สดุดี 138 TNCV - Nnwom 138 NA-TWI

สดุดี

Thai New Contemporary Bible

สดุดี 138

(บทประพันธ์ของดาวิด)

1ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้า ข้าพระองค์จะสรรเสริญพระองค์หมดหัวใจ
จะร้องเพลงสรรเสริญพระองค์ต่อหน้า “พระทั้งปวง”
ข้าพระองค์จะน้อมกราบตรงมายังพระวิหารศักดิ์สิทธิ์ของพระองค์
และสรรเสริญพระนามของพระองค์
เพราะความรักมั่นคงและความซื่อสัตย์ของพระองค์
เพราะพระองค์ทรงเชิดชูพระนามและพระวจนะของพระองค์เหนือสรรพสิ่ง
เมื่อข้าพระองค์ร้องทูล พระองค์ทรงตอบ
พระองค์ทรงทำให้ข้าพระองค์เด็ดเดี่ยวและกล้าหาญ

ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้า ขอให้กษัตริย์ทั่วโลกสรรเสริญพระองค์
เมื่อพวกเขาได้ยินพระวจนะจากพระโอษฐ์ของพระองค์
ขอให้พวกเขาขับร้องถึงวิถีทางขององค์พระผู้เป็นเจ้า
เพราะพระเกียรติสิริขององค์พระผู้เป็นเจ้ายิ่งใหญ่

แม้องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงสูงส่งยิ่งนัก พระองค์ยังทรงเหลียวแลคนต่ำต้อย
แต่พระองค์ทรงสังเกตเห็นคนหยิ่งยโสแต่ไกล
แม้ข้าพระองค์เดินอยู่ท่ามกลางความทุกข์ลำเค็ญ
พระองค์ยังทรงรักษาชีวิตของข้าพระองค์ไว้
พระองค์ทรงเหยียดพระหัตถ์ออกต่อสู้ความเกรี้ยวกราดของศัตรูของข้าพระองค์
พระองค์ทรงช่วยกู้ข้าพระองค์ด้วยพระหัตถ์ขวาของพระองค์
องค์พระผู้เป็นเจ้าจะทรงกระทำให้สำเร็จตามความมุ่งหมายของพระองค์ที่มีต่อข้าพระองค์
ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้า ความรักของพระองค์ดำรงนิรันดร์
ขออย่าทรงละทิ้งพระหัตถกิจทั้งหลายของพระองค์

Nkwa Asem

Nnwom 138

Aseda mpaebɔ

1Awurade, mifi me koma nyinaa mu meda wo ase. Meto wo ayeyi dwom wɔ anyame no anim. M’ani kyerɛ wo fi kronkron no, kotow, kamfo wo din esiane wo dɔ a ɛwɔ hɔ daa no ne wo nokware nti, efisɛ woada no adi sɛ, wo din ne w’ahyɛde yɛ tumi. Bere a mefrɛɛ wo no, wubuaa me; wonam w’ahoɔden so hyɛɛ me den. Ahene a wɔwɔ wiase nyinaa bɛkamfo wo, Awurade efisɛ, wɔate wo bɔhyɛ no. Wɔbɛto nea woayɛ ne w’anuonyam kɛse no ho dwom. Ɛwom sɛ wokorɔn de, nanso wohwɛ wɔn a wɔwɔ fam pɛɛ no na ahantanfo rentumi mfa wɔn ho nhintaw wo. Sɛ ɔhaw twa me ho hyia a, wugye me. Woko tia m’atamfo a wɔn bo afuw no, na wonam wo tumi so gye me. Ɛbɔ biara a woahyɛ no, wubedi so; Awurade, wo dɔ wɔ hɔ daa.Wie adwuma a wafi ase no.