สดุดี 15 TNCV - Psalm 15 AMP

สดุดี

Thai New Contemporary Bible

สดุดี 15

(บทสดุดีของดาวิด)

1ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้าผู้ใดจะได้พักพิงในสถานนมัสการของพระองค์?
ผู้ใดจะได้อาศัยบนภูเขาศักดิ์สิทธิ์ของพระองค์?

คือผู้ที่ดำเนินชีวิตอย่างไม่มีที่ติ
ผู้ที่ทำสิ่งที่ชอบธรรม
ผู้ที่พูดความจริงจากใจของตน
ผู้ที่ไม่นินทาว่าร้าย
ผู้ที่ไม่ทำผิดต่อเพื่อนบ้าน
ผู้ที่ไม่ใส่ร้ายคนอื่น
ผู้ที่ชิงชังคนชั่วช้าเลวทราม
แต่ยกย่องผู้ที่ยำเกรงองค์พระผู้เป็นเจ้า
ผู้ที่รักษาคำปฏิญาณ
แม้ว่าตัวเองต้องเสียผลประโยชน์
ผู้ที่ให้ยืมเงินโดยไม่คิดดอกเบี้ย
และไม่ยอมรับสินบนเพื่อปรักปรำผู้บริสุทธิ์

ผู้ที่ทำสิ่งเหล่านี้
จะไม่มีวันหวั่นไหวเลย

Amplified Bible

Psalm 15

Description of a Citizen of Zion.

A Psalm of David.

1O Lord, who may lodge [as a guest] in Your tent?
Who may dwell [continually] on Your holy hill?

He who walks with integrity and strength of character, and works righteousness,
And speaks and holds truth in his heart.

He does not slander with his tongue,
Nor does evil to his neighbor,
Nor takes up a reproach against his friend;

In his eyes an evil person is despised,
But he honors those who fear the Lord [and obediently worship Him with awe-inspired reverence and submissive wonder].
He keeps his word even to his own disadvantage and does not change it [for his own benefit];

He does not put out his money at interest [to a fellow Israelite],
And does not take a bribe against the innocent.
He who does these things will never be shaken.