สดุดี 144 TNCV - Заб 144 CARST

สดุดี

Thai New Contemporary Bible

สดุดี 144

(บทประพันธ์ของดาวิด)

1ขอถวายสรรเสริญแด่พระยาห์เวห์ พระศิลาของข้าพเจ้า
ผู้ทรงฝึกมือของข้าพเจ้าให้ทำศึก
ฝึกนิ้วของข้าพเจ้าให้สู้รบ
พระองค์ทรงเป็นพระเจ้าผู้ทรงเปี่ยมด้วยความรักและเป็นป้อมปราการของข้าพเจ้า
เป็นที่มั่นและเป็นผู้ช่วยกู้ของข้าพเจ้า
เป็นโล่ของข้าพเจ้า ผู้ซึ่งข้าพเจ้าเข้าไปลี้ภัย
ผู้ทรงสยบชนชาติต่างๆ[a]ไว้ใต้อำนาจของข้าพเจ้า

ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้า มนุษย์เป็นใครเล่า พระองค์จึงทรงห่วงใยเขา?
บุตรของมนุษย์เป็นใครหนอ พระองค์จึงทรงคิดถึงเขา?
มนุษย์เป็นเพียงลมหายใจเฮือกเดียว
วันเวลาของเขาเหมือนเงาที่ผ่านไปอย่างรวดเร็ว

ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้า ขอทรงโน้มฟ้าสวรรค์ และเสด็จมา
ขอทรงแตะภูเขาเพื่อให้ควันพวยพุ่งขึ้น
ขอให้สายฟ้าและลูกธนูของพระองค์พุ่งเข้าใส่ศัตรูทั้งหลาย
ทำให้พวกเขาแตกกระเจิงไป
ขอทรงยื่นพระหัตถ์จากเบื้องสูงลงมาช่วยข้าพระองค์
ขอทรงปลดปล่อยข้าพระองค์และช่วยกู้ข้าพระองค์จากกระแสน้ำหลาก
จากเงื้อมมือของคนต่างด้าว
ผู้ซึ่งปากของเขามีแต่คำมุสา
ผู้ซึ่งมือขวาของเขามีแต่การหลอกลวง

ข้าแต่พระเจ้า ข้าพระองค์จะร้องเพลงบทใหม่ถวายแด่พระองค์
ข้าพระองค์จะบรรเลงพิณสิบสายถวายแด่พระองค์
10 แด่เอกองค์ผู้ประทานชัยชนะแก่กษัตริย์ทั้งหลาย
ผู้ทรงช่วยกู้ดาวิดผู้รับใช้ของพระองค์ให้รอดจากคมดาบ

11 ขอทรงปลดปล่อยและช่วยกู้ข้าพระองค์
จากเงื้อมมือของคนต่างด้าว
ผู้ซึ่งปากของเขามีแต่คำมุสา
ผู้ซึ่งมือขวาของเขามีแต่การหลอกลวง

12 แล้วบุตรชายของเราซึ่งอยู่ในวัยฉกรรจ์
จะเป็นเหมือนต้นไม้ซึ่งได้รับการหล่อเลี้ยงอย่างดี
เหล่าบุตรสาวเป็นดั่งเสาสลัก
เพื่อตกแต่งพระราชวัง
13 ยุ้งฉางของเราจะมีธัญญาหารทุกชนิด
เต็มบริบูรณ์
ฝูงแกะของเราจะเพิ่มขึ้น
นับพันนับหมื่นในทุ่งหญ้าของเรา
14 ฝูงวัวของเราจะมีลูกดก[b]
จะไม่มีการทำลายกำแพง
ไม่มีการตกเป็นเชลย
ไม่มีเสียงคร่ำครวญตามถนนหนทางของเรา
15 ความสุขมีแก่ชนชาติที่ได้รับพระพรเช่นนี้
ชนชาติที่มีพระยาห์เวห์เป็นพระเจ้าของ เขาก็เป็นสุข

Notas al pie

  1. 144:2 สำเนา MT. บางฉบับว่าสยบชนชาติของข้าพเจ้า
  2. 144:14 หรือพวกหัวหน้าของเราได้รับการสถาปนาไว้อย่างมั่นคง

Священное Писание (Восточный перевод), версия для Таджикистана

Заб 144

Буду превозносить Тебя, мой Бог и Царь,
    буду славить Твоё имя вечно.
Каждый день я буду славить Тебя
    и восхвалять Твоё имя вечно.

Велик Вечный и достоин всякой хвалы,
    величие Его непостижимо.
Поколение поколению будет восхвалять Твои дела
    и возвещать о Твоём могуществе.
Буду размышлять о величии Твоей славы
    и о Твоих чудесных делах.
Все будут говорить о могуществе Твоих грозных дел,
    и я буду возвещать о Твоём величии.
Будут вспоминать Твою великую благость
    и воспевать Твою праведность.

Милостив и милосерден Вечный[a],
    долготерпелив и богат любовью.
Благ ко всем Вечный,
    Его милость на всех Его творениях.
10 Все Твои творения прославят Тебя, Вечный,
    и верные Тебе превознесут Тебя.
11 Они будут рассказывать о славе Твоего царства
    и говорить о Твоём могуществе,
12 чтобы дать знать всем людям о могуществе Твоих дел
    и о величественной славе Твоего царства.
13 Твоё царство – вечное,
    и Твоё правление – на все поколения.

Вечный верен Своим обещаниям
    и милостив ко всем Своим творениям.
14 Вечный поддерживает всех падающих
    и поднимает всех низверженных.
15 Глаза всех смотрят на Тебя,
    и Ты даёшь им их пищу в своё время.
16 Ты открываешь Свою руку
    и насыщаешь всех живущих.

17 Вечный праведен во всех Своих путях
    и милостив ко всем Своим творениям.
18 Вечный близок ко всем призывающим Его,
    ко всем призывающим Его в истине.
19 Он исполняет желания боящихся Его,
    слышит их моления и спасает их.
20 Вечный сохранит всех любящих Его,
    а всех нечестивых уничтожит.

21 Устами своими буду славить Вечного.
    Пусть всё созданное Им
    прославляет Его святое имя вовеки!

Notas al pie

  1. Заб 144:8 Милостив и милосерден Вечный – это выражение основано на словах из Таврота (см. Исх. 34:6) и является родственным арабскому выражению: «бисмиллях-ир-рахман-ир-рахим», что переводится как: «Во имя Аллаха милостивого и милосердного». В доисламской Аравии христиане государства Набатея использовали похожее выражение, переняв его из иудейской традиции.