สดุดี 138 TNCV - Mateusza 138 SZ-PL

สดุดี

Thai New Contemporary Bible

สดุดี 138:1-8

สดุดี 138

(บทประพันธ์ของดาวิด)

1ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้า ข้าพระองค์จะสรรเสริญพระองค์หมดหัวใจ

จะร้องเพลงสรรเสริญพระองค์ต่อหน้า “พระทั้งปวง”

2ข้าพระองค์จะน้อมกราบตรงมายังพระวิหารศักดิ์สิทธิ์ของพระองค์

และสรรเสริญพระนามของพระองค์

เพราะความรักมั่นคงและความซื่อสัตย์ของพระองค์

เพราะพระองค์ทรงเชิดชูพระนามและพระวจนะของพระองค์เหนือสรรพสิ่ง

3เมื่อข้าพระองค์ร้องทูล พระองค์ทรงตอบ

พระองค์ทรงทำให้ข้าพระองค์เด็ดเดี่ยวและกล้าหาญ

4ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้า ขอให้กษัตริย์ทั่วโลกสรรเสริญพระองค์

เมื่อพวกเขาได้ยินพระวจนะจากพระโอษฐ์ของพระองค์

5ขอให้พวกเขาขับร้องถึงวิถีทางขององค์พระผู้เป็นเจ้า

เพราะพระเกียรติสิริขององค์พระผู้เป็นเจ้ายิ่งใหญ่

6แม้องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงสูงส่งยิ่งนัก พระองค์ยังทรงเหลียวแลคนต่ำต้อย

แต่พระองค์ทรงสังเกตเห็นคนหยิ่งยโสแต่ไกล

7แม้ข้าพระองค์เดินอยู่ท่ามกลางความทุกข์ลำเค็ญ

พระองค์ยังทรงรักษาชีวิตของข้าพระองค์ไว้

พระองค์ทรงเหยียดพระหัตถ์ออกต่อสู้ความเกรี้ยวกราดของศัตรูของข้าพระองค์

พระองค์ทรงช่วยกู้ข้าพระองค์ด้วยพระหัตถ์ขวาของพระองค์

8องค์พระผู้เป็นเจ้าจะทรงกระทำให้สำเร็จตามความมุ่งหมายของพระองค์ที่มีต่อข้าพระองค์

ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้า ความรักของพระองค์ดำรงนิรันดร์

ขออย่าทรงละทิ้งพระหัตถกิจทั้งหลายของพระองค์

Słowo Życia

Este capítulo no está disponible momentáneamente. Por favor intente nuevamente luego.