สดุดี 145 TNCV - 詩 篇 145 CUVS

สดุดี

Thai New Contemporary Bible

สดุดี 145

(บทสดุดีสรรเสริญของดาวิด)

1ข้าแต่พระเจ้าจอมกษัตริย์ของข้าพระองค์ ข้าพระองค์จะเทิดทูนพระองค์
ข้าพระองค์จะสรรเสริญพระนามของพระองค์ตลอดไปเป็นนิตย์
ข้าพระองค์จะสรรเสริญพระองค์ทุกวัน
จะแซ่ซ้องยกย่องพระนามของพระองค์สืบไปเป็นนิตย์

องค์พระผู้เป็นเจ้านั้นยิ่งใหญ่ สมควรแก่การสรรเสริญเป็นที่สุด
ความยิ่งใหญ่ของพระองค์นั้นไม่มีผู้ใดหยั่งคะเนได้
คนชั่วอายุหนึ่งจะยกย่องพระราชกิจของพระองค์ให้คนอีกชั่วอายุหนึ่งฟัง
พวกเขาจะเล่าขานถึงพระราชกิจอันทรงฤทธิ์ของพระองค์
พวกเขาจะกล่าวถึงพระบารมีอันโอ่อ่าตระการของพระองค์
และข้าพระองค์จะตรึกตรองถึงพระราชกิจอันอัศจรรย์ของพระองค์[a]
พวกเขาจะเล่าขานถึงฤทธานุภาพแห่งพระราชกิจอันน่าเกรงขามของพระองค์
และข้าพระองค์จะประกาศพระราชกิจอันยิ่งใหญ่ของพระองค์
พวกเขาจะเฉลิมฉลองความประเสริฐเลิศล้ำของพระองค์
และร้องเพลงด้วยความยินดีถึงความชอบธรรมของพระองค์

องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงเปี่ยมด้วยพระคุณและความเอ็นดูสงสาร
ทรงกริ้วช้า และเปี่ยมด้วยความรักมั่นคง

องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงดีต่อทุกคน
พระองค์ทรงรักเอ็นดูสรรพสิ่งที่ทรงสร้างขึ้น
10 ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้า สรรพสิ่งที่ทรงสร้างจะสรรเสริญพระองค์
ประชากรของพระองค์จะยกย่องเทิดทูนพระองค์
11 พวกเขาจะกล่าวถึงพระเกียรติสิริแห่ง
พระราชอาณาจักรของพระองค์
และเล่าถึงพระเดชานุภาพของพระองค์
12 เพื่อมวลมนุษย์จะรู้ถึงพระราชกิจอันทรงฤทธิ์
และความโอ่อ่าตระการแห่งพระราชอาณาจักรของพระองค์
13 พระราชอาณาจักรของพระองค์เป็นอาณาจักรนิรันดร์
พระองค์ทรงครอบครองอยู่ตลอดทุกชั่วอายุ

องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงซื่อสัตย์ต่อพระสัญญาทั้งสิ้น ที่ทรงให้ไว้
และทรงเปี่ยมด้วยความรักต่อสรรพสิ่งที่พระองค์ทรงสร้าง[b]
14 องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงประคองผู้ที่ล้มลงให้ลุกขึ้น
และทรงยกชูผู้ที่อ่อนน้อมถ่อมตน
15 ดวงตาของทุกชีวิตแหงนมองพระองค์
และพระองค์ประทานอาหารให้ในเวลาที่เหมาะสม
16 พระองค์ทรงยื่นพระหัตถ์มา
และทรงให้ทุกชีวิตได้อิ่มเอมสมปรารถนา

