สดุดี 149 TNCV - Psalms 149 KJV

สดุดี

Thai New Contemporary Bible

สดุดี 149:1-9

สดุดี 149

1จงสรรเสริญองค์พระผู้เป็นเจ้า149:1 ภาษาฮีบรูว่าฮาเลลูยาเช่นเดียวกับข้อ 9

จงร้องเพลงบทใหม่ถวายแด่องค์พระผู้เป็นเจ้า

ร้องเพลงสรรเสริญพระองค์ในที่ชุมนุมของประชากร

2ให้อิสราเอลปีติยินดีในพระผู้สร้างของตน

ให้ประชากรแห่งศิโยนชื่นชมในองค์กษัตริย์ของเขา

3ให้พวกเขาสรรเสริญพระนามของพระองค์ด้วยการเต้นรำ

และบรรเลงเพลงถวายแด่พระองค์ด้วยพิณและรำมะนา

4เพราะองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงปีติยินดีในประชากรของพระองค์

ทรงเชิดชูผู้ถ่อมใจด้วยชัยชนะ

5ประชากรของพระองค์จงปีติยินดีในเกียรติยศนี้

และร้องเพลงด้วยความชื่นชมยินดีขณะอยู่บนที่นอนของพวกเขา

6ขอให้คำสรรเสริญพระเจ้าติดปากของพวกเขา

และดาบสองคมอยู่ในมือของพวกเขา

7เพื่อแก้แค้นประชาชาติต่างๆ

เพื่อลงโทษชนชาติทั้งหลาย

8เพื่อพันธนาการเหล่ากษัตริย์ของพวกเขาด้วยโซ่ตรวน

และพันธนาการเจ้านายทั้งหลายของพวกเขาด้วยโซ่เหล็ก

9เพื่อจัดการกับพวกเขาตามคำตัดสินที่เขียนไว้

นี่คือศักดิ์ศรีของประชากรทั้งปวงของพระองค์

จงสรรเสริญองค์พระผู้เป็นเจ้า

King James Version

Psalms 149:1-9

1Praise ye the LORD. Sing unto the LORD a new song, and his praise in the congregation of saints.149.1 Praise…: Heb. Hallelujah

2Let Israel rejoice in him that made him: let the children of Zion be joyful in their King.149.2 in him…: Heb. in his Makers

3Let them praise his name in the dance: let them sing praises unto him with the timbrel and harp.149.3 in…: or, with the pipe

4For the LORD taketh pleasure in his people: he will beautify the meek with salvation.

5Let the saints be joyful in glory: let them sing aloud upon their beds.

6Let the high praises of God be in their mouth, and a twoedged sword in their hand;149.6 mouth: Heb. throat

7To execute vengeance upon the heathen, and punishments upon the people;

8To bind their kings with chains, and their nobles with fetters of iron;

9To execute upon them the judgment written: this honour have all his saints. Praise ye the LORD.