สดุดี 15 TNCV - Nnwom 15 NA-TWI

สดุดี

Thai New Contemporary Bible

สดุดี 15

(บทสดุดีของดาวิด)

1ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้าผู้ใดจะได้พักพิงในสถานนมัสการของพระองค์?
ผู้ใดจะได้อาศัยบนภูเขาศักดิ์สิทธิ์ของพระองค์?

คือผู้ที่ดำเนินชีวิตอย่างไม่มีที่ติ
ผู้ที่ทำสิ่งที่ชอบธรรม
ผู้ที่พูดความจริงจากใจของตน
ผู้ที่ไม่นินทาว่าร้าย
ผู้ที่ไม่ทำผิดต่อเพื่อนบ้าน
ผู้ที่ไม่ใส่ร้ายคนอื่น
ผู้ที่ชิงชังคนชั่วช้าเลวทราม
แต่ยกย่องผู้ที่ยำเกรงองค์พระผู้เป็นเจ้า
ผู้ที่รักษาคำปฏิญาณ
แม้ว่าตัวเองต้องเสียผลประโยชน์
ผู้ที่ให้ยืมเงินโดยไม่คิดดอกเบี้ย
และไม่ยอมรับสินบนเพื่อปรักปรำผู้บริสุทธิ์

ผู้ที่ทำสิ่งเหล่านี้
จะไม่มีวันหวั่นไหวเลย

Nkwa Asem

Nnwom 15

Nea Onyankopɔn hwehwɛ

1Awurade, hena na ɔbɛkɔ w’asɔrefi? Hena na ɔbɛsom wɔ Sion, wo bepɔw kronkron no so?

Onipa a otie Onyankopɔn wɔ biribiara mu no, na daa ɔyɛ ade trenee, na ne nsɛm yɛ nokware, na ommu afoforo abomfiaa. Ɔnyɛ n’afɛfo bɔne na onni wɔn ho nseku. Obu wɔn a Onyankopɔn apa wɔn no animtiaa, na odi wɔn a wotie Awurade no ni. Ɔkwan biara so, odi ne bɔhyɛ so. Ɔma bosea a, onnye mfantom na wontumi nhyɛ n’afonom sɛ onni adansekurum. Nea ɔyɛ eyinom no tim hɔ daa.