17 องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงชอบธรรมในทางทั้งปวงของพระองค์
และทรงเปี่ยมด้วยความรักต่อสรรพสิ่งที่ทรงสร้างขึ้น
18 พระองค์ทรงอยู่ใกล้ทุกคนที่ร้องทูลพระองค์
ที่ร้องทูลพระองค์ด้วยความสัตย์จริง
19 พระองค์ทรงสนองความต้องการของทุกคนที่ยำเกรงพระองค์
พระองค์ทรงสดับฟังคำร้องทูลของเขาและทรงช่วยเขาให้รอด
20 องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงพิทักษ์รักษาคนทั้งปวงที่รักพระองค์
แต่จะทรงทำลายบรรดาคนชั่วทั้งปวง

21 ปากของข้าพเจ้าจะกล่าวสรรเสริญองค์พระผู้เป็นเจ้า
ให้ทุกชีวิตที่พระองค์ทรงสร้างสรรเสริญพระนามบริสุทธิ์ของพระองค์สืบๆ ไปเป็นนิตย์

Notas al pie

  1. 145:5 ฉบับ MT. ว่าข้าพเจ้าจะตรึกตรองถึงพระบารมีอันโอ่อ่าตระการ / และถึงพระราชกิจอันอัศจรรย์ของพระองค์
  2. 145:13 สำเนา MT. บางฉบับ ไม่มีข้อความสองวรรคหลังนี้

Chinese Union Version (Simplified)

詩 篇 145

1( 大 卫 的 赞 美 诗 。 ) 我 的 神 我 的 王 啊 , 我 要 尊 崇 你 ! 我 要 永 永 远 远 称 颂 你 的 名 !

我 要 天 天 称 颂 你 , 也 要 永 永 远 远 赞 美 你 的 名 !

耶 和 华 本 为 大 , 该 受 大 赞 美 ; 其 大 无 法 测 度 。

这 代 要 对 那 代 颂 赞 你 的 作 为 , 也 要 传 扬 你 的 大 能 。

我 要 默 念 你 威 严 的 尊 荣 和 你 奇 妙 的 作 为 。

人 要 传 说 你 可 畏 之 事 的 能 力 ; 我 也 要 传 扬 你 的 大 德 。

他 们 记 念 你 的 大 恩 就 要 传 出 来 , 并 要 歌 唱 你 的 公 义 。

耶 和 华 有 恩 惠 , 有 怜 悯 , 不 轻 易 发 怒 , 大 有 慈 爱 。

耶 和 华 善 待 万 民 ; 他 的 慈 悲 覆 庇 他 一 切 所 造 的 。

10 耶 和 华 啊 , 你 一 切 所 造 的 都 要 称 谢 你 ; 你 的 圣 民 也 要 称 颂 你 ,

11 传 说 你 国 的 荣 耀 , 谈 论 你 的 大 能 ,

12 好 叫 世 人 知 道 你 大 能 的 作 为 , 并 你 国 度 威 严 的 荣 耀 。

13 你 的 国 是 永 远 的 国 ! 你 执 掌 的 权 柄 存 到 万 代 !

14 凡 跌 倒 的 , 耶 和 华 将 他 们 扶 持 ; 凡 被 压 下 的 , 将 他 们 扶 起 。

15 万 民 都 举 目 仰 望 你 ; 你 随 时 给 他 们 食 物 。

16 你 张 手 , 使 有 生 气 的 都 随 愿 饱 足 。

17 耶 和 华 在 他 一 切 所 行 的 , 无 不 公 义 ; 在 他 一 切 所 做 的 都 有 慈 爱 。

18 凡 求 告 耶 和 华 的 , 就 是 诚 心 求 告 他 的 , 耶 和 华 便 与 他 们 相 近 。

19 敬 畏 他 的 , 他 必 成 就 他 们 的 心 愿 , 也 必 听 他 们 的 呼 求 , 拯 救 他 们 。

20 耶 和 华 保 护 一 切 爱 他 的 人 , 却 要 灭 绝 一 切 的 恶 人 。

21 我 的 口 要 说 出 赞 美 耶 和 华 的 话 ; 惟 愿 凡 有 血 气 的 都 永 永 远 远 称 颂 他 的 圣 名 。