สดุดี 137 TNCV - Psalm 137 NLT

สดุดี

Thai New Contemporary Bible

สดุดี 137

1ที่ริมฝั่งแม่น้ำของบาบิโลน เรานั่งลงและร่ำไห้
เมื่อระลึกถึงศิโยน
เราแขวนพิณของเราไว้
ที่ต้นปอปลาร์
เพราะที่นั่น ผู้คุมขอให้เราร้องเพลง
ผู้ทรมานเราสั่งให้เราร้องเพลงแห่งความยินดี
พวกเขาพูดว่า “ไหนร้องเพลงแห่งศิโยนให้ฟังสักบทซิ!”

เราจะขับร้องบทเพลงขององค์พระผู้เป็นเจ้า
ในดินแดนต่างด้าวได้อย่างไร?
เยรูซาเล็มเอ๋ย หากเราลืมเจ้า
ขอให้มือขวาของเราลืมความชำนาญเถิด
ขอให้ลิ้นของเราเกาะติดเพดานปาก
หากเราลืมเจ้า
หากเราไม่ได้ถือว่าเยรูซาเล็มเป็นสุดยอดแห่งความชื่นชมยินดี

ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้า ขอทรงจดจำสิ่งที่ชาวเอโดมได้ทำ
ในวันที่กรุงเยรูซาเล็มแตก
พวกเขาโห่ร้องว่า “พังมันเลย”
“ทลายให้ถึงรากถึงโคนเลย!”
โอ ธิดาแห่งบาบิโลน[a]เจ้าจะพินาศย่อยยับ
ความสุขมีแก่ผู้ที่คืนสนองเจ้า
อย่างสาสมกับที่เจ้าได้ทำกับเรา
แก่ผู้ที่จับลูกเล็กเด็กแดงของเจ้า
แล้วฟาดลงกับก้อนหิน

Notas al pie

  1. 137:8 คือ ชาวบาบิโลน

New Living Translation

Psalm 137

Psalm 137

Beside the rivers of Babylon, we sat and wept
    as we thought of Jerusalem.[a]
We put away our harps,
    hanging them on the branches of poplar trees.
For our captors demanded a song from us.
    Our tormentors insisted on a joyful hymn:
    “Sing us one of those songs of Jerusalem!”
But how can we sing the songs of the Lord
    while in a pagan land?

If I forget you, O Jerusalem,
    let my right hand forget how to play the harp.
May my tongue stick to the roof of my mouth
    if I fail to remember you,
    if I don’t make Jerusalem my greatest joy.

O Lord, remember what the Edomites did
    on the day the armies of Babylon captured Jerusalem.
“Destroy it!” they yelled.
    “Level it to the ground!”
O Babylon, you will be destroyed.
    Happy is the one who pays you back
    for what you have done to us.
Happy is the one who takes your babies
    and smashes them against the rocks!

Notas al pie

  1. 137:1 Hebrew Zion; also in 137:3.