สดุดี 138 TNCV - Заб 138 CARSA

สดุดี

Thai New Contemporary Bible

สดุดี 138

(บทประพันธ์ของดาวิด)

1ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้า ข้าพระองค์จะสรรเสริญพระองค์หมดหัวใจ
จะร้องเพลงสรรเสริญพระองค์ต่อหน้า “พระทั้งปวง”
ข้าพระองค์จะน้อมกราบตรงมายังพระวิหารศักดิ์สิทธิ์ของพระองค์
และสรรเสริญพระนามของพระองค์
เพราะความรักมั่นคงและความซื่อสัตย์ของพระองค์
เพราะพระองค์ทรงเชิดชูพระนามและพระวจนะของพระองค์เหนือสรรพสิ่ง
เมื่อข้าพระองค์ร้องทูล พระองค์ทรงตอบ
พระองค์ทรงทำให้ข้าพระองค์เด็ดเดี่ยวและกล้าหาญ

ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้า ขอให้กษัตริย์ทั่วโลกสรรเสริญพระองค์
เมื่อพวกเขาได้ยินพระวจนะจากพระโอษฐ์ของพระองค์
ขอให้พวกเขาขับร้องถึงวิถีทางขององค์พระผู้เป็นเจ้า
เพราะพระเกียรติสิริขององค์พระผู้เป็นเจ้ายิ่งใหญ่

แม้องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงสูงส่งยิ่งนัก พระองค์ยังทรงเหลียวแลคนต่ำต้อย
แต่พระองค์ทรงสังเกตเห็นคนหยิ่งยโสแต่ไกล
แม้ข้าพระองค์เดินอยู่ท่ามกลางความทุกข์ลำเค็ญ
พระองค์ยังทรงรักษาชีวิตของข้าพระองค์ไว้
พระองค์ทรงเหยียดพระหัตถ์ออกต่อสู้ความเกรี้ยวกราดของศัตรูของข้าพระองค์
พระองค์ทรงช่วยกู้ข้าพระองค์ด้วยพระหัตถ์ขวาของพระองค์
องค์พระผู้เป็นเจ้าจะทรงกระทำให้สำเร็จตามความมุ่งหมายของพระองค์ที่มีต่อข้าพระองค์
ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้า ความรักของพระองค์ดำรงนิรันดร์
ขออย่าทรงละทิ้งพระหัตถกิจทั้งหลายของพระองค์

Священное Писание (Восточный перевод), версия с «Аллахом»

Заб 138

1Вечный, Ты испытал
    и знаешь меня.
Сажусь ли я, встаю ли – Ты знаешь;
    мои мысли понимаешь издалека.
Иду ли я, отдыхаю ли – Ты видишь,
    и все пути мои знаешь.
Нет ещё слова на моих устах,
    но Ты, Вечный, его уже знаешь.
Ты вокруг меня, и впереди, и позади,
    и кладёшь на меня Свою руку.
Ведение Твоё удивительно для меня,
    слишком велико для моего понимания.

Куда могу уйти от Твоего Духа?
    Куда могу убежать от Твоего присутствия?
Поднимусь ли на небеса – Ты там,
    сойду ли в мир мёртвых – и там Ты.
Взлечу ли на крыльях зари,
    поселюсь ли за дальними морями,
10 даже там Твоя рука поведёт меня,
    Твоя правая рука удержит меня.

11 Если скажу: «Пусть тьма сокроет меня,
    и свет превратится в ночь»,
12 даже тогда тьма не скроет от Тебя,
    и ночь светла, как день:
    тьма и свет равны для Тебя.

13 Ты создал все внутренности мои,
    в материнской утробе соткал меня.
14 Славлю Тебя за то, что я так чудно устроен.
    Дивны Твои дела,
    и я осознаю это вполне.
15 Мои кости не были сокрыты от Тебя,
    когда я был в тайне сотворён,
    образован в глубине материнской утробы[a].
16 Твои глаза видели мой зародыш,
    и в книге Твоей все мои дни были записаны,
    когда ни одного из них ещё и не было.

17 Как дороги[b] для меня[c] Твои мысли, Аллах!
    Как велико их число!
18 Стану исчислять их –
    они многочисленнее песка.
Когда пробуждаюсь,
    я всё ещё с Тобой.

19 Аллах, о если бы Ты истребил нечестивых!
    Отойдите от меня, кровожадные!
20 Нечестиво они говорят против Тебя;
    Твои враги произносят Твоё имя напрасно.
21 Как мне не возненавидеть ненавидящих Тебя, Вечный?
    Как не питать отвращение к тем, кто восстаёт против Тебя?
22 Полной ненавистью ненавижу их;
    Твои враги и для меня враги.

23 Испытай меня, Аллах, и узнай моё сердце;
    испытай меня и узнай мои помышления.
24 Посмотри, не на опасном ли я пути,
    и веди меня по пути вечному.

Notas al pie

  1. 138:15 Букв.: «в глубине земли».
  2. 138:17 Или: «непостижимы».
  3. 138:17 Или: «обо мне».