สดุดี 145 TNCV - Mateusza 145 SZ-PL

สดุดี

Thai New Contemporary Bible

สดุดี 145:1-21

สดุดี 145145 สดุดี 145 ในภาษาฮีบรู แต่ละข้อของสดุดีบทนี้ขึ้นต้นด้วยตัวอักษรฮีบรูเรียงตามลำดับ (รวมทั้งข้อ 13ข)

(บทสดุดีสรรเสริญของดาวิด)

1ข้าแต่พระเจ้าจอมกษัตริย์ของข้าพระองค์ ข้าพระองค์จะเทิดทูนพระองค์

ข้าพระองค์จะสรรเสริญพระนามของพระองค์ตลอดไปเป็นนิตย์

2ข้าพระองค์จะสรรเสริญพระองค์ทุกวัน

จะแซ่ซ้องยกย่องพระนามของพระองค์สืบไปเป็นนิตย์

3องค์พระผู้เป็นเจ้านั้นยิ่งใหญ่ สมควรแก่การสรรเสริญเป็นที่สุด

ความยิ่งใหญ่ของพระองค์นั้นไม่มีผู้ใดหยั่งคะเนได้

4คนชั่วอายุหนึ่งจะยกย่องพระราชกิจของพระองค์ให้คนอีกชั่วอายุหนึ่งฟัง

พวกเขาจะเล่าขานถึงพระราชกิจอันทรงฤทธิ์ของพระองค์

5พวกเขาจะกล่าวถึงพระบารมีอันโอ่อ่าตระการของพระองค์

และข้าพระองค์จะตรึกตรองถึงพระราชกิจอันอัศจรรย์ของพระองค์145:5 ฉบับ MT. ว่าข้าพเจ้าจะตรึกตรองถึงพระบารมีอันโอ่อ่าตระการ / และถึงพระราชกิจอันอัศจรรย์ของพระองค์

6พวกเขาจะเล่าขานถึงฤทธานุภาพแห่งพระราชกิจอันน่าเกรงขามของพระองค์

และข้าพระองค์จะประกาศพระราชกิจอันยิ่งใหญ่ของพระองค์

7พวกเขาจะเฉลิมฉลองความประเสริฐเลิศล้ำของพระองค์

และร้องเพลงด้วยความยินดีถึงความชอบธรรมของพระองค์

8องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงเปี่ยมด้วยพระคุณและความเอ็นดูสงสาร

ทรงกริ้วช้า และเปี่ยมด้วยความรักมั่นคง

9องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงดีต่อทุกคน

พระองค์ทรงรักเอ็นดูสรรพสิ่งที่ทรงสร้างขึ้น

10ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้า สรรพสิ่งที่ทรงสร้างจะสรรเสริญพระองค์

ประชากรของพระองค์จะยกย่องเทิดทูนพระองค์

11พวกเขาจะกล่าวถึงพระเกียรติสิริแห่ง

พระราชอาณาจักรของพระองค์

และเล่าถึงพระเดชานุภาพของพระองค์

12เพื่อมวลมนุษย์จะรู้ถึงพระราชกิจอันทรงฤทธิ์

และความโอ่อ่าตระการแห่งพระราชอาณาจักรของพระองค์

13พระราชอาณาจักรของพระองค์เป็นอาณาจักรนิรันดร์

พระองค์ทรงครอบครองอยู่ตลอดทุกชั่วอายุ

องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงซื่อสัตย์ต่อพระสัญญาทั้งสิ้น ที่ทรงให้ไว้

และทรงเปี่ยมด้วยความรักต่อสรรพสิ่งที่พระองค์ทรงสร้าง145:13 สำเนา MT. บางฉบับ ไม่มีข้อความสองวรรคหลังนี้

14องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงประคองผู้ที่ล้มลงให้ลุกขึ้น

และทรงยกชูผู้ที่อ่อนน้อมถ่อมตน

15ดวงตาของทุกชีวิตแหงนมองพระองค์

และพระองค์ประทานอาหารให้ในเวลาที่เหมาะสม

16พระองค์ทรงยื่นพระหัตถ์มา

และทรงให้ทุกชีวิตได้อิ่มเอมสมปรารถนา

17องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงชอบธรรมในทางทั้งปวงของพระองค์

และทรงเปี่ยมด้วยความรักต่อสรรพสิ่งที่ทรงสร้างขึ้น

18พระองค์ทรงอยู่ใกล้ทุกคนที่ร้องทูลพระองค์

ที่ร้องทูลพระองค์ด้วยความสัตย์จริง

19พระองค์ทรงสนองความต้องการของทุกคนที่ยำเกรงพระองค์

พระองค์ทรงสดับฟังคำร้องทูลของเขาและทรงช่วยเขาให้รอด

20องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงพิทักษ์รักษาคนทั้งปวงที่รักพระองค์

แต่จะทรงทำลายบรรดาคนชั่วทั้งปวง

21ปากของข้าพเจ้าจะกล่าวสรรเสริญองค์พระผู้เป็นเจ้า

ให้ทุกชีวิตที่พระองค์ทรงสร้างสรรเสริญพระนามบริสุทธิ์ของพระองค์สืบๆ ไปเป็นนิตย์

Słowo Życia

Este capítulo no está disponible momentáneamente. Por favor intente nuevamente luego.