สดุดี 141 TNCV - Salmos 141 NVI-PT

สดุดี

Thai New Contemporary Bible

สดุดี 141

(บทสดุดีของดาวิด)

1ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้า ข้าพระองค์ร้องทูลต่อพระองค์ ขอโปรดเสด็จมาหาข้าพระองค์โดยเร็ว
ขอทรงสดับฟังเมื่อข้าพระองค์ร้องทูล
ขอให้คำอธิษฐานของข้าพระองค์เป็นเหมือนเครื่องหอมต่อหน้าพระองค์
ขอให้การชูมือขึ้นทูลวิงวอนของข้าพระองค์เป็นเหมือนเครื่องบูชายามเย็น

ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้า ขอทรงตั้งยามดูแลปากของข้าพระองค์
คอยเฝ้าประตูริมฝีปากของข้าพระองค์
ขออย่าให้จิตใจของข้าพระองค์ถูกโน้มน้าวไปหาสิ่งที่ชั่ว
ไปมีส่วนกับการกระทำที่ชั่วร้าย
ไปร่วมกับคนที่ทำชั่ว
ขออย่าให้ข้าพระองค์กินของโอชะของเขา

ขอให้คนชอบธรรม[a]ตีข้าพระองค์เถิด นั่นเป็นความกรุณา
ขอให้เขาว่ากล่าวข้าพระองค์ นั่นเป็นน้ำมันบนศีรษะของข้าพระองค์
ศีรษะของข้าพระองค์จะไม่ปฏิเสธ
แต่ข้าพระองค์ขออธิษฐานต่อต้านการกระทำของคนชั่วเสมอไป

บรรดาหัวหน้าของพวกเขาจะถูกเหวี่ยงลงจากหน้าผา
และคนชั่วร้ายจะเรียนรู้ว่าคำพูดที่ข้าพเจ้าได้กล่าวไว้นั้นถูกต้อง
พวกเขาจะพูดว่า “กระดูกของเราก็กระจัด
กระจายอยู่ที่ปากหลุมฝังศพ
เหมือนกับดินที่แตกร่วนเพราะถูกไถ”

ข้าแต่พระยาห์เวห์องค์เจ้าชีวิต แต่ดวงตาของข้าพระองค์จับจ้องที่พระองค์
ข้าพระองค์ลี้ภัยในพระองค์ ขออย่าทรงยอมให้ข้าพระองค์ตายไป
ขอทรงปกป้องข้าพระองค์ให้พ้นจากบ่วงแร้วที่พวกเขาวางล่อ
จากกับดักที่เหล่าคนทำชั่ววางไว้
10 ขอให้คนชั่วร้ายตกลงไปในตาข่ายของเขาเอง
ในขณะที่ข้าพระองค์ผ่านพ้นไปได้อย่างปลอดภัย

Notas al pie

  1. 141:5 หรือขอให้องค์ผู้ชอบธรรม

Nova Versão Internacional

Salmos 141

Salmo 141

Salmo davídico.

Clamo a ti, Senhor; vem depressa!
Escuta a minha voz quando clamo a ti.
Seja a minha oração
    como incenso diante de ti,
e o levantar das minhas mãos,
    como a oferta da tarde.

Coloca, Senhor,
    uma guarda à minha boca;
vigia a porta de meus lábios.
Não permitas que o meu coração
    se volte para o mal,
nem que eu me envolva em práticas perversas
    com os malfeitores.
Que eu nunca participe dos seus banquetes!

Fira-me o justo com amor leal
    e me repreenda,
mas não perfume a minha cabeça
    o óleo do ímpio,[a]
pois a minha oração
    é contra as práticas dos malfeitores.
Quando eles caírem nas mãos da Rocha,
    o juiz deles,
ouvirão as minhas palavras com apreço.[b]
Como a terra é arada e fendida,
assim foram espalhados os seus ossos
    à entrada da sepultura[c].

Mas os meus olhos estão fixos em ti,
    ó Soberano Senhor;
em ti me refugio;
    não me entregues à morte.
Guarda-me das armadilhas
    que prepararam contra mim,
das ciladas dos que praticam o mal.
10 Caiam os ímpios em sua própria rede,
    enquanto eu escapo ileso.

Notas al pie

  1. 141.5 Ou Fira-me o justo e me repreenda o piedoso; será como óleo fino que minha cabeça não recusará,
  2. 141.6 Ou Quando os seus governantes forem lançados dos penhascos, todos saberão que minhas palavras eram verdadeiras.
  3. 141.7 Hebraico: Sheol. Essa palavra também pode ser traduzida por profundezas, pó ou morte.