สดุดี 147 TNCV - Mateusza 147 SZ-PL

สดุดี

Thai New Contemporary Bible

สดุดี 147:1-20

สดุดี 147

1จงสรรเสริญองค์พระผู้เป็นเจ้า147:1 ภาษาฮีบรูว่าฮาเลลูยาเช่นเดียวกับข้อ 20

เป็นการดีที่จะร้องเพลงสดุดีพระเจ้าของเรา

ช่างน่าชื่นใจและสมควรอย่างยิ่งที่จะสรรเสริญพระองค์!

2องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงสร้างเยรูซาเล็มขึ้น

พระองค์ทรงรวบรวมเชลยอิสราเอลกลับคืนมา

3พระองค์ทรงรักษาผู้ที่ดวงใจแหลกสลาย

และสมานรอยแผลของเขาเหล่านั้น

4พระองค์ทรงกำหนดจำนวนของดวงดาว

และทรงตั้งชื่อให้ดาวทุกดวง

5องค์พระผู้เป็นเจ้าของเรานี้ทรงยิ่งใหญ่นัก และทรงฤทธานุภาพเกรียงไกร

ความเข้าใจของพระองค์ไร้ขีดจำกัด

6องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงค้ำชูผู้ถ่อมใจ

แต่ทรงเหวี่ยงคนชั่วร้ายลงกับดิน

7จงร้องเพลงขอบพระคุณองค์พระผู้เป็นเจ้า

บรรเลงพิณถวายแด่พระเจ้าของเรา

8พระองค์ทรงคลุมฟ้าสวรรค์ด้วยเมฆ

พระองค์ประทานฝนแก่ผืนแผ่นดิน

และทรงทำให้หญ้าบนเนินเขางอกงาม

9พระองค์ประทานอาหารแก่สัตว์ทั้งปวง

และแก่ลูกกาเมื่อร้องขอ

10พระองค์ไม่ได้ทรงชื่นชมยินดีในกำลังของม้า

ทั้งไม่ได้ทรงปีติยินดีในกำลังขาของมนุษย์

11แต่องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงชื่นชมบรรดาผู้ที่ยำเกรงพระองค์

ผู้ที่ฝากความหวังไว้ในความรักมั่นคงของพระองค์

12เยรูซาเล็มเอ๋ย จงเทิดทูนองค์พระผู้เป็นเจ้า

ศิโยนเอ๋ย จงสรรเสริญพระเจ้าของเจ้า

13เพราะพระองค์ทรงผนึกความแข็งแกร่งแห่งประตูเมืองของเจ้า

และทรงอวยพรประชากรของเจ้าซึ่งอยู่ภายในเจ้า

14พระองค์ประทานสันติภาพทั่วเขตแดนของเจ้า

และทรงให้เจ้าอิ่มเอมด้วยข้าวสาลีอย่างดีที่สุด

15พระองค์ทรงส่งพระบัญชามายังโลก

พระวจนะของพระองค์แพร่ไปโดยเร็ว

16พระองค์ทรงกระจายหิมะลงมาดั่งปุยขนแกะ

และโปรยปรายน้ำค้างแข็งดั่งขี้เถ้า

17พระองค์ทรงส่งลูกเห็บมาเกรียวกราวดั่งก้อนกรวด

ผู้ใดจะทนต่อพายุอันเหน็บหนาวของพระองค์ได้?

18เมื่อพระองค์ตรัส ลูกเห็บก็หลอมละลาย

เมื่อพระองค์ทรงกระตุ้นสายลม น้ำก็ไหลไป

19พระองค์ทรงสำแดงพระวจนะของพระองค์แก่ยาโคบ

สำแดงบทบัญญัติและกฎหมายของพระองค์แก่อิสราเอล

20พระองค์ไม่ได้ทรงกระทำเช่นนี้ต่อประชาชาติอื่นๆ

พวกเขาไม่รู้บทบัญญัติของพระองค์

จงสรรเสริญองค์พระผู้เป็นเจ้า

Słowo Życia

Este capítulo no está disponible momentáneamente. Por favor intente nuevamente luego.