สดุดี 136 TNCV - Nnwom 136 NA-TWI

สดุดี

Thai New Contemporary Bible

สดุดี 136

1จงขอบพระคุณองค์พระผู้เป็นเจ้า เพราะพระองค์ทรงแสนดี
ความรักมั่นคงของพระองค์ดำรงนิรันดร์
จงขอบพระคุณพระเจ้าผู้ทรงอยู่เหนือพระทั้งปวง
ความรักมั่นคงของพระองค์ดำรงนิรันดร์
จงขอบพระคุณองค์พระผู้เป็นเจ้าจอมเจ้านาย
ความรักมั่นคงของพระองค์ดำรงนิรันดร์

จงขอบพระคุณพระองค์ผู้ทรงกระทำการอัศจรรย์อันยิ่งใหญ่แต่ผู้เดียว
ความรักมั่นคงของพระองค์ดำรงนิรันดร์
ผู้ทรงสร้างฟ้าสวรรค์โดยความเข้าใจ
ความรักมั่นคงของพระองค์ดำรงนิรันดร์
ผู้ทรงคลี่ผืนแผ่นดินเหนือห้วงน้ำ
ความรักมั่นคงของพระองค์ดำรงนิรันดร์
ผู้ทรงสร้างดวงสว่างมหึมา
ความรักมั่นคงของพระองค์ดำรงนิรันดร์
ทรงให้ดวงอาทิตย์ครองกลางวัน
ความรักมั่นคงของพระองค์ดำรงนิรันดร์
ทรงให้ดวงจันทร์และดวงดาวครองกลางคืน
ความรักมั่นคงของพระองค์ดำรงนิรันดร์

10 จงขอบพระคุณพระองค์ผู้ทรงประหารลูกหัวปีของอียิปต์
ความรักมั่นคงของพระองค์ดำรงนิรันดร์
11 และทรงนำอิสราเอลออกมาจากท่ามกลางพวกเขา
ความรักมั่นคงของพระองค์ดำรงนิรันดร์
12 ด้วยพระหัตถ์อันทรงฤทธิ์และพระกรที่เหยียดออก
ความรักมั่นคงของพระองค์ดำรงนิรันดร์

13 จงขอบพระคุณพระองค์ผู้ทรงแยกทะเลแดง[a]ออกเป็นทาง
ความรักมั่นคงของพระองค์ดำรงนิรันดร์
14 และทรงนำอิสราเอลข้ามทะเลไป
ความรักมั่นคงของพระองค์ดำรงนิรันดร์
15 แต่ทรงให้ฟาโรห์กับกองทัพจมลงในทะเลแดง
ความรักมั่นคงของพระองค์ดำรงนิรันดร์

16 จงขอบพระคุณพระองค์ผู้ทรงนำประชากรของพระองค์ผ่านถิ่นกันดาร
ความรักมั่นคงของพระองค์ดำรงนิรันดร์

17 ผู้ทรงโค่นล้มกษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่ทั้งหลาย
ความรักมั่นคงของพระองค์ดำรงนิรันดร์
18 ทรงประหารบรรดากษัตริย์ผู้เกรียงไกร
ความรักมั่นคงของพระองค์ดำรงนิรันดร์
19 คือกษัตริย์สิโหนของชาวอาโมไรต์
ความรักมั่นคงของพระองค์ดำรงนิรันดร์
20 และกษัตริย์โอกแห่งบาชาน
ความรักมั่นคงของพระองค์ดำรงนิรันดร์
21 และประทานดินแดนของพวกเขาให้เป็นกรรมสิทธิ์
ความรักมั่นคงของพระองค์ดำรงนิรันดร์
22 เป็นกรรมสิทธิ์ของอิสราเอลผู้รับใช้ของพระองค์
ความรักมั่นคงของพระองค์ดำรงนิรันดร์

23 จงขอบพระคุณพระองค์ผู้ทรงระลึกถึงเราซึ่งอยู่ในฐานะอันต่ำต้อย
ความรักมั่นคงของพระองค์ดำรงนิรันดร์
24 และทรงช่วยเราให้พ้นจากบรรดาศัตรู
ความรักมั่นคงของพระองค์ดำรงนิรันดร์
25 พระองค์ผู้ประทานอาหารแก่ทุกชีวิต
ความรักมั่นคงของพระองค์ดำรงนิรันดร์

26 จงขอบพระคุณพระเจ้าแห่งฟ้าสวรรค์
ความรักมั่นคงของพระองค์ดำรงนิรันดร์

Notas al pie

  1. 136:13 คือ ทะเลต้นกก เช่นเดียวกับข้อ 15

Nkwa Asem

Nnwom 136

Aseda dwom

1Monna Awurade ase efisɛ oye; n’adɔe wɔ hɔ daa. Monna nea ɔso sen anyame nyinaa no ase; n’adɔe wɔ hɔ daa. Monna awuranom mu tumfoɔ no ase; n’adɔe wɔ hɔ daa. ɔno nko ara na ɔyɛ anwonwade; n’adɔe wɔ hɔ daa. Ne nyansa mu na ɔbɔɔ ɔsoro; n’adɔe wɔ hɔ daa. Ɔbɔɔ asase wɔ nsu a emu ware so; n’adɔe wɔ hɔ daa. Ɔbɔɔ owia ne ɔsram, n’adɔe wɔ hɔ daa. Owia sɛ ɔnhyɛ adekyee so; n’adɔe wɔ hɔ daa; na ɔsram ne nsoromma nhyɛ anadwo so; n’adɔe wɔ hɔ daa. 10 Okum Misraimfo mmakan; n’adɔe wɔ hɔ daa. 11 Odii Israelfo anim fii Misraim; n’adɔe wɔ hɔ daa. 12 Ɔnam ne nsa a ɛyɛ den ne ne basa a tumi wɔ mu no so; n’adɔe wɔ hɔ daa. 13 Ɔpaee ɛpo Kɔkɔɔ no mu; n’adɔe wɔ hɔ daa. 14 Odii ne nkurɔfo anim ma wɔfaa mu; n’adɔe wɔ hɔ daa. 15 Nanso ɔmaa nsu no faa Misraimhene ne n’asraafo; n’adɔe wɔ hɔ daa.

16 Odii ne nkurɔfo anim wɔ sare no so; n’adɔe wɔ hɔ daa. 17 Okum ahene atumfoɔ; n’adɔe wɔ hɔ daa. 18 Okum ahene a wɔagye din; n’adɔe wɔ hɔ daa. 19 Amorihene, Sihon; n’adɔe wɔ hɔ daa; 20 ne Basanhene, Og; n’adɔe wɔ hɔ daa. 21 Ɔde wɔn nsase maa ne nkurɔfo; n’adɔe wɔ hɔ daa. 22 Ɔde maa Israel ne somfo; n’adɔe wɔ hɔ daa.

23 Wodii yɛn so nkonim no, ne werɛ amfi yɛn; n’adɔe wɔ hɔ daa. 24 Ogyee yɛn fii yɛn atamfo nsam; n’adɔe wɔ hɔ daa.

25 Ɔma ɔteasefo biara aduan; n’adɔe wɔ hɔ daa. 26 Monna ɔsorosoro Nyankopɔn no ase; n’adɔe wɔ hɔ daa.