สดุดี 148 TNCV - Nnwom 148 NA-TWI

สดุดี

Thai New Contemporary Bible

สดุดี 148

1จงสรรเสริญองค์พระผู้เป็นเจ้า[a]

จงสรรเสริญองค์พระผู้เป็นเจ้าจากฟ้าสวรรค์
จงสรรเสริญพระองค์ที่เบื้องบน
จงสรรเสริญพระองค์เถิด ทูตสวรรค์ทั้งปวง
จงสรรเสริญพระองค์ ชาวสวรรค์ทั้งสิ้น
จงสรรเสริญพระองค์เถิด ดวงอาทิตย์ และดวงจันทร์
จงสรรเสริญพระองค์ ดวงดาวระยิบระยับทั้งปวง
จงสรรเสริญพระองค์เถิด ฟ้าสวรรค์สูงสุด
และห้วงน้ำทั้งหลายเหนือฟากฟ้า

ให้สิ่งเหล่านั้นสรรเสริญพระนามของพระยาห์เวห์
เพราะพระองค์ทรงบัญชา สิ่งเหล่านั้นก็เกิดขึ้น
พระองค์ทรงกำหนดสิ่งเหล่านั้นให้อยู่ในที่
ของมันไว้ตลอดกาล
พระองค์ทรงมีประกาศิตซึ่งจะไม่มีวันล้มเลิก

จงสรรเสริญองค์พระผู้เป็นเจ้าจากแผ่นดินโลกเถิด
เจ้าสัตว์ทะเลมหึมาและห้วงน้ำลึกแห่งมหาสมุทรทั้งปวง
ฟ้าแลบและลูกเห็บ หิมะและเมฆ
ลมพายุที่กระทำตามพระบัญชา
บรรดาภูเขาและเนินเขา
ต้นหมากรากไม้และสนซีดาร์
10 สัตว์ป่าและฝูงสัตว์
สัตว์ตัวเล็กตัวน้อยและนกทั้งหลาย
11 บรรดากษัตริย์ของโลกและชนชาติทั้งปวง
เจ้านายและผู้ครอบครองทุกคนในโลก
12 คนหนุ่มและคนสาว
คนแก่และเด็กๆ

13 ให้ทั้งหมดนี้สรรเสริญพระนามพระยาห์เวห์
เพราะพระนามของพระองค์เท่านั้นสมควรแก่การเทิดทูน
ความโอ่อ่าตระการของพระองค์อยู่เหนือฟ้าสวรรค์และแผ่นดินโลก
14 พระองค์ทรงแต่งตั้งกษัตริย์[b]แก่ประชากรของพระองค์
กษัตริย์ผู้เป็นที่สรรเสริญของประชากรทั้งปวงของพระองค์
คือประชากรแห่งอิสราเอลผู้แนบชิดพระทัยพระองค์

จงสรรเสริญองค์พระผู้เป็นเจ้า

Notas al pie

  1. 148:1 ภาษาฮีบรูว่าฮาเลลูยา เช่นเดียวกับข้อ 14
  2. 148:14 ภาษาฮีบรูว่าเขาสัตว์ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของกำลัง

Nkwa Asem

Nnwom 148

Biribiara nkamfo Onyankopɔn

1Kamfo Awurade! Mo a mote ɔsorosoro, monkamfo Awurade mfi soro! N’abɔfo ne ne soro asafodɔm nyinaa, monkamfo Awurade. Kamfo no, owia ne ɔsram; kamfo no, nsoromma a mohyerɛn. Kamfo no, ɔsorosoro ne nsu a ɛboro wim so.

Momma wɔn nyinaa nkamfo Awurade din. Ɔkasae na wɔbɔɔ wɔn; ɔkasae na wɔde wɔn tuatuaa nea wɔwɔ hɔ yi afebɔɔ na wɔrentumi mmu so.

Kamfo Awurade fi asase so, nsuboa ne po ase pɛɛ, anyinam ne asukɔtweaa, sukyerɛmma ne omununkum, mframa a ano yɛ den a mutie ne nne nyinaa. Kamfo no, nkoko ne mmepɔw, nnua a ɛsow aba ne kwae, 10 mmoa nyinaa, wɔn a wodwo ne wɔn a wɔkeka, wɔn a wɔwea fam ne nnomaa. 11 Kamfo no, ahene ne nnipa, ahenemmabarima ne wɔn a wodi ahene nyinaa, 12 mmeawa ne mmerante, mmasiriwa ne mmofra nso. 13 Ma wɔn nyinaa nkamfo Awurade din! Ne din so sen edin biara; n’anuonyam korɔn sen asase ne soro. 14 Ɔmaa ne man ahoɔden enti ne mamfo nyinaa kamfo no; nnipa a wɔwɔ Israel a ɔpɛ wɔn asɛm no.

Kamfo Awurade!