สดุดี 150 TNCV - Salmernes Bog 150 BPH

สดุดี

Thai New Contemporary Bible

สดุดี 150:1-6

สดุดี 150

1จงสรรเสริญองค์พระผู้เป็นเจ้า150:1 ภาษาฮีบรูว่าฮาเลลูยาเช่นเดียวกับข้อ 6

จงสรรเสริญพระเจ้าในสถานนมัสการของพระองค์

จงสรรเสริญพระองค์ในฟ้าสวรรค์อันเกรียงไกรของพระองค์

2จงสรรเสริญพระเจ้าเนื่องด้วยพระราชกิจอันทรงเดชานุภาพ

จงสรรเสริญพระองค์เพราะความยิ่งใหญ่อันหาที่เปรียบมิได้

3จงสรรเสริญพระองค์ด้วยเสียงแตรดังก้อง

จงสรรเสริญพระองค์ด้วยพิณใหญ่และพิณเขาคู่

4จงสรรเสริญพระองค์ด้วยรำมะนาและการเต้นรำ

จงสรรเสริญพระองค์ด้วยเครื่องสายและปี่

5จงสรรเสริญพระองค์ด้วยเสียงฉิ่งเสียงฉาบ

จงสรรเสริญพระองค์ด้วยเสียงฉิ่งฉาบอันกังวาน

6ให้ทุกสิ่งที่มีลมหายใจ สรรเสริญองค์พระผู้เป็นเจ้า

จงสรรเสริญองค์พระผู้เป็นเจ้า

Bibelen på hverdagsdansk

Salmernes Bog 150:1-6

Afsluttende lovsang

1Halleluja!

Pris Gud i hans helligdom,

pris ham i hans himmelske bolig.

2Pris ham for hans underfulde handlinger,

pris ham for hans overvældende magt.

3Pris ham med det kraftige vædderhorn,

pris ham med harpe og lyre.

4Pris ham med tamburiner og dans,

pris ham med strengeinstrumenter og fløjte.

5Pris ham med kraftige cymbler,

som får det hele til at runge.

6Alt, hvad der er liv i, skal prise Herren.

Halleluja!