สดุดี 142 TNCV - Mateusza 142 SZ-PL

สดุดี

Thai New Contemporary Bible

สดุดี 142:1-7

สดุดี 142

(มัสคิล142:0 หัวเรื่องสดุดี 142 คงจะเป็นศัพท์ทางวรรณกรรมหรือทางดนตรีของดาวิด ขณะที่เขาอยู่ในถ้ำ คำอธิษฐาน)

1ข้าพเจ้าร้องทูลองค์พระผู้เป็นเจ้าด้วยเสียงดัง

ข้าพเจ้าเปล่งเสียงทูลวิงวอนขอความเมตตาจากองค์พระผู้เป็นเจ้า

2ข้าพเจ้าระบายความทุกข์ยากต่อหน้าพระองค์

ต่อหน้าพระองค์ ข้าพเจ้าทูลความเดือดร้อนของข้าพเจ้า

3เมื่อจิตวิญญาณของข้าพระองค์หดหู่อยู่ภายในข้าพระองค์

พระองค์ทรงเป็นผู้ทราบทางของข้าพระองค์

บนเส้นทางที่ข้าพระองค์เดินไป

คนได้ซ่อนบ่วงแร้วดักข้าพระองค์

4มองไปทางขวา

ไม่มีใครเหลียวแลข้าพระองค์

ข้าพระองค์ไร้ที่พึ่ง

ไม่มีใครห่วงใยชีวิตของข้าพระองค์

5ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้า ข้าพระองค์ร้องทูลพระองค์ว่า

“พระองค์ทรงเป็นที่ลี้ภัยของข้าพระองค์

เป็นส่วนมรดกของข้าพระองค์ในดินแดนของคนเป็น”

6ขอทรงสดับฟังเสียงร่ำร้องของข้าพระองค์

เพราะข้าพระองค์อับจนยิ่งนัก

ขอทรงช่วยกู้ข้าพระองค์จากผู้ไล่ล่า

เพราะเขาแข็งแกร่งเกินกำลังของข้าพระองค์

7ขอทรงปลดปล่อยข้าพระองค์จากการจองจำ

เพื่อข้าพระองค์จะสรรเสริญพระนามของพระองค์

แล้วคนชอบธรรมจะห้อมล้อมข้าพระองค์

เพราะความดีของพระองค์ที่ทรงมีต่อข้าพระองค์

Słowo Życia

Este capítulo no está disponible momentáneamente. Por favor intente nuevamente luego.