สดุดี 139 TNCV - Matej 139 CRO

สดุดี

Thai New Contemporary Bible

สดุดี 139:1-24

สดุดี 139

(ถึงหัวหน้านักร้อง บทสดุดีของดาวิด)

1ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้า พระองค์ได้ทรงตรวจตราจิตใจของข้าพระองค์

และพระองค์ทรงรู้จักข้าพระองค์

2พระองค์ทรงทราบเมื่อข้าพระองค์นั่งลงและลุกขึ้น

พระองค์ทรงประจักษ์ความคิดของข้าพระองค์แต่ไกล

3พระองค์ทรงหยั่งรู้วิถีทางและการหยุดพักของข้าพระองค์

พระองค์ทรงคุ้นเคยกับทางทั้งสิ้นของข้าพระองค์

4ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้า ก่อนที่ข้าพระองค์จะเอ่ยปาก

พระองค์ก็ทรงทราบความทั้งสิ้นแล้ว

5พระองค์ทรงโอบล้อมข้าพระองค์ทั้งข้างหน้าและข้างหลัง

พระองค์ทรงวางพระหัตถ์เหนือข้าพระองค์

6ความรู้เช่นนี้อัศจรรย์ยิ่งนักสำหรับข้าพระองค์

สูงเกินกว่าข้าพระองค์จะเข้าใจ

7ข้าพระองค์จะไปที่ไหนให้พ้นจากพระวิญญาณของพระองค์ได้?

ข้าพระองค์จะหนีไปที่ไหนให้พ้นจากพระพักตร์ของพระองค์?

8หากข้าพระองค์ขึ้นไปยังสวรรค์ พระองค์ประทับอยู่ที่นั่น

หากข้าพระองค์นอนลงในแดนมรณา พระองค์ก็ประทับที่นั่น

9หากข้าพระองค์บินไปด้วยปีกแห่งรุ่งอรุณ

หากข้าพระองค์ไปอยู่ที่มหาสมุทรสุดไกลโพ้น

10แม้แต่ที่นั่น พระหัตถ์ของพระองค์ก็จะทรงนำข้าพระองค์

พระหัตถ์ขวาของพระองค์ก็จะยึดข้าพระองค์ไว้มั่น

11หากข้าพระองค์กล่าวว่า “แน่นอน ความมืดจะบังเราไว้

และความสว่างจะกลายเป็นค่ำคืนรอบตัวเรา”

12สำหรับพระองค์ แม้ความมืดก็ไม่มืด

กลางคืนก็สว่างดั่งกลางวัน

เพราะสำหรับพระองค์ ความมืดก็เป็นดั่งความสว่าง

13เพราะพระองค์ทรงสร้างส่วนลึกล้ำภายในตัวข้าพระองค์

พระองค์ทรงถักทอข้าพระองค์ขึ้นในครรภ์มารดา

14ข้าพระองค์สรรเสริญพระองค์ เพราะพระองค์ทรงสร้างข้าพระองค์อย่างมหัศจรรย์และน่าครั่นคร้าม

ฝีพระหัตถ์ของพระองค์อัศจรรย์

ข้าพระองค์ทราบดี

15โครงร่างของข้าพระองค์ไม่ได้ซ่อนเร้นจากพระองค์

เมื่อข้าพระองค์ถูกสร้างขึ้นในที่ลี้ลับ

เมื่อข้าพระองค์ถูกถักทอขึ้นในห้วงลึกแห่งแผ่นดินโลก

16พระเนตรของพระองค์ทรงเห็นข้าพระองค์ตั้งแต่ข้าพระองค์ยังไม่เป็นรูปเป็นร่าง

ทุกวันคืนที่กำหนดไว้สำหรับข้าพระองค์

ทรงบันทึกไว้ในสมุดของพระองค์

ก่อนที่วันเหล่านั้นจะมาถึง

17ข้าแต่พระเจ้า! พระดำริของพระองค์สำหรับข้าพระองค์นั้นเลิศล้ำ!139:17 หรือพระดำริของพระองค์เกี่ยวกับข้าพระองค์นั้นเลิศล้ำ!

รวมกันแล้วก็ยิ่งใหญ่นัก!

18หากจะนับ

ก็มากยิ่งกว่าเม็ดทราย

เมื่อข้าพระองค์ตื่นขึ้น ข้าพระองค์ยังคงอยู่กับพระองค์

19ข้าแต่พระเจ้า! ขอทรงประหารคนชั่วเถิด

เจ้าคนกระหายเลือด จงไปให้พ้น!

20พวกเขากล่าวถึงพระองค์ด้วยเจตนาชั่ว

ศัตรูของพระองค์ใช้พระนามของพระองค์ในทางมิชอบ

21ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้า ข้าพระองค์ไม่ได้เกลียดชังผู้ที่เกลียดชังพระองค์หรือ?

ข้าพระองค์ไม่ได้สะอิดสะเอียนผู้ที่บังอาจลุกขึ้นต่อสู้พระองค์หรือ?

22สำหรับพวกเขา ข้าพระองค์มีแต่ความเกลียดชัง

และนับเขาเป็นศัตรูของข้าพระองค์

23ข้าแต่พระเจ้า ขอทรงตรวจตราดูเถิด และทรงทราบจิตใจของข้าพระองค์

ขอทรงตรวจสอบและประจักษ์แจ้งความคิดกระวนกระวายของข้าพระองค์

24โปรดดูว่ามีสิ่งใดบ้างในตัวของข้าพระองค์ซึ่งไม่เป็นที่พอพระทัย

และขอทรงนำข้าพระองค์ไปตามวิถีนิรันดร์

Knijga O Kristu

Este capítulo no está disponible momentáneamente. Por favor intente nuevamente luego.