สดุดี 149 TNCV - Mateusza 149 SZ-PL

สดุดี

Thai New Contemporary Bible

สดุดี 149:1-9

สดุดี 149

1จงสรรเสริญองค์พระผู้เป็นเจ้า149:1 ภาษาฮีบรูว่าฮาเลลูยาเช่นเดียวกับข้อ 9

จงร้องเพลงบทใหม่ถวายแด่องค์พระผู้เป็นเจ้า

ร้องเพลงสรรเสริญพระองค์ในที่ชุมนุมของประชากร

2ให้อิสราเอลปีติยินดีในพระผู้สร้างของตน

ให้ประชากรแห่งศิโยนชื่นชมในองค์กษัตริย์ของเขา

3ให้พวกเขาสรรเสริญพระนามของพระองค์ด้วยการเต้นรำ

และบรรเลงเพลงถวายแด่พระองค์ด้วยพิณและรำมะนา

4เพราะองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงปีติยินดีในประชากรของพระองค์

ทรงเชิดชูผู้ถ่อมใจด้วยชัยชนะ

5ประชากรของพระองค์จงปีติยินดีในเกียรติยศนี้

และร้องเพลงด้วยความชื่นชมยินดีขณะอยู่บนที่นอนของพวกเขา

6ขอให้คำสรรเสริญพระเจ้าติดปากของพวกเขา

และดาบสองคมอยู่ในมือของพวกเขา

7เพื่อแก้แค้นประชาชาติต่างๆ

เพื่อลงโทษชนชาติทั้งหลาย

8เพื่อพันธนาการเหล่ากษัตริย์ของพวกเขาด้วยโซ่ตรวน

และพันธนาการเจ้านายทั้งหลายของพวกเขาด้วยโซ่เหล็ก

9เพื่อจัดการกับพวกเขาตามคำตัดสินที่เขียนไว้

นี่คือศักดิ์ศรีของประชากรทั้งปวงของพระองค์

จงสรรเสริญองค์พระผู้เป็นเจ้า

Słowo Życia

Este capítulo no está disponible momentáneamente. Por favor intente nuevamente luego.