สดุดี 138 TNCV - 詩 篇 138 CUVS

สดุดี

Thai New Contemporary Bible

สดุดี 138

(บทประพันธ์ของดาวิด)

1ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้า ข้าพระองค์จะสรรเสริญพระองค์หมดหัวใจ
จะร้องเพลงสรรเสริญพระองค์ต่อหน้า “พระทั้งปวง”
ข้าพระองค์จะน้อมกราบตรงมายังพระวิหารศักดิ์สิทธิ์ของพระองค์
และสรรเสริญพระนามของพระองค์
เพราะความรักมั่นคงและความซื่อสัตย์ของพระองค์
เพราะพระองค์ทรงเชิดชูพระนามและพระวจนะของพระองค์เหนือสรรพสิ่ง
เมื่อข้าพระองค์ร้องทูล พระองค์ทรงตอบ
พระองค์ทรงทำให้ข้าพระองค์เด็ดเดี่ยวและกล้าหาญ

ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้า ขอให้กษัตริย์ทั่วโลกสรรเสริญพระองค์
เมื่อพวกเขาได้ยินพระวจนะจากพระโอษฐ์ของพระองค์
ขอให้พวกเขาขับร้องถึงวิถีทางขององค์พระผู้เป็นเจ้า
เพราะพระเกียรติสิริขององค์พระผู้เป็นเจ้ายิ่งใหญ่

แม้องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงสูงส่งยิ่งนัก พระองค์ยังทรงเหลียวแลคนต่ำต้อย
แต่พระองค์ทรงสังเกตเห็นคนหยิ่งยโสแต่ไกล
แม้ข้าพระองค์เดินอยู่ท่ามกลางความทุกข์ลำเค็ญ
พระองค์ยังทรงรักษาชีวิตของข้าพระองค์ไว้
พระองค์ทรงเหยียดพระหัตถ์ออกต่อสู้ความเกรี้ยวกราดของศัตรูของข้าพระองค์
พระองค์ทรงช่วยกู้ข้าพระองค์ด้วยพระหัตถ์ขวาของพระองค์
องค์พระผู้เป็นเจ้าจะทรงกระทำให้สำเร็จตามความมุ่งหมายของพระองค์ที่มีต่อข้าพระองค์
ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้า ความรักของพระองค์ดำรงนิรันดร์
ขออย่าทรงละทิ้งพระหัตถกิจทั้งหลายของพระองค์

Chinese Union Version (Simplified)

詩 篇 138

1( 大 卫 的 诗 。 ) 我 要 一 心 称 谢 你 , 在 诸 神 面 前 歌 颂 你 。

我 要 向 你 的 圣 殿 下 拜 , 为 你 的 慈 爱 和 诚 实 称 赞 你 的 名 ; 因 你 使 你 的 话 显 为 大 , 过 於 你 所 应 许 的 ( 或 译 : 超 乎 你 的 名 声 ) 。

我 呼 求 的 日 子 , 你 就 应 允 我 , 鼓 励 我 , 使 我 心 里 有 能 力 。

耶 和 华 啊 , 地 上 的 君 王 都 要 称 谢 你 , 因 他 们 听 见 了 你 口 中 的 言 语 。

他 们 要 歌 颂 耶 和 华 的 作 为 , 因 耶 和 华 大 有 荣 耀 。

耶 和 华 虽 高 , 仍 看 顾 低 微 的 人 ; 他 却 从 远 处 看 出 骄 傲 的 人 。

我 虽 行 在 患 难 中 , 你 必 将 我 救 活 ; 我 的 仇 敌 发 怒 , 你 必 伸 手 抵 挡 他 们 ; 你 的 右 手 也 必 救 我 。

耶 和 华 必 成 全 关 乎 我 的 事 ; 耶 和 华 啊 , 你 的 慈 爱 永 远 长 存 ! 求 你 不 要 离 弃 你 手 所 造 的 。