สดุดี 142 TNCV - Matej 142 CRO

สดุดี

Thai New Contemporary Bible

สดุดี 142:1-7

สดุดี 142

(มัสคิล142:0 หัวเรื่องสดุดี 142 คงจะเป็นศัพท์ทางวรรณกรรมหรือทางดนตรีของดาวิด ขณะที่เขาอยู่ในถ้ำ คำอธิษฐาน)

1ข้าพเจ้าร้องทูลองค์พระผู้เป็นเจ้าด้วยเสียงดัง

ข้าพเจ้าเปล่งเสียงทูลวิงวอนขอความเมตตาจากองค์พระผู้เป็นเจ้า

2ข้าพเจ้าระบายความทุกข์ยากต่อหน้าพระองค์

ต่อหน้าพระองค์ ข้าพเจ้าทูลความเดือดร้อนของข้าพเจ้า

3เมื่อจิตวิญญาณของข้าพระองค์หดหู่อยู่ภายในข้าพระองค์

พระองค์ทรงเป็นผู้ทราบทางของข้าพระองค์

บนเส้นทางที่ข้าพระองค์เดินไป

คนได้ซ่อนบ่วงแร้วดักข้าพระองค์

4มองไปทางขวา

ไม่มีใครเหลียวแลข้าพระองค์

ข้าพระองค์ไร้ที่พึ่ง

ไม่มีใครห่วงใยชีวิตของข้าพระองค์

5ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้า ข้าพระองค์ร้องทูลพระองค์ว่า

“พระองค์ทรงเป็นที่ลี้ภัยของข้าพระองค์

เป็นส่วนมรดกของข้าพระองค์ในดินแดนของคนเป็น”

6ขอทรงสดับฟังเสียงร่ำร้องของข้าพระองค์

เพราะข้าพระองค์อับจนยิ่งนัก

ขอทรงช่วยกู้ข้าพระองค์จากผู้ไล่ล่า

เพราะเขาแข็งแกร่งเกินกำลังของข้าพระองค์

7ขอทรงปลดปล่อยข้าพระองค์จากการจองจำ

เพื่อข้าพระองค์จะสรรเสริญพระนามของพระองค์

แล้วคนชอบธรรมจะห้อมล้อมข้าพระองค์

เพราะความดีของพระองค์ที่ทรงมีต่อข้าพระองค์

Knijga O Kristu

Este capítulo no está disponible momentáneamente. Por favor intente nuevamente luego.