สดุดี 137 TNCV - Mateusza 137 SZ-PL

สดุดี

Thai New Contemporary Bible

สดุดี 137:1-9

สดุดี 137

1ที่ริมฝั่งแม่น้ำของบาบิโลน เรานั่งลงและร่ำไห้

เมื่อระลึกถึงศิโยน

2เราแขวนพิณของเราไว้

ที่ต้นปอปลาร์

3เพราะที่นั่น ผู้คุมขอให้เราร้องเพลง

ผู้ทรมานเราสั่งให้เราร้องเพลงแห่งความยินดี

พวกเขาพูดว่า “ไหนร้องเพลงแห่งศิโยนให้ฟังสักบทซิ!”

4เราจะขับร้องบทเพลงขององค์พระผู้เป็นเจ้า

ในดินแดนต่างด้าวได้อย่างไร?

5เยรูซาเล็มเอ๋ย หากเราลืมเจ้า

ขอให้มือขวาของเราลืมความชำนาญเถิด

6ขอให้ลิ้นของเราเกาะติดเพดานปาก

หากเราลืมเจ้า

หากเราไม่ได้ถือว่าเยรูซาเล็มเป็นสุดยอดแห่งความชื่นชมยินดี

7ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้า ขอทรงจดจำสิ่งที่ชาวเอโดมได้ทำ

ในวันที่กรุงเยรูซาเล็มแตก

พวกเขาโห่ร้องว่า “พังมันเลย”

“ทลายให้ถึงรากถึงโคนเลย!”

8โอ ธิดาแห่งบาบิโลน137:8 คือ ชาวบาบิโลนเจ้าจะพินาศย่อยยับ

ความสุขมีแก่ผู้ที่คืนสนองเจ้า

อย่างสาสมกับที่เจ้าได้ทำกับเรา

9แก่ผู้ที่จับลูกเล็กเด็กแดงของเจ้า

แล้วฟาดลงกับก้อนหิน

Słowo Życia

Este capítulo no está disponible momentáneamente. Por favor intente nuevamente luego.