สดุดี 140 TNCV - Mateusza 140 SZ-PL

สดุดี

Thai New Contemporary Bible

สดุดี 140:1-13

สดุดี 140

(ถึงหัวหน้านักร้อง บทสดุดีของดาวิด)

1ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้า ขอทรงช่วยข้าพระองค์จากคนชั่วร้าย

ขอทรงปกป้องข้าพระองค์จากคนทารุณ

2ผู้ซึ่งวางแผนชั่วอยู่ในใจ

และปลุกปั่นสงครามอยู่ทุกวัน

3พวกเขาลับลิ้นของตนให้คมกริบเหมือนลิ้นงู

พิษงูร้ายอยู่ที่ริมฝีปากของพวกเขา

เสลาห์

4ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้า ขอทรงปกป้องข้าพระองค์จากเงื้อมมือของคนชั่ว

ขอทรงคุ้มครองข้าพระองค์จากคนทารุณ

ผู้วางแผนให้ข้าพระองค์สะดุดล้ม

5คนยโสโอหังซ่อนบ่วงแร้วดักข้าพระองค์

เขาคลี่ตาข่ายรออยู่

และวางกับดักตามเส้นทางของข้าพระองค์

เสลาห์

6ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้า ข้าพระองค์ทูลพระองค์ว่า “พระองค์ทรงเป็นพระเจ้าของข้าพระองค์”

ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้าขอทรงฟังคำร้องขอความเมตตาของข้าพระองค์

7ข้าแต่พระยาห์เวห์องค์เจ้าชีวิต ผู้ช่วยกู้ที่เข้มแข็งของข้าพระองค์

ผู้เป็นโล่ปกป้องศีรษะของข้าพระองค์ในยามศึก

8ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้า ขออย่าทรงให้คนชั่วสมปรารถนา

ขออย่าให้แผนชั่วของเขาสำเร็จ

มิฉะนั้นพวกเขาจะกำเริบเสิบสาน

เสลาห์

9ขอให้ความทุกข์ร้อนซึ่งวาจาของเขาเป็นต้นเหตุนั้น

ท่วมหัวบรรดาผู้ที่รุมล้อมข้าพระองค์

10ขอให้ถ่านลุกโชนตกใส่ศีรษะของเขา

ขอให้เขาถูกโยนลงในไฟ

ลงในเหวลึกซึ่งเขาไม่มีวันจะขึ้นมาได้

11ขออย่าให้คนที่ใส่ร้ายป้ายสีได้ตั้งมั่นในแผ่นดิน

ขอให้ความวิบัติไล่ล่าคนทารุณ

12ข้าพเจ้าทราบอยู่ว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงผดุงความยุติธรรมเพื่อผู้ยากไร้

และปกป้องสิทธิของคนแร้นแค้น

13แน่ทีเดียว คนชอบธรรมจะสรรเสริญพระนามของพระองค์

และคนเที่ยงธรรมจะมีชีวิตอยู่ต่อหน้าพระองค์

Słowo Życia

Este capítulo no está disponible momentáneamente. Por favor intente nuevamente luego.