สดุดี 141 TNCV - Matej 141 CRO

สดุดี

Thai New Contemporary Bible

สดุดี 141:1-10

สดุดี 141

(บทสดุดีของดาวิด)

1ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้า ข้าพระองค์ร้องทูลต่อพระองค์ ขอโปรดเสด็จมาหาข้าพระองค์โดยเร็ว

ขอทรงสดับฟังเมื่อข้าพระองค์ร้องทูล

2ขอให้คำอธิษฐานของข้าพระองค์เป็นเหมือนเครื่องหอมต่อหน้าพระองค์

ขอให้การชูมือขึ้นทูลวิงวอนของข้าพระองค์เป็นเหมือนเครื่องบูชายามเย็น

3ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้า ขอทรงตั้งยามดูแลปากของข้าพระองค์

คอยเฝ้าประตูริมฝีปากของข้าพระองค์

4ขออย่าให้จิตใจของข้าพระองค์ถูกโน้มน้าวไปหาสิ่งที่ชั่ว

ไปมีส่วนกับการกระทำที่ชั่วร้าย

ไปร่วมกับคนที่ทำชั่ว

ขออย่าให้ข้าพระองค์กินของโอชะของเขา

5ขอให้คนชอบธรรม141:5 หรือขอให้องค์ผู้ชอบธรรมตีข้าพระองค์เถิด นั่นเป็นความกรุณา

ขอให้เขาว่ากล่าวข้าพระองค์ นั่นเป็นน้ำมันบนศีรษะของข้าพระองค์

ศีรษะของข้าพระองค์จะไม่ปฏิเสธ

แต่ข้าพระองค์ขออธิษฐานต่อต้านการกระทำของคนชั่วเสมอไป

6บรรดาหัวหน้าของพวกเขาจะถูกเหวี่ยงลงจากหน้าผา

และคนชั่วร้ายจะเรียนรู้ว่าคำพูดที่ข้าพเจ้าได้กล่าวไว้นั้นถูกต้อง

7พวกเขาจะพูดว่า “กระดูกของเราก็กระจัด

กระจายอยู่ที่ปากหลุมฝังศพ

เหมือนกับดินที่แตกร่วนเพราะถูกไถ”

8ข้าแต่พระยาห์เวห์องค์เจ้าชีวิต แต่ดวงตาของข้าพระองค์จับจ้องที่พระองค์

ข้าพระองค์ลี้ภัยในพระองค์ ขออย่าทรงยอมให้ข้าพระองค์ตายไป

9ขอทรงปกป้องข้าพระองค์ให้พ้นจากบ่วงแร้วที่พวกเขาวางล่อ

จากกับดักที่เหล่าคนทำชั่ววางไว้

10ขอให้คนชั่วร้ายตกลงไปในตาข่ายของเขาเอง

ในขณะที่ข้าพระองค์ผ่านพ้นไปได้อย่างปลอดภัย

Knijga O Kristu

Este capítulo no está disponible momentáneamente. Por favor intente nuevamente luego.