สดุดี 136 TNCV - Matej 136 CRO

สดุดี

Thai New Contemporary Bible

สดุดี 136:1-26

สดุดี 136

1จงขอบพระคุณองค์พระผู้เป็นเจ้า เพราะพระองค์ทรงแสนดี

ความรักมั่นคงของพระองค์ดำรงนิรันดร์

2จงขอบพระคุณพระเจ้าผู้ทรงอยู่เหนือพระทั้งปวง

ความรักมั่นคงของพระองค์ดำรงนิรันดร์

3จงขอบพระคุณองค์พระผู้เป็นเจ้าจอมเจ้านาย

ความรักมั่นคงของพระองค์ดำรงนิรันดร์

4จงขอบพระคุณพระองค์ผู้ทรงกระทำการอัศจรรย์อันยิ่งใหญ่แต่ผู้เดียว

ความรักมั่นคงของพระองค์ดำรงนิรันดร์

5ผู้ทรงสร้างฟ้าสวรรค์โดยความเข้าใจ

ความรักมั่นคงของพระองค์ดำรงนิรันดร์

6ผู้ทรงคลี่ผืนแผ่นดินเหนือห้วงน้ำ

ความรักมั่นคงของพระองค์ดำรงนิรันดร์

7ผู้ทรงสร้างดวงสว่างมหึมา

ความรักมั่นคงของพระองค์ดำรงนิรันดร์

8ทรงให้ดวงอาทิตย์ครองกลางวัน

ความรักมั่นคงของพระองค์ดำรงนิรันดร์

9ทรงให้ดวงจันทร์และดวงดาวครองกลางคืน

ความรักมั่นคงของพระองค์ดำรงนิรันดร์

10จงขอบพระคุณพระองค์ผู้ทรงประหารลูกหัวปีของอียิปต์

ความรักมั่นคงของพระองค์ดำรงนิรันดร์

11และทรงนำอิสราเอลออกมาจากท่ามกลางพวกเขา

ความรักมั่นคงของพระองค์ดำรงนิรันดร์

12ด้วยพระหัตถ์อันทรงฤทธิ์และพระกรที่เหยียดออก

ความรักมั่นคงของพระองค์ดำรงนิรันดร์

13จงขอบพระคุณพระองค์ผู้ทรงแยกทะเลแดง136:13 คือ ทะเลต้นกก เช่นเดียวกับข้อ 15ออกเป็นทาง

ความรักมั่นคงของพระองค์ดำรงนิรันดร์

14และทรงนำอิสราเอลข้ามทะเลไป

ความรักมั่นคงของพระองค์ดำรงนิรันดร์

15แต่ทรงให้ฟาโรห์กับกองทัพจมลงในทะเลแดง

ความรักมั่นคงของพระองค์ดำรงนิรันดร์

16จงขอบพระคุณพระองค์ผู้ทรงนำประชากรของพระองค์ผ่านถิ่นกันดาร

ความรักมั่นคงของพระองค์ดำรงนิรันดร์

17ผู้ทรงโค่นล้มกษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่ทั้งหลาย

ความรักมั่นคงของพระองค์ดำรงนิรันดร์

18ทรงประหารบรรดากษัตริย์ผู้เกรียงไกร

ความรักมั่นคงของพระองค์ดำรงนิรันดร์

19คือกษัตริย์สิโหนของชาวอาโมไรต์

ความรักมั่นคงของพระองค์ดำรงนิรันดร์

20และกษัตริย์โอกแห่งบาชาน

ความรักมั่นคงของพระองค์ดำรงนิรันดร์

21และประทานดินแดนของพวกเขาให้เป็นกรรมสิทธิ์

ความรักมั่นคงของพระองค์ดำรงนิรันดร์

22เป็นกรรมสิทธิ์ของอิสราเอลผู้รับใช้ของพระองค์

ความรักมั่นคงของพระองค์ดำรงนิรันดร์

23จงขอบพระคุณพระองค์ผู้ทรงระลึกถึงเราซึ่งอยู่ในฐานะอันต่ำต้อย

ความรักมั่นคงของพระองค์ดำรงนิรันดร์

24และทรงช่วยเราให้พ้นจากบรรดาศัตรู

ความรักมั่นคงของพระองค์ดำรงนิรันดร์

25พระองค์ผู้ประทานอาหารแก่ทุกชีวิต

ความรักมั่นคงของพระองค์ดำรงนิรันดร์

26จงขอบพระคุณพระเจ้าแห่งฟ้าสวรรค์

ความรักมั่นคงของพระองค์ดำรงนิรันดร์

Knijga O Kristu

Este capítulo no está disponible momentáneamente. Por favor intente nuevamente luego.