สดุดี 137 TNCV - Psalm 137 NASB

สดุดี

Thai New Contemporary Bible

สดุดี 137

1ที่ริมฝั่งแม่น้ำของบาบิโลน เรานั่งลงและร่ำไห้
เมื่อระลึกถึงศิโยน
เราแขวนพิณของเราไว้
ที่ต้นปอปลาร์
เพราะที่นั่น ผู้คุมขอให้เราร้องเพลง
ผู้ทรมานเราสั่งให้เราร้องเพลงแห่งความยินดี
พวกเขาพูดว่า “ไหนร้องเพลงแห่งศิโยนให้ฟังสักบทซิ!”

เราจะขับร้องบทเพลงขององค์พระผู้เป็นเจ้า
ในดินแดนต่างด้าวได้อย่างไร?
เยรูซาเล็มเอ๋ย หากเราลืมเจ้า
ขอให้มือขวาของเราลืมความชำนาญเถิด
ขอให้ลิ้นของเราเกาะติดเพดานปาก
หากเราลืมเจ้า
หากเราไม่ได้ถือว่าเยรูซาเล็มเป็นสุดยอดแห่งความชื่นชมยินดี

ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้า ขอทรงจดจำสิ่งที่ชาวเอโดมได้ทำ
ในวันที่กรุงเยรูซาเล็มแตก
พวกเขาโห่ร้องว่า “พังมันเลย”
“ทลายให้ถึงรากถึงโคนเลย!”
โอ ธิดาแห่งบาบิโลน[a]เจ้าจะพินาศย่อยยับ
ความสุขมีแก่ผู้ที่คืนสนองเจ้า
อย่างสาสมกับที่เจ้าได้ทำกับเรา
แก่ผู้ที่จับลูกเล็กเด็กแดงของเจ้า
แล้วฟาดลงกับก้อนหิน

Notas al pie

  1. 137:8 คือ ชาวบาบิโลน

New American Standard Bible

Psalm 137

An Experience of the Captivity.

1By the rivers of Babylon,
There we sat down and wept,
When we remembered Zion.
Upon the [a]willows in the midst of it
We hung our [b]harps.
For there our captors [c]demanded of us [d]songs,
And our tormentors mirth, saying,
“Sing us one of the songs of Zion.”

How can we sing the Lord’s song
In a foreign land?
If I forget you, O Jerusalem,
May my right hand [e]forget her skill.
May my tongue cling to the roof of my mouth
If I do not remember you,
If I do not [f]exalt Jerusalem
Above my chief joy.

Remember, O Lord, against the sons of Edom
The day of Jerusalem,
Who said, “Raze it, raze it
To its very foundation.”
O daughter of Babylon, you [g]devastated one,
How blessed will be the one who repays you
With [h]the recompense with which you have repaid us.
How blessed will be the one who seizes and dashes your little ones
Against the rock.

Notas al pie

  1. Psalm 137:2 Or poplars
  2. Psalm 137:2 Lit lyres
  3. Psalm 137:3 Lit asked
  4. Psalm 137:3 Lit words of song
  5. Psalm 137:5 I.e. become lame
  6. Psalm 137:6 Lit cause to ascend
  7. Psalm 137:8 Or devastator
  8. Psalm 137:8 Lit your recompense