สดุดี 146 TNCV - Matej 146 CRO

สดุดี

Thai New Contemporary Bible

สดุดี 146:1-10

สดุดี 146

1จงสรรเสริญองค์พระผู้เป็นเจ้า146:1 ภาษาฮีบรูว่าฮาเลลูยาเช่นเดียวกับข้อ 10

จิตวิญญาณของข้าพเจ้าเอ๋ย จงสรรเสริญองค์พระผู้เป็นเจ้าเถิด

2ข้าพเจ้าจะสรรเสริญองค์พระผู้เป็นเจ้าตลอดชีวิต

ข้าพเจ้าจะร้องเพลงสรรเสริญพระเจ้าของข้าพเจ้าตราบเท่าที่ยังมีชีวิตอยู่

3อย่าวางใจในเจ้านาย

ในมนุษย์ซึ่งช่วยอะไรไม่ได้

4เมื่อวิญญาณออกจากร่างเขาก็คืนสู่ดิน

ในวันนั้นเอง แผนการต่างๆ ของเขาก็จบสิ้น

5ความสุขมีแก่ผู้ที่มีพระเจ้าของยาโคบเป็นความช่วยเหลือของเขา

ผู้ที่ฝากความหวังไว้กับพระยาห์เวห์พระเจ้าของเขา

6องค์ผู้สร้างฟ้าสวรรค์และแผ่นดินโลก

ท้องทะเลและสรรพสิ่งในนั้น

พระองค์ผู้ดำรงความซื่อสัตย์ไว้เป็นนิตย์

7พระองค์ทรงให้ความเป็นธรรมแก่ผู้ถูกข่มเหงรังแก

และประทานอาหารแก่ผู้ที่หิวโหย

องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงปลดปล่อยผู้ที่ถูกคุมขังให้เป็นอิสระ

8องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงให้คนตาบอดเห็นได้

องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงยกชูผู้ที่แบกภาระหนัก

องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงรักผู้ชอบธรรม

9องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงพิทักษ์รักษาคนต่างด้าว

ทรงค้ำชูลูกกำพร้าพ่อและหญิงม่าย

แต่ทรงล้มแผนการของคนชั่วร้าย

10องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงครอบครองอยู่นิรันดร์

ศิโยนเอ๋ย พระเจ้าของท่านทรงครอบครองตลอดทุกชั่วอายุ

จงสรรเสริญองค์พระผู้เป็นเจ้า

Knijga O Kristu

Este capítulo no está disponible momentáneamente. Por favor intente nuevamente luego.