเสริญพระองค์ในฟ้าสวรรค์อันเกรียงไกรของพระองค์
จงสรรเสริญพระเจ้าเนื่องด้วยพระราชกิจอันทรงเดชานุภาพ
จงสรรเสริญพระองค์เพราะความยิ่งใหญ่อันหาที่เปรียบมิได้
จงสรรเสริญพระองค์ด้วยเสียงแตรดังก้อง
จงสรรเสริญพระองค์ด้วยพิณใหญ่และพิณเขาคู่
จงสรรเสริญพระองค์ด้วยรำมะนาและการเต้นรำ
จงสรรเสริญพระองค์ด้วยเครื่องสายและปี่
จงสรรเสริญพระองค์ด้วยเสียงฉิ่งเสียงฉาบ
จงสรรเสริญพระองค์ด้วยเสียงฉิ่งฉาบอันกังวาน

ให้ทุกสิ่งที่มีลมหายใจ สรรเสริญองค์พระผู้เป็นเจ้า

จงสรรเสริญองค์พระผู้เป็นเจ้า

Notas al pie

  1. 150:1 ภาษาฮีบรูว่าฮาเลลูยาเช่นเดียวกับข้อ 6

Священное Писание (Восточный перевод), версия для Таджикистана

Заб 150

Песнь 150

Славьте Вечного!

Славьте Всевышнего в Его святилище,
    славьте Его на небесах, Его твердыне.
Славьте Его за могущественные дела Его,
    славьте Его за безмерное величие Его.
Славьте Его звучанием рогов,
    славьте Его на лирах и арфах.
Славьте Его с бубнами и танцами,
    славьте Его на струнных инструментах и свирелях.
Славьте Его на громких тарелках,
    славьте Его на тарелках громогласных.
Всё дышащее да славит Вечного!

Славьте Вечного!