สดุดี 145 TNCV - 诗篇 145 CCB

สดุดี

Thai New Contemporary Bible

สดุดี 145

(บทสดุดีสรรเสริญของดาวิด)

1ข้าแต่พระเจ้าจอมกษัตริย์ของข้าพระองค์ ข้าพระองค์จะเทิดทูนพระองค์
ข้าพระองค์จะสรรเสริญพระนามของพระองค์ตลอดไปเป็นนิตย์
ข้าพระองค์จะสรรเสริญพระองค์ทุกวัน
จะแซ่ซ้องยกย่องพระนามของพระองค์สืบไปเป็นนิตย์

องค์พระผู้เป็นเจ้านั้นยิ่งใหญ่ สมควรแก่การสรรเสริญเป็นที่สุด
ความยิ่งใหญ่ของพระองค์นั้นไม่มีผู้ใดหยั่งคะเนได้
คนชั่วอายุหนึ่งจะยกย่องพระราชกิจของพระองค์ให้คนอีกชั่วอายุหนึ่งฟัง
พวกเขาจะเล่าขานถึงพระราชกิจอันทรงฤทธิ์ของพระองค์
พวกเขาจะกล่าวถึงพระบารมีอันโอ่อ่าตระการของพระองค์
และข้าพระองค์จะตรึกตรองถึงพระราชกิจอันอัศจรรย์ของพระองค์[a]
พวกเขาจะเล่าขานถึงฤทธานุภาพแห่งพระราชกิจอันน่าเกรงขามของพระองค์
และข้าพระองค์จะประกาศพระราชกิจอันยิ่งใหญ่ของพระองค์
พวกเขาจะเฉลิมฉลองความประเสริฐเลิศล้ำของพระองค์
และร้องเพลงด้วยความยินดีถึงความชอบธรรมของพระองค์

องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงเปี่ยมด้วยพระคุณและความเอ็นดูสงสาร
ทรงกริ้วช้า และเปี่ยมด้วยความรักมั่นคง

องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงดีต่อทุกคน
พระองค์ทรงรักเอ็นดูสรรพสิ่งที่ทรงสร้างขึ้น
10 ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้า สรรพสิ่งที่ทรงสร้างจะสรรเสริญพระองค์
ประชากรของพระองค์จะยกย่องเทิดทูนพระองค์
11 พวกเขาจะกล่าวถึงพระเกียรติสิริแห่ง
พระราชอาณาจักรของพระองค์
และเล่าถึงพระเดชานุภาพของพระองค์
12 เพื่อมวลมนุษย์จะรู้ถึงพระราชกิจอันทรงฤทธิ์
และความโอ่อ่าตระการแห่งพระราชอาณาจักรของพระองค์
13 พระราชอาณาจักรของพระองค์เป็นอาณาจักรนิรันดร์
พระองค์ทรงครอบครองอยู่ตลอดทุกชั่วอายุ

องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงซื่อสัตย์ต่อพระสัญญาทั้งสิ้น ที่ทรงให้ไว้
และทรงเปี่ยมด้วยความรักต่อสรรพสิ่งที่พระองค์ทรงสร้าง[b]
14 องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงประคองผู้ที่ล้มลงให้ลุกขึ้น
และทรงยกชูผู้ที่อ่อนน้อมถ่อมตน
15 ดวงตาของทุกชีวิตแหงนมองพระองค์
และพระองค์ประทานอาหารให้ในเวลาที่เหมาะสม
16 พระองค์ทรงยื่นพระหัตถ์มา
และทรงให้ทุกชีวิตได้อิ่มเอมสมปรารถนา

17 องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงชอบธรรมในทางทั้งปวงของพระองค์
และทรงเปี่ยมด้วยความรักต่อสรรพสิ่งที่ทรงสร้างขึ้น
18 พระองค์ทรงอยู่ใกล้ทุกคนที่ร้องทูลพระองค์
ที่ร้องทูลพระองค์ด้วยความสัตย์จริง
19 พระองค์ทรงสนองความต้องการของทุกคนที่ยำเกรงพระองค์
พระองค์ทรงสดับฟังคำร้องทูลของเขาและทรงช่วยเขาให้รอด
20 องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงพิทักษ์รักษาคนทั้งปวงที่รักพระองค์
แต่จะทรงทำลายบรรดาคนชั่วทั้งปวง

21 ปากของข้าพเจ้าจะกล่าวสรรเสริญองค์พระผู้เป็นเจ้า
ให้ทุกชีวิตที่พระองค์ทรงสร้างสรรเสริญพระนามบริสุทธิ์ของพระองค์สืบๆ ไปเป็นนิตย์

Notas al pie

  1. 145:5 ฉบับ MT. ว่าข้าพเจ้าจะตรึกตรองถึงพระบารมีอันโอ่อ่าตระการ / และถึงพระราชกิจอันอัศจรรย์ของพระองค์
  2. 145:13 สำเนา MT. บางฉบับ ไม่มีข้อความสองวรรคหลังนี้

Chinese Contemporary Bible (Simplified)

诗篇 145

赞美之歌

大卫的赞美诗。

1我的上帝,我的王啊!
我要尊崇你,
我要永永远远称颂你的名。
我要天天称颂你,
永永远远赞美你的名。
耶和华是伟大的,
当受至高的颂赞,
祂的伟大无法测度。

愿世世代代颂赞你的事迹,
传扬你大能的作为。
我要默想你的荣耀、威严和奇妙作为。
人们要述说你令人敬畏的大能作为,
我也要传扬你的伟大事迹。
他们要诉说你的厚恩,
歌颂你的公义。

耶和华有恩典和怜悯,
不轻易发怒,充满慈爱。
耶和华善待万民,
怜悯祂所造的万物。

10 耶和华啊,
你所创造的万物都要称谢你,
你忠心的子民也要称颂你。
11 他们要述说你国度的荣耀,
讲论你的大能,
12 好让世人知道你大能的作为和你国度的威严与荣耀。
13 你的国度永远长存,
你的统治直到万代。

耶和华信守自己的一切应许,
以慈爱待祂所创造的万物。[a]
14 耶和华扶起跌倒的人,
扶持被重担所压的人。
15 世人都仰赖你,
你按时赐给他们所需的食物。
16 你慷慨满足一切生命的需要。
17 耶和华的作为公义,
祂所行的充满慈爱。
18 耶和华垂顾一切求告祂的人,
一切诚心求告祂的人。
19 祂使敬畏祂的人心愿得偿,
垂听他们的呼求,拯救他们。
20 耶和华保护所有爱祂的人,
毁灭一切恶人。
21 我要开口赞美耶和华,
万物都要称颂祂的圣名,
直到永永远远。

Notas al pie

  1. 145:13 耶和华信守……万物”许多手抄本无此句。