สดุดี 143 TNCV - Mateusza 143 SZ-PL

สดุดี

Thai New Contemporary Bible

สดุดี 143:1-12

สดุดี 143

(บทสดุดีของดาวิด)

1ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้า ขอทรงสดับฟังคำอธิษฐานของข้าพระองค์

ขอทรงฟังคำร้องทูลขอความเมตตาของข้าพระองค์

โดยความซื่อสัตย์และความชอบธรรมของพระองค์

ขอทรงเสด็จมาช่วยข้าพระองค์

2ขออย่านำผู้รับใช้ของพระองค์เข้าสู่การพิพากษา

เพราะไม่มีสักคนที่ชอบธรรมต่อหน้าพระองค์

3ศัตรูไล่ล่าข้าพระองค์

เขาเหยียบข้าพระองค์จมดิน

เขาทำให้ข้าพระองค์อยู่ในความมืด

เหมือนคนที่ตายไปนานแล้ว

4ดังนั้นจิตวิญญาณของข้าพระองค์จึงอ่อนล้าอยู่ภายใน

จิตใจของข้าพระองค์ก็ท้อแท้อยู่ภายใน

5ข้าพระองค์ระลึกถึงวันเก่าก่อน

ข้าพระองค์ใคร่ครวญพระราชกิจทั้งสิ้นของพระองค์

พิเคราะห์สิ่งที่พระหัตถ์ของพระองค์ได้ทรงกระทำ

6ข้าพระองค์ไขว่คว้าหาพระองค์

จิตวิญญาณของข้าพระองค์กระหายหาพระองค์เหมือนดินแตกระแหง

เสลาห์

7ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้า ขอทรงตอบข้าพระองค์โดยเร็ว

จิตวิญญาณของข้าพระองค์จะสิ้นแรงแล้ว

ขออย่าทรงซ่อนพระพักตร์ของพระองค์จากข้าพระองค์

มิฉะนั้น ข้าพระองค์จะเป็นเหมือนคนเหล่านั้นที่ลงไปยังแดนผู้ตาย

8ขอให้ข้าพระองค์เห็นความรักมั่นคงของพระองค์ในยามเช้า

เพราะข้าพระองค์ไว้วางใจพระองค์

ขอทรงสำแดงทางที่ข้าพระองค์ควรจะไป

เพราะข้าพระองค์ทูลอธิษฐานต่อพระองค์จากใจ

9ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้า ขอทรงช่วยกู้ข้าพระองค์จากบรรดาศัตรู

เพราะข้าพระองค์ซ่อนอยู่ในพระองค์

10ขอทรงสอนข้าพระองค์ให้กระทำตามพระดำริของพระองค์

เพราะพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าของข้าพระองค์

ขอพระวิญญาณประเสริฐของพระองค์

ทรงนำข้าพระองค์ไปตามวิถีอันราบเรียบ

11ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้า เพราะเห็นแก่พระนามของพระองค์ ขอทรงรักษาชีวิตของข้าพระองค์ไว้

ด้วยความชอบธรรมของพระองค์ ขอทรงนำข้าพระองค์ออกจากความทุกข์ลำเค็ญ

12ด้วยความรักมั่นคงที่ทรงมีต่อข้าพระองค์ ขอทรงสยบศัตรูทั้งปวง

ขอทรงทำลายปฏิปักษ์ทั้งสิ้นของข้าพระองค์

เพราะข้าพระองค์เป็นผู้รับใช้ของพระองค์

Słowo Życia

Este capítulo no está disponible momentáneamente. Por favor intente nuevamente luego.