สดุดี 140 TNCV - Nnwom 140 NA-TWI

สดุดี

Thai New Contemporary Bible

สดุดี 140

(ถึงหัวหน้านักร้อง บทสดุดีของดาวิด)

1ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้า ขอทรงช่วยข้าพระองค์จากคนชั่วร้าย
ขอทรงปกป้องข้าพระองค์จากคนทารุณ
ผู้ซึ่งวางแผนชั่วอยู่ในใจ
และปลุกปั่นสงครามอยู่ทุกวัน
พวกเขาลับลิ้นของตนให้คมกริบเหมือนลิ้นงู
พิษงูร้ายอยู่ที่ริมฝีปากของพวกเขา
เสลาห์

ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้า ขอทรงปกป้องข้าพระองค์จากเงื้อมมือของคนชั่ว
ขอทรงคุ้มครองข้าพระองค์จากคนทารุณ
ผู้วางแผนให้ข้าพระองค์สะดุดล้ม
คนยโสโอหังซ่อนบ่วงแร้วดักข้าพระองค์
เขาคลี่ตาข่ายรออยู่
และวางกับดักตามเส้นทางของข้าพระองค์
เสลาห์

ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้า ข้าพระองค์ทูลพระองค์ว่า “พระองค์ทรงเป็นพระเจ้าของข้าพระองค์”
ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้าขอทรงฟังคำร้องขอความเมตตาของข้าพระองค์
ข้าแต่พระยาห์เวห์องค์เจ้าชีวิต ผู้ช่วยกู้ที่เข้มแข็งของข้าพระองค์
ผู้เป็นโล่ปกป้องศีรษะของข้าพระองค์ในยามศึก
ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้า ขออย่าทรงให้คนชั่วสมปรารถนา
ขออย่าให้แผนชั่วของเขาสำเร็จ
มิฉะนั้นพวกเขาจะกำเริบเสิบสาน
เสลาห์

ขอให้ความทุกข์ร้อนซึ่งวาจาของเขาเป็นต้นเหตุนั้น
ท่วมหัวบรรดาผู้ที่รุมล้อมข้าพระองค์
10 ขอให้ถ่านลุกโชนตกใส่ศีรษะของเขา
ขอให้เขาถูกโยนลงในไฟ
ลงในเหวลึกซึ่งเขาไม่มีวันจะขึ้นมาได้
11 ขออย่าให้คนที่ใส่ร้ายป้ายสีได้ตั้งมั่นในแผ่นดิน
ขอให้ความวิบัติไล่ล่าคนทารุณ

12 ข้าพเจ้าทราบอยู่ว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงผดุงความยุติธรรมเพื่อผู้ยากไร้
และปกป้องสิทธิของคนแร้นแค้น
13 แน่ทีเดียว คนชอบธรรมจะสรรเสริญพระนามของพระองค์
และคนเที่ยงธรรมจะมีชีวิตอยู่ต่อหน้าพระองค์

Nkwa Asem

Nnwom 140

Banbɔ mpaebɔ

1Awurade, gye me fi nnebɔneyɛfo nsam; na bɔ me ho ban fi basabasayɛfo nsam. Daa wɔdwene bɔne ho na wɔakɔka ntɔkwaw. Wɔn tɛkrɛma te sɛ awɔ a bɔre ahyɛ wɔn ma. Awurade, bɔ me ho ban fi amumɔyɛfo tumi ase; gye me fi basabasayɛfo a wɔdwene tia me, pɛ m’asehwe no nsam. Ahantanfo asum me firi; wɔasum wɔn mfiri na ɔkwan ho nyinaa wɔasunsum mfiri repɛ me ayi me.

Meka kyerɛ Awurade se, “Wone me Nyankopɔn.” Tie me sufrɛ na boa me, Awurade! Awurade me Nyankopɔn, me hwɛfo dennen, woabɔ me ho ban wɔ ɔko mu. Awurade, mfa nea amumɔyɛfo hwehwɛ mma wɔn; mma wɔn nsusuw bɔne no nnni nkonim. Mma m’atamfo nnni nkonim. Ma ahunahuna a wɔrehunahuna me no ntew mfa wɔn so. 10 Ma nnyansrama ngu wɔn so. Ma wɔntow wɔn ngu amoa donkudonku a wɔrentumi mfi bio mu.

11 Ma wɔn a wɔka nsɛmmɔne gu wɔn yɔnkonom so no nni nkogu. Ma bɔne nni basabasayɛfo so na ɛnsɛe wɔn. 12 Awurade, minim sɛ woko gye ahiafo ma wonya wɔn kyɛfa. 13 Atreneefo bɛkamfo wo ampa; wɔbɛtena nkwa mu wɔ wo nkyɛn.