สดุดี 143 TNCV - Заб 143 CARST

สดุดี

Thai New Contemporary Bible

สดุดี 143

(บทสดุดีของดาวิด)

1ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้า ขอทรงสดับฟังคำอธิษฐานของข้าพระองค์
ขอทรงฟังคำร้องทูลขอความเมตตาของข้าพระองค์
โดยความซื่อสัตย์และความชอบธรรมของพระองค์
ขอทรงเสด็จมาช่วยข้าพระองค์
ขออย่านำผู้รับใช้ของพระองค์เข้าสู่การพิพากษา
เพราะไม่มีสักคนที่ชอบธรรมต่อหน้าพระองค์
ศัตรูไล่ล่าข้าพระองค์
เขาเหยียบข้าพระองค์จมดิน
เขาทำให้ข้าพระองค์อยู่ในความมืด
เหมือนคนที่ตายไปนานแล้ว
ดังนั้นจิตวิญญาณของข้าพระองค์จึงอ่อนล้าอยู่ภายใน
จิตใจของข้าพระองค์ก็ท้อแท้อยู่ภายใน
ข้าพระองค์ระลึกถึงวันเก่าก่อน
ข้าพระองค์ใคร่ครวญพระราชกิจทั้งสิ้นของพระองค์
พิเคราะห์สิ่งที่พระหัตถ์ของพระองค์ได้ทรงกระทำ
ข้าพระองค์ไขว่คว้าหาพระองค์
จิตวิญญาณของข้าพระองค์กระหายหาพระองค์เหมือนดินแตกระแหง
เสลาห์

ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้า ขอทรงตอบข้าพระองค์โดยเร็ว
จิตวิญญาณของข้าพระองค์จะสิ้นแรงแล้ว
ขออย่าทรงซ่อนพระพักตร์ของพระองค์จากข้าพระองค์
มิฉะนั้น ข้าพระองค์จะเป็นเหมือนคนเหล่านั้นที่ลงไปยังแดนผู้ตาย
ขอให้ข้าพระองค์เห็นความรักมั่นคงของพระองค์ในยามเช้า
เพราะข้าพระองค์ไว้วางใจพระองค์
ขอทรงสำแดงทางที่ข้าพระองค์ควรจะไป
เพราะข้าพระองค์ทูลอธิษฐานต่อพระองค์จากใจ
ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้า ขอทรงช่วยกู้ข้าพระองค์จากบรรดาศัตรู
เพราะข้าพระองค์ซ่อนอยู่ในพระองค์
10 ขอทรงสอนข้าพระองค์ให้กระทำตามพระดำริของพระองค์
เพราะพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าของข้าพระองค์
ขอพระวิญญาณประเสริฐของพระองค์
ทรงนำข้าพระองค์ไปตามวิถีอันราบเรียบ

11 ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้า เพราะเห็นแก่พระนามของพระองค์ ขอทรงรักษาชีวิตของข้าพระองค์ไว้
ด้วยความชอบธรรมของพระองค์ ขอทรงนำข้าพระองค์ออกจากความทุกข์ลำเค็ญ
12 ด้วยความรักมั่นคงที่ทรงมีต่อข้าพระองค์ ขอทรงสยบศัตรูทั้งปวง
ขอทรงทำลายปฏิปักษ์ทั้งสิ้นของข้าพระองค์
เพราะข้าพระองค์เป็นผู้รับใช้ของพระองค์

Священное Писание (Восточный перевод), версия для Таджикистана

Заб 143

Хвала Вечному, Скале моей,
    Который обучает мои руки войне
    и мои пальцы – битве.
Он – Бог, милующий меня,
    крепость моя и прибежище моё,
    избавитель мой и щит мой,
Тот, на Кого я уповаю,
    Кто подчиняет мне мой народ.

Вечный, кто такой человек, что Ты знаешь о нём,
    и смертный, что Ты обращаешь на него внимание?
Человек подобен дуновению ветра;
    дни его – как уходящая тень.

Вечный, приклони небеса и сойди;
    коснись гор – и задымятся они.
Пошли молнию и рассей моих врагов;
    выпусти Свои стрелы и смети их.
Протяни руку Свою с высоты;
    избавь меня и спаси
от великих вод,
    от рук чужеземцев,
которые никогда не говорят правду
    и лгут, даже когда клянутся, подняв правую руку.

Новую песню воспою Тебе, Всевышний,
    на десятиструнной лире сыграю Тебе –
10 Тому, Кто даёт победу царям,
    избавляет Довуда, Своего раба, от смертоносного меча.

11 Избавь меня и спаси
    от рук чужеземцев,
которые никогда не говорят правду
    и лгут, даже когда клянутся, подняв правую руку.

12 Пусть будут наши сыновья
    подобны молодым разросшимся растениям;
пусть будут наши дочери
    подобны стройным колоннам во дворцах;
13 да будут наши житницы полны,
    богаты всяким зерном;
да будут на наших пастбищах
    тысячи, десятки тысяч овец;
14 да будут жиреть наши волы;
    да не будет ни расхищения, ни пропажи,[a]
    ни воплей на наших улицах.

15 Благословен тот народ, у которого всё так и есть;
    благословен тот народ, чей Бог – Вечный!

Песнь 144[b]

Хвалебная песнь Довуда.

Notas al pie

  1. Заб 143:14 Или: «да не будет ни разрушения стен, ни плена».
  2. Заб 143:15 Песнь 144: В оригинале эта песнь написана в форме акростиха: каждый стих начинается с очередной буквы еврейского алфавита (две части стиха 13-го начинаются с двух очередных букв еврейского алфавита).