สดุดี 15 TNCV - Salmos 15 NVI-PT

สดุดี

Thai New Contemporary Bible

สดุดี 15

(บทสดุดีของดาวิด)

1ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้าผู้ใดจะได้พักพิงในสถานนมัสการของพระองค์?
ผู้ใดจะได้อาศัยบนภูเขาศักดิ์สิทธิ์ของพระองค์?

คือผู้ที่ดำเนินชีวิตอย่างไม่มีที่ติ
ผู้ที่ทำสิ่งที่ชอบธรรม
ผู้ที่พูดความจริงจากใจของตน
ผู้ที่ไม่นินทาว่าร้าย
ผู้ที่ไม่ทำผิดต่อเพื่อนบ้าน
ผู้ที่ไม่ใส่ร้ายคนอื่น
ผู้ที่ชิงชังคนชั่วช้าเลวทราม
แต่ยกย่องผู้ที่ยำเกรงองค์พระผู้เป็นเจ้า
ผู้ที่รักษาคำปฏิญาณ
แม้ว่าตัวเองต้องเสียผลประโยชน์
ผู้ที่ให้ยืมเงินโดยไม่คิดดอกเบี้ย
และไม่ยอมรับสินบนเพื่อปรักปรำผู้บริสุทธิ์

ผู้ที่ทำสิ่งเหล่านี้
จะไม่มีวันหวั่นไหวเลย

Nova Versão Internacional

Salmos 15

Salmo 15

Salmo davídico.

Senhor, quem habitará no teu santuário?
Quem poderá morar no teu santo monte?

Aquele que é íntegro em sua conduta
    e pratica o que é justo,
que de coração fala a verdade
e não usa a língua para difamar,
que nenhum mal faz ao seu semelhante
    e não lança calúnia contra o seu próximo,
que rejeita quem merece desprezo,
    mas honra os que temem o Senhor,
que mantém a sua palavra,
    mesmo quando sai prejudicado,
que não empresta o seu dinheiro visando lucro
    nem aceita suborno contra o inocente.

Quem assim procede
    nunca será abalado!